Returpapir gir både miljøvennlig og økonomisk gevinst: Slik sorterer du optimalt

Av Øyvind Furulund 16. mai 2017

Norsk_Gjenvinning_returpapir_foto_Scanstock_25745295378.gif

Det du med stor sannsynlighet betrakter som avfall, ser vi i Norsk Gjenvinning på som viktige råvarer. Med god grunn, for det har en positiv verdi - også for deg. 

Ypperlig råvare

Returpapir er en ypperlig råvare til produksjon av nytt papir. Trefibre har gode egenskaper for gjenvinning og kan gjenvinnes mange ganger før fibrene blir slitt ut.

Økonomisk og miljøvennlig gevinst på innsamling og gjenvinning av papir

Det er store gevinster både økonomisk og miljømessig ved å samle inn og gjenvinne papp og papir. Gjenvinning av én kilo papir reduserer utslippene av karbondioksid med cirka 1,5 kg sammenlignet med bruk av jomfruelig råvare. Fører virksomheten din klimaregnskap, er dette positive bidrag!

Siden restavfall er dyrere å levere enn sortert avfall, er det også en god grunn til å sortere ut papp og papir. Det kan faktisk utgjøre en positiv verdi hvis sorteringen og kvaliteten er god.

Slik sorterer du optimalt

Sørg for at papiravfallet oppbevares på et tørt sted. Fukt svekker fibret og gir papiret dårligere kvalitet. Dessuten blir det tyngre, og dermed mer kostbart å levere.

Hvor grundig dere skal sortere de forskjellige papp- og papirtypene avhenger av mengdene som oppstår. For mange bedrifter er det tilstrekkelig med én beholder for alt.

Produserer dere større mengder, kan kompressorutstyr være aktuelt - både for å redusere antall transporter (som også kan føres på plussiden i miljøregnskapet), og for å spare plass. Du kan lese mer om dette i blogginnlegget Hvorfor kildesortere bølgepapp/papp og papir?.

Vurdér med jevne mellomrom plasseringen av innsamlingsutstyret. Hvor bør det stå for at kildesorteringen skal fungere best mulig i hverdagen? Tenk også på at behovet for utstyr kan forandre seg hvis avfallsmengdene - og typene - endres.

Og husk at mykpapir som ofte brukes til personlig hygiene, rengjøring eller fjerning av matrester, skal kastes i restavfall. Selv om papiret i seg selv er gjenvinnbart, blir det ikke tillatt i gjenvinningen fordi det er forurenset. 

Det kan fort bli dyrt å ikke sortere riktig. Hvis avfallet spores tilbake til deg og virksomheten din, er det dere som får regningen. Sørg derfor for tydelig merking og god opplæring av ansatte.  

Hva skjer med papiret når avfallsleverandøren har hentet det?

I tilfelle du skulle lure på hva vi gjør med de forskjellige papirkvalitetene: På mottaksanleggene blir papiravfallet sortert før det blir solgt videre til papirfabrikker i Europa og Asia. Etter sortering klassifiseres papiret i flere kvaliteter som igjen deles inn i disse fire varegruppene:

  • Trykkerikvaliteter: Dette er den minste gruppen og består av trefritt papir fra trykkerier og kontorer. Gjenvinnes til kontorpapir eller toalett- og tørkepapir
  • Treholdige kvaliteter: I denne gruppen finner du ukeblader og aviser fra husholdninger, kontorer og trykkerier. Gjenoppstår som nytt avis- og ukebladpapir
  • Brune kvaliteter: Her snakker vi om papp, kartong og bølgepapp. Disse produktene blir til ny bølgepapp og emballasjekvaliteter
  • Diverse kvaliteter: Dette er spesielle produkter som for eksempel melkekartonger og restruller fra trykkerier. Melkekartonger blir ofte til emballasjekartong

Hvilken kvalitet som etterspørres, avhenger av hva papirfabrikkene skal produsere. Dette påvirker selvfølgelig også prisen, akkurat som det påvirker hva du til slutt må betale for de nye varene. Det går i et kretsløp. Så ja, de forskjellige kvalitetene kan ha betydning for deg også.

Besøk oss gjerne på gjenvinning.no hvis du vil lese mer om gjenvinning og bærekraft. Du kan også laste ned guiden vår for å se nærmere på miljøriktige avfallsløsninger:

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

 

Temaer: papirgjenvinning, returpapir


Øyvind Furulund's photo

Av: Øyvind Furulund

Øyvind Furulund har arbeidet med i fiberforsyning i hele sitt yrkesaktive liv. Først i skogbruket med tømmeromsetning og siden med i tilknytning til returpapir, helt fra Norske Skog startet opp sitt returpapiranlegg på Skogn på 1990-tallet. Etter mange års erfaring fra treforedlingsindustrien fikk han fra 2007 ansvaret for returpapir i Norsk Gjenvinning. Her utvikler han salget av en rekke papirkvaliteter for leveranse til papirfabrikker i Europa og Asia.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle