Produserer bedriften din farlig avfall? - Sjekk disse 6 punktene!

Av Renate Heder 05. januar 2021

ngn_fat_650x300.jpg

Hender det at du lurer på om et avfallsprodukt er farlig avfall eller ikke? Eller på hva du må vite når du skal deklarere avfallet? Er du ansvarlig for det farlige avfallet i din bedrift og ønsker å bidra til en sikker og bedre avfallshåndtering, er det flere forhold du bør tenke på. Jeg har samlet det viktigste i 6 punkter.

1. Oppbevaring

Kan du sette "check" på godkjent oppbevaring? 

  • Farlig avfall skal oppbevares adskilt fra annet avfall og utilgjengelig for uvedkommende. Det betyr at oppbevaringsløsningen må være låsbar.
  • Ulike farlig avfallstyper må ikke blandes, da det kan medføre kjemiske reaksjoner. En klassiker er blanding av syrer og baser.
  • Farlig avfall skal lagres på tørt og fast underlag.

Det finnes ferdige løsninger for godkjent oppbevaring i markedet, blant annet skap som Miljøsafe. De gjør det enklere å oppbevare avfallet på en forsvarlig måte, uavhengig om det er snakk om spillolje, batterier, løsemidler eller spraybokser, for å nevne noe. Løsningene i slike skap kan tilpasses bedriftens behov. 

2. Emballasje

Er du nøye med emballasjen? Avfallet skal nemlig emballeres slik at det er egnet for både lagring og transport. Det beste er å oppbevare det farlige avfallet i originalemballasjen hvis denne fortsatt er egnet. Dersom avfallet er klassifiseringspliktig som farlig gods, skal det transporteres i UN-godkjent emballasje som sikrer forsvarlig transport av ADR-gods langs vei.

3. Merking 

Sørg for tydelig beskrivelse av innholdet. Dette er også viktig når avfallet skal sendes. Da skal emballasjen være merket med deklarasjons-skjemaets løpenummer, eventuelle faresedler, UN-nummer og en tekst som beskriver avfallet. Merkingen skal være lett synlig, og tåle vær og vind.

Godkjente avfallsinnsamlere tilbyr gjerne merkesystem og gode løsninger for sortering og oppbevaring.  

4. Deklarering

Har du informasjonen du trenger? Som avfallsprodusent er du ansvarlig for å gi korrekt og tilstrekkelig informasjon om avfallet, slik at den videre håndteringen skjer på en sikker og trygg måte. Dette gjør du ved å deklarere det farlige avfallet på avfallsdeklarering.no. Her finner du også en oversikt over de forskjellige avfallstypene.

Skjemaet skal inneholde opplysninger om: 

  • Hvem som har produsert avfallet
  • Type farlig avfall
  • Mengde avfall
  • Transportklassifisering

Du bør også føye til eventuelt andre opplysninger som kan være nyttige for de som skal håndtere avfallet videre. Dette kan for eksempel være produkt- eller sikkerhetsdatablad, analyserapporter og bildedokumentasjon.

Kopien av skjemaet bedriften får etter å ha levert avfallet til godkjent mottak eller transportør, er bedriftens dokumentasjon på at avfallet er levert til behandling i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Den lagres elektronisk på Avfallsdeklarering.no. Dokumentasjonen skal oppbevares i minimum tre år.

Er du usikker på hvordan deklarering skal gjøres, anbefaler jeg at du tar en titt på våre nettsider hvor du kan lese mer om elektronisk deklarering av farlig avfall. Ønsker du ikke å deklarere selv, er det mulig å gi fullmakt til en autorisert aktør også.

5. Klassifisering

Når du deklarerer avfall, innebærer det at du bestemmer, eller klassifiserer, hva slags avfall det er snakk om. For å avgjøre hvorvidt avfall er farlig eller ikke, kan du:

  • Se etter stjernemerket «*» oppføring i EAL-listen over farlige avfall
  • Se om emballasjen er merket med et piktogram – faresymbol
  • Foreta en kjemisk analyse

Synes du det er en vanskelig jobb å vurdere selv, kan konseptet «Kjemiker på vei» være et alternativ. Det innebærer at dere får hjelp av en kjemiingeniør til blant annet vurdering av avfallet, opprydding, analyser og opplæring i arbeidet med klassifisering. 

Les også: Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?

6. Transport

Er det snakk om store mengder, kan det være greit å inngå en avtale om henting. Sørg for at den du eventuelt gjør avtale med, har sertifiseringer og papirer i orden slik at du har ditt på det tørre og avfallet kommer dit det skal på en trygg og korrekt måte. 

Merk deg at den som samler inn det farlige avfallet skal ha tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om det som skal transporteres. Denne kompetansen skal sjåføren kunne vise fram skriftlig. 

Det er selvfølgelig mulig å levere farlig avfall til mottak selv også. Kravene for emballasje, merking og deklarasjon, gjelder uansett. 

Viktige linker 

Nedenfor finner du de viktigste lovene og forskriftene, samt en link til Norsk Gjenvinnings egen temaside om farlig avfall, hvor vi har samlet mye relevant informasjon. Jeg anbefaler deg også å laste ned guiden vår nedenfor for å lære mer om håndtering av farlig avfall!

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Dette blogginnlegget ble første gang publisert 15. mars 2016, og har siden blitt oppdatert.

Temaer: farlig avfall, avfallshåndtering, e-deklarering


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate jobber som fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

See all