Risikerer din virksomhet negativ omtale på grunn av avfallshåndteringen?

Av Christine Tørklep 03. mai 2016

aviser_avfallshåndtering_negativ_omtale_650x300.jpg

Svaret er ganske enkelt ja! Det er dessverre et faktum at det fortsatt er store sprik i hvordan avfallstjenester utføres og hvordan kvaliteten på disse er. Manglende internkontroll og uforsvarlig håndtering av farlig avfall er noe av det myndighetene avdekker når de er på kontroller. Dårlig styring med avfallshåndteringen kan få store konsekvenser. Her er noen tips om hva du bør passe på for å unngå problemer. 

Risikable snarveier

Ikke alle aktører i vår bransje er like bevisste på å følge lovverket. Det finnes nok av eksempler på at det tas snarveier:

 • Miljøfarlig avfall blir blandet i restavfallet og går dermed ikke til forsvarlig behandling
 • Avfall og miljøgifter dumpes ulovlig rett i naturen
 • Brudd på regelverket for transport og eksport

Det er altså både risiko for at avfallet ditt havner på feil sted, og at du får negativ omtale.

Les om hva som skjedde da Norsk Gjenvinning var på besøk i India.

Hva kan konsekvensene bli?

Uforsvarlig avfallshåndtering kan føre til forurensning av grunnvann, sjø eller jord, og skader på mennesker og dyr.

I verste fall kan alvorlig miljøkriminalitet straffes med inntil seks års fengsel etter straffelovens §152 b. Flere avgjørelser i Høyesterett de senere årene viser også at straffene er skjerpet. I tillegg kan man oppleve konsekvenser som for eksempel: 

 • Negative medieoppslag
 • Bøtelegging
 • Dårlig omdømme
 • Økonomiske tap

Avfallshåndtering er en viktig samfunnsstruktur, og har vist seg å være attraktivt for organisert kriminalitet, som blant annet har behov for å hvitvaske penger. Det er derfor også en risiko for at din virksomhet kan bli innblandet i økonomisk kriminalitet, hvis du ikke sikrer at avfallet håndteres av profesjonelle aktører. 

Stadig flere kontroller

Kontroller fra kommuner, fylker og nasjonale myndigheter øker i omfang, og det er ikke uvanlig at disse gjøres bransjevis. Det betyr også at flere saker vil komme til overflaten.

Miljøorganisasjonene og mediene bidrar også til å belyse problemer som gir grunnlag for ytterligere undersøkelser fra myndighetenes side.

Å ta snarveier kan gi kortsiktig gevinst, men på lang sikt vil det lønne seg å drive bærekraftig og ha god kontroll på verdikjeden for avfallet. 

Ute av syne - ute av sinn? 

Det kan være lett å tenke at du er kvitt problemet når avfallet er overlevert til din leverandør. Men avfallet er faktisk ditt ansvar til det har nådd sluttbehandling - du eier fortsatt problemet. 

Som avfallsprodusent er din virksomhet ansvarlig for avfallet, fra det oppstår og til det har kommet til sluttbehandling på godkjent avfallsmottak. 

Konkrete tips 

God og riktig avfallshåndtering krever at du har kontroll på mange områder, da unngår du avvik og negative konsekvenser. Her er noen tips:

 1. Skaff oversikt over gjeldende lover og forskrifter, og sørg for å følge dem
 2. Hold kontroll på virksomhetens håndtering av avfall, og vær spesielt oppmerksom på farlig avfall, transport og eksport
 3. Velg en profesjonell avfallsleverandør
 4. Be om dokumentasjon på sporbarhet og forsvarlig sluttbehandling av avfallet 
 5. Vær påpasselig dersom din avfallsleverandør benytter underleverandører eller agenter i sin behandling eller logistikk 
 6. Pass på at sensitiv informasjon og materiell blir sikkert destruert - det gjelder både papir og det som er lagret på PCer, mobiler etc.

Skulle bedriften din likevel være uheldig, skal du vite at Norsk Gjenvinning kan bistå med å ordne opp og lukke eventuelle avvik som måtte oppstå i forbindelse med avfallshåndteringen. Du kan lese mer om hvilke tjenester vi tilbyr her. 

Ta gjerne en titt på blogginnlegget Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall? også. 

Nyttige linker

 LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger


Christine Tørklep's photo

Av: Christine Tørklep

Christine Tørklep har tidligere jobbet som Key Account Manager i Norsk Gjenvinning-konsernet. Hun er utdannet miljøingeniør, har en MSC i miljøstrategi og en MBA i økonomisk styring og ledelse. Før hun kom til Norsk Gjenvinning ledet Christine arbeidet med å utvikle og integrere bærekraftsanalyser i Storebrand Kapital-forvaltning. Hun har også bakgrunn som rådgiver innenfor farlig avfall.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all