Se video: Hva skjer med returpapiret?

Av Dorthea Bjerke 14. juni 2022

Store mengder returpapir blir behandlet ved Norsk Gjenvinnings anlegg hvert år og omgjort til nye råvarer for produksjon av alt fra pappesker til magasinpapir.

Store mengder returpapir samles inn hvert eneste år, men hva skjer egentlig med denne råvaren for at vi skal få nye papirbaserte produkter? Vi tar en kikk på vårt mottak i Groruddalen miljøpark og går gjennom detaljene i verdikjeden som sparer miljøet for store belastninger.

Ved anlegget i Groruddalen i Oslo prosesserer vi 120 000 tonn returpapir hvert år. Dette er blant de mest avanserte anleggene i verden, der kunstig intelligens sørger for at robotene blir stadig dyktigere til å sortere ulike kvaliteter av papp og papir.

Og sorteringskravene fra papirfabrikkene er strenge. I for eksempel ferdig behandlet returnert bølgepapp skal det ikke være mer enn én prosent uønsket materialet som teip- eller plastrester. Fuktinnholdet skal være på maks 10 prosent. Det betyr at pappen må være tørr og ren for å innfri papirfabrikkens krav.

I denne videoen får du et innblikk i prosessene ved returpapirmottaket:

 

Innsamling av returpapir

La oss se på detaljene i verdikjede for papp og papir. Det hele starter hos brukerne av disse materialene, som er både virksomheter og private husholdninger. I bedrifter og hjemme hos deg selv sorteres og samles returpapir i dunker eller blir komprimert.

Neste trinn er innsamlingen. Der kommer en aktør som Norsk Gjenvinning inn med rett type kjøretøy og riktig logistikk for å transportere returpapiret til mottaksanlegget.

Mottakskontroll av returpapir

Det første som skjer når returpapiret fraktes inn på anlegget vårt, er en grundig kontroll av innholdet. Formålet er å sikre at det ikke er noe skadelig eller farlig i dette partiet, som farlig avfall av typen eksplosiver eller batterier.

Les mer: Nødbluss kan føre til brann og skal ikke i restavfallet

Kvalitetskontroll av returpapir

Papp og papir som havner i mottaket for returpapir skal bli nye råvarer og må derfor gjennom en kvalitetskontroll for å avdekke avvik. Hensikten er å sikre at papirfabrikker som skal kjøpe det prosesserte returpapiret får den kvaliteten som er bestilt.

Hvis et parti med bølgepapp inneholder 50 prosent papir, kan dette bli omklassifisert. I praksis betyr det at partiet må benyttes til andre produkter enn ny papp.

Les også: Unngå overraskelser og ekstra kostnader

Prosessering av returpapir i ulike råvaregrupper

Når returpapiret er riktig klassifisert, sorteres disse råvarene i ulike kvaliteter. Her har vi fire varegrupper:

  • Trykkerikvaliteter: Dette er den minste gruppen og består av trefritt papir som kommer fra makulert papir trykkerier og kontorer. Gjenvinnes til kontorpapir eller toalett- og tørkepapir.
  • Treholdige kvaliteter: I denne gruppen finner du ukeblader, aviser og reklame fra husholdninger, kontorer og trykkerier. Gjenoppstår som nytt avis- og magasin papir.
  • Brune kvaliteter: Her snakker vi om kartong og bølgepapp. Disse produktene blir til ny bølgepapp og emballasjekvaliteter.
  • Diverse kvaliteter: Dette er spesielle produkter som melkekartonger og restruller fra trykkerier. Melkekartonger blir til ny emballasjekartong

Rent praktisk er neste skritt at de ulike varegruppene blir komprimert i industriballer for å redusere volumet. Papp-/papirballene stables i høyden og blir transportert med bil, tog eller container til papirfabrikker både nasjonalt og internasjonalt.

Les også: Returpapir gir flere gevinster: Slik sorterer du optimalt

Returpapir i ny produksjon

Ved papirfabrikken gjenvinnes fibrene i returpapiret, og disse benyttes til å fremstille ny papp og papir. Dette er igjen råvarer for produsenter av nye produkter, som pappesker, magasinpapir og tørkepapir. Neste stopp i verdikjeden er ytterligere produksjon av varer og tjenester: Trykkerier trenger magasinpapir, mens et flyttebyrå trenger flytteesker av bølgepapp.

Når du kjøper et magasin og senere sorterer ut dette i returpapir-dunken, er ringen er sluttet i denne sirkulærøkonomien. Som du vil se i videoen lenger opp på siden, fører gjenvinning av papp og papir til redusert karbonavtrykk. Så gevinsten er merkbar.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: returpapir, sirkulærøkonomi


Dorthea Bjerke's photo

Av: Dorthea Bjerke

Dorthea Bjerke jobber som markedssjef i Norsk Gjenvinning Downstream AS.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all