Samarbeid skal sette stopper for glass, porselen og keramikk på deponi

Av Kristine Laake-Bjurquist 29. september 2020

Norsk-Gjenvinning_gjenvinning-av-porselen_foto_shutterstock_1718398405

Utfordringen knyttet til glass, porselen og keramikk som avfall har lenge gått under radaren når det snakkes om hva som havner på deponi, enda det dreier seg om betydelige mengder. Nå har Norsk Gjenvinning inngått samarbeid med Jernia om innsamling for å kunne gjenvinne det som fram til nå bare har skapt hodebry og uønskede, store hauger med avfall.

Glass, keramikk og porselen uønsket på deponi

På deponiene har disse avfallstypene blitt sortert som rene masser og klassifisert som inert avfall, det vil si avfall som verken kan løses opp eller brennes. Når vi vet at det finnes store mengder keramikk og porselen i kombinasjon med at kundene søker løsninger, fant vi det betimelig å sette fokus på denne avfallstypen og finne en løsning som gagner miljøet, og ikke minst kundene våre.

I lanseringen av den nye gjenvinningsløsningen er samarbeidet med Jernia viktig fordi de når ut til kunder gjennom butikkene sine. De er en pådriver i handelen for å finne gode løsninger på å redusere avfall, og jakter stadig på nye måter å hjelpe kundene på, slik at de blir bedre på å sortere ut avfall, som igjen gjør det mulig å gjenvinne verdien i avfallet.

Samarbeidet startet med innsamling av kjeler, gryter og stekepanner fordi det også er en avfallstype mange ikke vet helt hvor de skal gjøre av når de bytter ut ting som har blitt for gammelt. Ved å tilby disse innsamlingsmulighetene til kundene, bidrar vi ikke bare med gode løsninger, men vi skaper også en forståelse i samfunnet om at avfall er råvarer på avveie. Keramikk, glass og porselen som nå skal samles inn, sendes videre til Norsk Gjenvinnings nye porselensanlegg for resirkulering, hvor sluttproduktet vil ha et mindre klimafotavtrykk sammenlignet med produksjon av tilsvarende produkt, med nye jomfruelige råvarer. Hvilke nye produkter det resirkulerte materialet skal bli til, er inntil videre en hemmelighet.

Derfor ønsker Jernia å samle inn glass, keramikk og porselen

-Grønnere forbruk og mindre avfall starter med oss som selger varer, skrev Administrerende direktør i Jernia, Espen Karlsen, i et høringssvar til Miljødirektoratets rapport Klimakur 2030 tidligere i år. Vi trenger sånne som Espen og kjeder som Jernia, som er framme i skoa når det gjelder miljø, og som evner å iverksette konkrete tiltak.

Klimadebatten handler om mer enn transport og varelevering

Klimadebatten begrenses ofte til transport og avhending av varer. Det har, ifølge Espen, lenge vært en sovepute for alle som importerer og selger varer. Norsk handel sysselsetter 370.000 personer og utgjør dermed en stor andel av arbeidsmarkedet i Norge og en større andel enn de som i dag jobber i oljesektoren. Dermed er de en viktig nøkkel for å sikre den omstillingen vi trenger for å nå klimamålene.

Ta vare på det vi har i stedet for å pushe flere nye dingser på folk

Handelsnæringen spiller en betydningsfull rolle når det gjelder å veilede folk til å redusere innkjøp og ta vare på det de allerede har ved å tilby nye tjenester, som å reparere før en kjøper nytt. Jernias leder er tydelig og en spydspiss i næringen. Han mener flere må stille krav til grønnere produksjon, mindre plast og mer gjenvunnet materiale. Om flere gjør som Jernia, kan de sammen bidra til at folk tar vare på det de har, fremfor å pushe flere splitter nye dingser, produsert på kull i Kina. Det vil gi mindre varetransport og mindre avfall.

Jernias innsamlingskampanje

"Et knust glass har en reell verdi. Ikke kast det i søpla, men kom innom en av våre butikker med det i stedet, så skal vi sørge for at det blir levert til gjenvinning".

- Espen Karlsen,
Administrerende direktør i Jernia

I august i år var jordas ressurser for 2020 brukt opp, og Norge er blant verstinglandene på forbruk. Det gjør det helt nødvendig med en overgang fra en «bruk-og-kast» økonomi til en gjenbruksøkonomi med redusert klimaavtrykk. Noe som igjen krever bevisstgjøring – og opplæring om hva som kan gjenvinnes, og hvordan. Ifølge en undersøkelse Jernia har gjennomført, tror så mange som 64 prosent av befolkningen at porselen for eksempel, kan kastes i beholderen for glass- og metallemballasje. Feilsortering av kun 20 gram porselen kan ødelegge gjenvinningsprosessen av ett tonn syltetøyglass fordi det er snakk om forskjellige kvaliteter. God informasjon er derfor også viktig hvis vi skal bli bedre.

Kampanjen er lagt opp slik at du fritt kan levere knust eller gammelt glass, keramikk og porselen* i en av Jernias butikker uten å måtte kjøpe noe nytt. Er det likevel slik at du skulle trenge å erstatte noe av det gamle, får du 20 prosent rabatt på tilsvarende produktgruppe som det du har levert inn.

I kampanjen Jernia nå setter i gang, starter det med noe så enkelt som innsamling av gammelt glass, keramikk og porselen. Derfra tar Norsk Gjenvinning over og gjør sin del med utvinning av nytt råmateriale og produksjon av nye produkter. Vi gleder oss til å vise fram hva det er mulig å få til. Særlig når en står sammen.

Kontakt oss gjerne hvis du og din bedrift har ideer om hvordan produkter kan gjenbrukes og utnyttes når det oppstår som avfall.

*Skal du levere inn knuste produkter, så pakk det inn slik at verken du eller andre kommer til skade ved avhending.

Temaer: sirkulærøkonomi


Kristine Laake-Bjurquist's photo

Av: Kristine Laake-Bjurquist

Kristine er Chief Sustainability Officer hos Zirq Solutions og tidligere innovasjonssjef hos Norsk Gjenvinning. Her var hun ansvarlig for å utforme og lede nye utviklingsprosjekter fra oppstart og til industrialisering av prosjektet ute i drift. Kristine jobbet i Norsk Gjenvinning i perioden 2018 - 2022. Hun har vært aktiv i skjæringspunktet entreprenørskap og bærekraft siden 2014.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all