Plast i havet: Fra rydding til forebygging

Av Christina Ek 18. august 2020

Norsk-Gjenvinning_PlastfaNGer_12

For å forhindre plast i havet må vi starte på land. Avfall på avveie tilføres havet via elver og overvannsrør, der det ofte synker til bunns. Nå har Norsk Gjenvinning utviklet en løsning; PlastfaNGeren som fanger plasten før den rekker ut i havet.

Strandrydding er ikke nok

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år, ifølge WWF, og 80 prosent av dette stammer fra aktiviteter på land. Det kan være plastposen eller sugerøret som ble igjen etter strandturen. Det kan være yoghurtbegeret som ikke havnet i søppeldunken på gata, men som endte i havet via overvannsrør. Rundt 2 000 tonn plast ble ryddet fra norske strender i 2019. I Oslo havner anslagsvis to tonn avfall på gaten – hver dag!

Plasten som blir ryddet fra strender er likevel bare toppen av plastfjellet. 94 prosent av plastavfallet synker og blir liggende på havbunnen. Strandrydding er ikke nok; vi må også gjøre tiltak der avfallet oppstår.

Fange opp avfallet ved kilden

I Norsk Gjenvinning jobber vi hver dag for å hindre at avfall havner på avveie – både fordi det er miljømessig skadelig og fordi avfall er ressurser som bør utnyttes bedre. Vi støtter WWF sitt arbeid mot forsøpling av havet, og gleder oss over at de har årets TV-aksjon. Da vi vant Oslo miljøpris 2020 for «Årets grønne selskap», donerte vi pengepremien til dette viktige arbeidet i WWF.

Norsk-Gjenvinning_plastfanger_fullbilde

PlastfaNGeren testes ut i Askerelva

I sommer har vi pilotert vår nye løsning «PlastfaNGeren» i Askerelva i Asker sentrum. PlastfaNGeren er et «nett», som har til hensikt å fange opp søppel før det havner i elva.

Innovasjonsprosjektet er et pilotsamarbeid mellom Asker kommune og Norsk Gjenvinning, og skal bidra til å minimere plast i havet og fange opp søppel ved kilden.

De neste månedene vil fortelle oss mer om hvor effektiv løsningen er for å redusere mengden avfall som havner på avveie i sjøen.

Gjennom plukkanalyser vil vi forstå hva slags type avfall som tilføres havet på denne måten slik at vi kan gjøre målrettede tiltak og forhindre videre forsøpling. I de første tømmingene har vi funnet bl.a. emballasje, plastposer, EPS og plastkorker. 

 


Avfall fra overvannsrør

PlastfaNGeren fanger alt avfall som kommer ut av overvannsrøret. Det er mange forskjellige typer plast som også er blandet med andre materialer som kvister og løv. Derfor egner dette avfallet seg dårlig til materialgjenvinning, men inngår i brensel til fjernvarme. Plast har høy energi og slik innblanding bidrar faktisk til at produksjon av fjernvarme blir mer effektiv.

Norsk-Gjenvinning_plastfanger_1

En effektiv og enkel måte å stoppe avfallet på

Norsk Gjenvinning har utviklet «PlastfaNGeren» etter inspirasjon fra en lignende løsning i Australia. Dessverre var de løsningene som allerede fantes for inngripende i lokal natur og marint liv, for kostbare, eller for dårlig til å fange avfallet tidlig.

«PlastfaNGeren» derimot er en lite plasskrevende og mobil løsning som fanger avfallet direkte fra overvannsrørene uten å stoppe vannet eller forstyrre dyrelivet i elva.

Samarbeid gir gode løsninger

Norsk Gjenvinning er totalleverandør av løsningen fra utvikling, installasjon, innsamling og resirkulering.

Likevel er det helt nødvendig med tett samarbeid med de som kjenner de lokale forholdene best; Hvor finnes rørene? Hvordan ligger rørene i terrenget? Hvor tror vi at det tilkommer mest avfall – skal vi flytte PlastfaNGeren underveis?

I pilotprosjektet i Askerelva har Asker kommune valgt ut lokasjoner, kommet med innspill og sørget for at installasjonen var godt tilpasset lokale forhold.

Tenk om vi kunne stoppet alt avfallet vi tilfører fra land før det kommer ut i havet!

Vi håper mange andre vil ta kontakt for å se på mulighetene for å benytte PlastfaNGeren i sine lokalområder.

Eller for å se på muligheter for å utvikle nye løsninger for et bedre klima og miljø – vi trenger både godt samarbeid og gode løsninger for å komme plastproblemet til livs!

Målet blir at vi en dag i fremtiden ikke trenger slike løsninger lenger, fordi avfallet ikke havner på avveie, men blir utnyttet som den ressursen den er.

Temaer: plastavfall, marin forsøpling, innovasjon


Christina Ek's photo

Av: Christina Ek

Christina er Produktsjef for Papir og Plast i Norsk Gjenvinning og prosjektleder for PlastfaNGer-prosjektet. Som Produktsjef følger hun varestrømmene på tvers av hele verdikjeden og jobber med forbedringsprosjekter og produktutvikling. Christina har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 2019, og har mastergrad i bærekraft og business fra Copenhagen Business School.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all