Se video: Hva skjer med returpapiret?

Av Dorthea Bjerke 09. juli 2024

Makulert papir og presset papp for resirkulering.

Hvert år ender store mengder returpapir opp på avfallsmottakene. Men hva skjer egentlig med denne verdifulle råvaren når den blir til nye papirbaserte produkter? Bli med inn i Groruddalen miljøpark og se selv hvordan returpapiret reiser gjennom verdikjeden og sparer miljøet for store belastninger.

Ved anlegget i Groruddalen i Oslo prosesserer vi 100 000 tonn returpapir årlig. Dette er blant de mest avanserte anleggene i verden, der kunstig intelligens sørger for at robotene blir stadig dyktigere til å sortere ulike kvaliteter av papp og papir.

Strenge sorteringskrav fra fabrikkene

Papirfabrikkene setter strenge krav til at det blant annet ikke skal være mer enn én prosent uønsket materiale, som teip- eller plastrester, i ferdigbehandlet, returnert bølgepapp. Fuktinnholdet skal være på maks 10 prosent. Det betyr at pappen må være tørr og ren for å innfri papirfabrikkens krav.

I denne videoen får du et innblikk i prosessene ved returpapirmottaket:

Innsamling av returpapir

La oss se på detaljene i verdikjeden for papp og papir. Det hele starter hos brukerne av materialene i virksomheter og private husholdninger. I bedrifter og hjemme hos deg selv sorteres og samles returpapir i dunker eller blir komprimert.

Neste trinn er innsamlingen. Der kommer en aktør som Norsk Gjenvinning inn med rett type kjøretøy og riktig logistikk for å transportere returpapiret til mottaksanlegget.

Mottakskontroll

Det første som skjer når returpapiret fraktes inn på anlegget vårt, er en grundig kontroll av innholdet. Formålet er å sikre at det ikke er noe skadelig eller farlig i dette partiet, som farlig avfall av typen eksplosiver eller batterier.

Kvalitetskontroll

Papp og papir som havner i mottaket for returpapir skal bli nye råvarer og må derfor gjennom en kvalitetskontroll for å avdekke avvik. Hensikten er å sikre at papirfabrikker som skal kjøpe det prosesserte returpapiret får den kvaliteten som er bestilt.

Hvis et parti med bølgepapp inneholder 50 prosent papir, kan dette bli omklassifisert. I praksis betyr det at partiet må benyttes til andre produkter enn ny papp.

Les mer: Kontroll av avfall: Unngå overraskelser og ekstra kostnader

Prosessering av returpapir i fire råvaregrupper

Når returpapiret er riktig klassifisert, sorteres disse råvarene i ulike kvaliteter bestående av fire varegrupper:

  • Trykkerikvaliteter. Dette er den minste gruppen og består av trefritt papir som kommer fra makulert papir fra trykkerier og kontorer. Gjenvinnes til kontorpapir eller toalett- og tørkepapir.
  • Treholdige kvaliteter. I denne gruppen finner du ukeblader, aviser og reklame fra husholdninger, kontorer og trykkerier. Gjenoppstår som nytt avis- og magasinpapir.
  • Brune kvaliteter. Her snakker vi om kartong og bølgepapp. Disse produktene blir til ny bølgepapp og emballasjekvaliteter.
  • Diverse kvaliteter. Dette er spesielle produkter som melkekartonger og restruller fra trykkerier. Melkekartonger blir til ny emballasjekartong.

Rent praktisk er neste skritt at de ulike varegruppene blir komprimert i industriballer for å redusere volumet. Papp-/papirballene stables i høyden og blir transportert med bil, tog eller container til papirfabrikker både nasjonalt og internasjonalt.

Les også: Optimal kildesortering av returpapir gir flere gevinster

Returpapir i ny produksjon

Ved papirfabrikken gjenvinnes fibrene i returpapiret og benyttes til å fremstille ny papp og papir. Dette blir til råvarer for produsenter av nye produkter, som pappesker til flyttebyråer, magasinpapir til trykkerier og tørkepapir. Neste stopp i verdikjeden er ytterligere produksjon av varer og tjenester.

Når du kjøper et magasin og senere sorterer ut dette i returpapir-dunken, er ringen sluttet i denne sirkulærøkonomien. Som du vil se i videoen lenger opp på siden, fører gjenvinning av papp og papir til en merkbar gevinst gjennom redusert karbonavtrykk.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Dette blogginnlegget ble sist publisert 14. juni 2022 og er senere oppdatert. 

Temaer: returpapir, sirkulærøkonomi


Dorthea Bjerke's photo

Av: Dorthea Bjerke

Dorthea Bjerke jobber som markedssjef i Norsk Gjenvinning Downstream AS.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all