Se video: Kildesortering av plast

Av Morten Frøid 04. januar 2022

Plastavfall utgjør en miljøtrussel hvis det ikke blir håndtert på riktig måte. Omvendt kan det gi inntekter. Det finnes gode systemer for forsvarlig kildesortering, slik at mest mulig plast kan gjenvinnes. I denne videoen får du et innblikk i egenskaper, regelverk og prosesser.

Fordelen med plast er at produktene kan gjenvinnes mange ganger før kvaliteten forringes i den grad at materialene blir for dårlige til å kunne benyttes på nytt.

Noen typer plast kan benyttes til en rekke nye produkter, mens andre kun egner seg som råmateriale til reproduksjon av det samme produktet.

Les også: Hva skjer med plastavfallet?

Plastfolie og hardplast

Utfordringen er at sorteringsanleggene må få inn plastavfall som er riktig sortert, slik at de kan levere riktig råmateriale videre til gjenvinningsaktørene.

Årsaken er at ulike kategorier plast skal håndteres på ulike måter i gjenvinningsprosessen. Eksempler på dette er handleposer av plastfolie og kasser av hardplast.

Her er en oversikt over ulike typer plast.

Plast med ulik ROI

Forskjellige typer plast gir ulik verdi for virksomheter som sorterer og leverer slikt avfall til gjenvinning. I beste fall er det inntekter å hente.

I motsatt ende av skalaen har gjenvinningsaktørene som mål at plast med lavere råvareverdi skal gi lavere kostnader enn restavfall.

Regelverk for plastavfall

Plast står høyt på agendaen nasjonalt og regionalt i Europa, og det jobbes med nye og bedre varestrømmer.

Dette har gitt en innskjerping av transportregelverket når det gjelder «grønnlistet avfall», som kildesortert plast. Det har ført til et forbud mot engangsplast i Europa, og det samme gjelder å transportere disse grønnlistede fraksjonene utenfor OECD-landene.

Flere detaljer finner du i videoen:

Les også: Plast i havet: Fra rydding til forebygging

Utstyr til å komprimere plastavfall gjør utfordringen med kildesortering lettere.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all