Optimal kildesortering av returpapir gir flere gevinster

Av Dorthea Bjerke 01. november 2022

Optimal kildesortering av returpapir gir flere gevinster blogg

Gjenvinning av papp og papir kan være god butikk for bedriften. Samtidig bør man være bevisst på både metoder og utstyr for å få best mulig kvalitet på råvarene til nye papp- og papirprodukter.  

Å samle og gjenvinne papp og papir kan utgjøre store gevinster, både økonomiske og miljømessige. Returpapir er en ypperlig råvare til produksjon av nytt papir. Trefibre har gode egenskaper for gjenvinning og kan gjenvinnes mange ganger før fibrene blir slitt ut.  

Gjenvinning av én kilo papir reduserer utslippene av karbondioksid med cirka 1,5 kg sammenlignet med bruk av jomfruelig råvare. Fører virksomheten din klimaregnskap, er dette positive bidrag. 

Siden restavfall er dyrere å levere enn sortert avfall, er det også en god grunn til å sortere ut papp og papir. Det kan utgjøre en positiv verdi hvis sorteringen og kvaliteten er god. 

Les mer: Hva er gevinsten av å sortere ulike avfallstyper på riktig måte? 

Slik sikrer du optimal kildesortering av papp og papir 

Sørg for at papiravfallet oppbevares på et tørt sted. Fukt svekker fibrene i papiret og fører til dårligere kvalitet. Dessuten blir det tyngre og dermed mer kostbart å levere. 

Hvor grundig dere skal sortere de forskjellige papp- og papirtypene avhenger av mengdene som oppstår. For mange bedrifter er det tilstrekkelig med én beholder for alt. 

Produserer dere større mengder, kan kompressorutstyr være aktuelt både for å redusere antall transporter (som også kan føres på plussiden i miljøregnskapet), og for å spare plass.   

Se video: Riktig kildesortering av bølgepapp, papp og papir 

Vurder med jevne mellomrom plasseringen av innsamlingsutstyret. Hvor bør det stå for at kildesorteringen skal fungere best mulig i hverdagen? Tenk også på at behovet for utstyr kan forandre seg hvis avfallsmengdene og -typene endres. 

Og husk at mykpapir, som er mest brukt til personlig hygiene, rengjøring eller fjerning av matrester, skal kastes i restavfall. Selv om papiret i seg selv er gjenvinnbart, blir det ikke tillatt i gjenvinningen fordi det er forurenset.  

Det kan fort bli dyrt å ikke sortere riktig. Hvis avfallet spores tilbake til deg og virksomheten din, er det dere som får regningen. Sørg derfor for tydelig skilting og merking samt god opplæring av ansatte.   

Hva skjer med papiret når avfallsleverandøren har hentet det? 

På mottaksanleggene blir papiravfallet sortert før det blir solgt videre til papirfabrikker i Norge, Europa og Asia. Etter sortering klassifiseres papiret i flere kvaliteter som igjen deles inn i disse fire varegruppene: 

  • Trykkerikvaliteter: Dette er den minste gruppen og består av trefritt papir fra trykkerier og kontorer. Gjenvinnes til kontorpapir eller toalett- og tørkepapir 
  • Treholdige kvaliteter: I denne gruppen finner du ukeblader og aviser fra husholdninger, kontorer og trykkerier. Gjenoppstår som nytt avis- og ukebladpapir 
  • Brune kvaliteter: Her snakker vi om papp, kartong og bølgepapp. Disse produktene blir til ny bølgepapp og emballasjekvaliteter 
  • Diverse kvaliteter: Dette er spesielle produkter som for eksempel melkekartonger og restruller fra trykkerier. Melkekartonger blir ofte til emballasjekartong 

Kvalitet og pris på returpapir 

Hvilken kvalitet som etterspørres, avhenger av hva papirfabrikkene skal produsere. Dette påvirker selvfølgelig også prisen, akkurat som det påvirker hva du til slutt må betale for de nye varene. 

Det går i et kretsløp. Så ja, de forskjellige kvalitetene kan ha betydning for deg også. 

Se video: Hva skjer med returpapiret? 

Besøk oss gjerne på nggroup.no hvis du vil lese mer om gjenvinning og bærekraft. Du kan også laste ned guiden vår for å se nærmere på miljøriktige avfallsløsninger:

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Dette blogginnlegget ble sist publisert 16. mai 2017 og er senere oppdatert. 

Temaer: papirgjenvinning, returpapir


Dorthea Bjerke's photo

Av: Dorthea Bjerke

Dorthea Bjerke jobber som markedssjef i Norsk Gjenvinning Downstream AS.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all