Optimal håndtering av farlig avfall i bedriften med disse 5 punktene

Av Renate Heder 14. mars 2023

Optimal håndtering av farlig avfall i bedriften med disse 5 punktene

Er du ansvarlig for det farlige avfallet i bedriften, er det flere forhold du bør tenke på. Vi har samlet opp de 5 viktigste punktene for forsvarlig og sikker håndtering av farlig avfall. 

Aller først bør du finne ut om bedriften har avfallsprodukter med ingredienser som er skadelige for miljø og mennesker. Det betyr at du må klassifisere hvorvidt avfallet er farlig, ved å: 

  • se etter stjernemerket «*» oppføring i EAL-listen over farlig avfall 
  • se om emballasjen er merket med et piktogram – faresymbol 
  • foreta en kjemisk analyse 

Synes du det er en vanskelig jobb å vurdere selv, kan konseptet «Kjemiker på vei» være et alternativ. Det innebærer at dere får hjelp av en kjemiingeniør til blant annet vurdering av avfallet, opprydding, analyser og opplæring i arbeidet med klassifisering. 

1. Oppbevaring

Det finnes særskilte regler for oppbevaring av farlig avfall, med uønskede konsekvenser om de ikke følges. En godkjent løsning for oppbevaring innebærer følgende: 

  • Farlig avfall skal oppbevares adskilt fra annet avfall og være låst slik at det er utilgjengelig for uvedkommende.  
  • Ulike farlige avfallstyper, som syrer og baser, må ikke blandes da det kan medføre kjemiske reaksjoner.  
  • Farlig avfall skal lagres på tett og fast underlag. 

Det finnes fullverdige løsninger og utstyr for godkjent sortering og oppbevaring av farlig avfall på markedet i dag, blant annet skap som Miljøsafe. De gjør det enklere å oppbevare avfallet på en forsvarlig måte, uavhengig av om det er snakk om spillolje, batterier, løsemidler eller spraybokser. Løsningene i slike skap kan tilpasses bedriftens behov.  

2. Emballasje

Farlig avfall skal emballeres nøye, slik at det er egnet for både lagring og transport. Det beste er å oppbevare det farlige avfallet i originalemballasjen hvis denne fortsatt er egnet. Dersom avfallet er klassifiseringspliktig som farlig gods, skal det transporteres i UN-godkjent emballasje som sikrer forsvarlig transport av ADR-gods langs vei. 

Les også: Farlig avfall: Derfor må bedriften gi de ansatte opplæring

3. Merking 

Tydelig beskrivelse av innholdet er også svært viktig når avfallet skal sendes. Da skal emballasjen være merket med løpenummer i deklarasjonsskjemaet, eventuelle faresedler, UN-nummer og en tekst som beskriver avfallet. Merkingen skal være lett synlig samt tåle vær og vind. Godkjente avfallsinnsamlere tilbyr som regel merkesystem klare til bruk.   

4. Deklarering

Som avfallsprodusent er du ansvarlig for å gi korrekt og tilstrekkelig informasjon om avfallet, slik at den videre håndteringen skjer på en sikker og trygg måte. Dette gjør du ved å deklarere det farlige avfallet på avfallsdeklarering.no. Her finner du også en oversikt over de forskjellige avfallstypene. 

Skjemaet skal inneholde opplysninger om:  

  • hvem som har produsert avfallet 
  • type farlig avfall (klassifisering) 
  • mengde avfall 
  • transportklassifisering 

Du bør også føye til eventuelt andre opplysninger som kan være nyttige for de som skal håndtere avfallet videre, for eksempel:  

Bedriften får deretter en kopi av skjemaet dere leverer inn til godkjent mottak eller transportør. Det er deres dokumentasjon på at avfallet er levert til behandling i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Den lagres elektronisk på Avfallsdeklarering.no. Dokumentasjonen skal oppbevares i minimum tre år. 

Er du usikker på hvordan deklarering skal gjøres, anbefaler jeg at du tar en titt på våre nettsider hvor du kan lese mer om elektronisk deklarering av farlig avfall. Ønsker du ikke å deklarere selv, er det mulig å gi fullmakt til en autorisert aktør også.  

Les også: Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall? 

5. Transport

Er det snakk om store mengder farlig avfall, kan det være greit å inngå en avtale om henting. Sørg for at transportøren du eventuelt gjør avtale med har sertifiseringer og papirer i orden, slik at du har ditt på det rene og at avfallet kommer dit det skal på en trygg og korrekt måte.  

Merk deg at den som samler inn det farlige avfallet skal ha tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om det som skal transporteres. Denne kompetansen skal sjåføren kunne vise fram skriftlig.  

Det er selvfølgelig mulig å levere farlig avfall til mottak selv også. Kravene for emballasje, merking og deklarasjon, gjelder uansett.  

Viktige kilder til informasjon om farlig avfall 

Nedenfor finner du de viktigste lovene og forskriftene om farlig avfall. Vi har også inkludert en lenke til Norsk Gjenvinnings egen temaside med mye relevant informasjon.  

Last også ned vår gratis guide for å lære mer om håndtering av farlig avfall: 

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

 

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 15. mars 2016, og har siden blitt oppdatert.

Temaer: farlig avfall, avfallshåndtering, e-deklarering


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all