Rehabilitere leiligheter og boliger der det er trangt om plassen?

Av Jørn Frydenlund 12. mai 2020

Rehabilitering_liten-byggeplass_v1

Hva gjør du når du skal rehabilitere og plassen du har til rådighet for oppsamlingsutstyr er svært begrenset? Samtidig som du er opptatt av høy kildesorteringsgrad? Svaret er en miks av en god dose kreativitet og nøye planlegging.

Da NP Bygg skulle rehabilitere 194 studentboliger fordelt på 13 etasjer i et bygg på St.Hanshaugen i Oslo, ble Norsk Gjenvinning valgt som partner for avfallshåndteringen. Totalt var det et areal på 3500 m2 som skulle rehabiliteres. Tipsene i denne artikkelen er basert på dette prosjektet.

For deg som ikke kjenner NP Bygg, kan jeg fortelle at det er en entreprenør med sterk miljøprofil og høyt fokus på sortering og materialgjenvinning. Selskapet bruker bevisst resirkulerte byggematerialer i form av gips og isolasjon i produksjonen sin. I 2018 oppnådde de en samlet sorteringsgrad på hele 93 prosent, i 2019 noe lavere. Men de fortsetter å sette seg mål!

Byggeplasser med begrenset plass krever spesielle tiltak

På tross av at det var svært lite fysisk plass til oppsamlingsutstyr på byggeplassen, var det et mål for dem å oppnåNorsk-Gjenvinning_NP bygg_Rehabilitering bygård_avfallshåndtering_2 en sorteringsgrad på minimum 85 prosent, som er minstekravet de har for alle sine prosjekt. 

Erik Sørensen som er HMS-leder hos NP Bygg understreker at de er avhengige av at folkene ute på byggeplassen er med for å få det til, på samme måte som det er et must med gode rutiner på kontoret. Alt må henge sammen.

Å utnevne en ansvarlig på byggeplassen med fokus på avfallshåndteringen og daglige runder med sjekk av avfallshåndteringen, er også blant suksessfaktorene.

Fast kontaktperson

For å kunne realisere målet, var dessuten tett samspill en nødvendig forutsetning. De fikk derfor en fast kontaktperson fra oss som fulgte prosjektet fra a til å. Kontaktpersonens rolle var å være en faglig rådgiver for prosjektet i valg av løsninger. Videre sto vedkommende for opplæring av prosjektledelse og fulgte opp resultat mot mål. Vår erfaring er at rollen en slik kontaktperson spiller, er avgjørende for at mange kunder oppnår gode resultater på avfallsområdet i prosjektene.

Ifølge Erik, bidro det å ha en fast kontaktperson til at de fikk gode ideer underveis, og når det oppsto problem, var det lett å spørre og få svar. Slik fikk de også innblikk i hva andre gjør i lignende situasjoner.  

Avfallsplan, valg av oppsamlingsutstyr og merking

Utgangspunktet for avfallsplan og planlegging av avfallsløsningen var prosjektets miljøsaneringsrapport. Etter en befaring med prosjektledelsen, diskuterte vi alternative måter dette kunne løses på, med hensyn til avfallstyper, vareflyt på byggeplassen, samt valg av oppsamlingsutstyr. På mindre plasser blir det ekstra viktig å velge rett utstyr med tanke på forventet volum og fysisk plass, og for å minimere antall transporter. I dette prosjektet ble blant annet iSEKK benyttet.

I og med at NP Bygg har flerspråklige medarbeidere var det også viktig at oppsamlingsutstyret ble merket på de aktuelle språkene. Tydelig merking er forøvrig noe de er påpasselige med på alle sine byggeplasser, også der det bare er noen få beholdere. Alt skal merkes.

Praktisk opplæring nødvendig

Ved prosjektstart ble det gjennomført praktisk opplæring av prosjektledelse og nøkkelpersonell i hvorfor de skulle sortere og hvordan det skulle skje. Fokus på vareflyt og rutiner for bestilling av oppdrag fra Norsk Gjenvinning, inngikk også i opplæringen.

Måling og jevnlig oppfølging - en motivasjonsfaktor

NP Bygg hadde som nevnt satt et konkret mål på 85 prosent sorteringsgrad for prosjektet. For å kunne se faktiske resultater opp mot mål underveis, benyttet vi rapporteringsverktøyet Grønt Ansvar®. Jevnlig oppfølging og sekundering var viktig for å skape eierskap og motivasjon både hos prosjektledelse og medarbeiderne på prosjektet.

Knallresultat på sortering

Eierskapet til NP Bygg og måten avfallshåndteringen ble gjennomført på bidro til at sortering ble gøy og målet nådd med god margin. Prosjektet oppnådde en sorteringsgrad på hele 95 prosent! Og det til tross for utfordringer med hensyn til svært begrenset fysisk plass. Godt samspill og en dose kreativitet bidro til å skape effektive løsninger som fungerte i praksis.

New call-to-action

Temaer: avfallsløsninger på byggeplass, iSEKK, rehabilitering


Jørn Frydenlund's photo

Av: Jørn Frydenlund

Jørn Frydenlund er leder for bygg og anlegg i Norsk Gjenvinning. Han har jobbet med oppfølging og rådgivning mot bygg- og anleggsbransjen i over 20 år, og har lang erfaring med utvikling av avfallsløsninger på dette området.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all