Se video: Hva skjer med de gamle vindusrutene?

Av Morten Frøid 23. august 2022

Flere typer kasserte vinduer inneholder miljøgifter, men en spesiell metode gjør dem velegnet som råvare i produksjon av isolasjon.Kasserte vinduer etter renovering og riving er en verdifull ressurs som råvare i fremstilling av nye produkter. På grunn av miljøgifter er dette en møysommelig oppgave, men gevinsten er stor. Les mer om prosessen og se videoen om hvordan vi håndterer utrangerte vinduer.

Syltetøyglass og annen glassemballasje er ganske rent avfall som har sin egen prosess for gjenvinning. Vinduer byr derimot på en mer komplisert prosess. Årsaken er at en rekke typer vindusglass installert etter 1965 inneholder både PCB og klorparafiner i fugemassen mellom glasset og rammen.

Begge er klassifisert som farlig avfall og må håndteres riktig for å unngå forurensing og en negativ effekt på klimaet.

Gjenbruk av flere typer glass

Store mengder kassert glass blir transportert ut av landet for å sikre forsvarlig håndtering. Norsk Gjenvinning og isolasjonsprodusenten Glava samarbeider om å redusere denne andelen ved å bruke kassert vindusglass, isolerglass og bilglass som råvarer for Glava.

Sammen har vi utviklet en metode for å sortere og knuse glasset, slik at det kan gå rett inn i produksjonen av ny isolasjon. Effekten er at vi kan utnytte verdien i glasset og samtidig sikre at vindusrammer og fugemasse håndteres på en trygg måte som ivaretar miljøet.

Les også: Kontroll på avfallet reduserer kostnadene

Gjenbruk av kassert glass

Boligeiere leverer gamle vinduer til miljøstasjonen. Entreprenører og glassmestere leverer sitt avfall til ett av Norsk Gjenvinnings lokale mottaksanlegg. Ved våre biloppsamlere blir frontruter fra kasserte biler sendt samme vei.

Alt ender opp ved vårt sentrale produksjonsanlegg på industriområdet Øra i Fredrikstad.

I denne videoen får du et innblikk i prosessene ved dette anlegget:

Miljøsanering av vinduer

Mer detaljert, blir alt glass sjekket i en mottakskontroll ved de lokale mottakene. Deretter blir det pakket på pall og transportert til produksjonsanlegget på Øra. Hit kommer det glass fra hele landet, og medarbeidere med rett kompetanse foretar miljøsanering av glasset.

I praksis betyr det at karmer og den giftige fugemassen med PCB og klorparafiner skilles fra selve glasset.

Presis knusing av glass

Neste skritt er at glasset blir knust og kvernet til en substans som gjør det gjenbrukbart som råvare. Da kan det transporteres til Glavas fabrikk i Askim noen få mil unna. Her settes det knuste glasset inn som råvare i produksjonen av isolasjonsmatter og andre isolerende produkter. Med andre ord: Kortreist og miljøvennlig.

Med denne metoden får Glava drøyt halvparten av sine råvarer fra gjenvinning av avfall. Fremdeles blir store mengder glass destruert, så det er potensial for å utnytte glassavfallet i langt større grad.

I videoen kan du se at det hvert år leveres inn rundt 106 000 tonn glass til gjenvinning. Det omfatter alle typer glass, både vinduer og såkalt emballasjeglass – dvs. tomflasker, syltetøyglass og lignende.

Les også: Mindre glass, porselen og keramikk på deponi

Strenge krav til råvarekvalitet

Et par ord om produksjonen av isolasjon: Dette er et produkt som blant annet brukes til å isolere vegger, gulv og tak i bygninger. Glavas krav til høykvalitetsråvarer er svært strenge. Produksjonssystemet deres er særs ømfintlig for forurensninger og kan dermed raskt medføre produksjonsstans.

Gjenvinningsprosessen som vi har beskrevet her, gjør at Glava får en råvare av høy kvalitet og som kan erstatte importerte råvarer som sand, dolomitt, kalk og soda.

Dette betyr at gjenvinningsløsningen

  • sparer klimaet for store utslipp knyttet til en betydelig reduksjon av langdistansetransport av vinduer som ikke lenger sendes til utlandet for forbrenning
  • gir et betydelig redusert behov for råvarer fra et internasjonalt marked

Sirkulærøkonomi i praksis

Både entreprenører og boligeiere som renoverer og bygger selv, bidrar til å slutte ringen i denne sirkulærøkonomien når de anskaffer isolasjon basert på slike råvarer.

Som du vil se i videoen lenger opp på siden, fører gjenvinning av kasserte vinduer til redusert karbonavtrykk. Så gevinsten er konkret for alle parter – inkludert planeten vår.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: sirkulærøkonomi, Avfall som råvareressurs, Byggavfall


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all