På tide å tømme oljeutskilleren? Ikke glem dette!

Av Renate Heder 03. januar 2017

ngn_oljeutskiller_4_27920735123.jpg

En oljeutskiller skal tømmes og kontrolleres minst en gang per år. Det er kommunen som er myndighet og stiller de lokale kravene. Tømmejobben skal utføres av en godkjent renovatør, men det betyr ikke at du ikke trenger å tenke på noe. Er du innehaver av en oljeutskiller er det du som har det overordnede ansvaret. 

Kravet om oljeutskiller og tømming finner du forurensningsforskriftens kapittel 15. I tillegg er avfallsforskriftens kapittel 11, om levering av farlig avfall relevant.

Hvem må ha oljeutskillere?

Alle virksomheter som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende, er pålagt å ha en oljeutskiller. Det er virksomheter som:

 • Anlegg for understellsbehandling
 • Bensinstasjoner
 • Bussterminaler
 • Motorverksteder
 • Vaskehaller for kjøretøy
 • Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell

Når må oljeutskilleren tømmes?

Siden oljen og slammet som blir utseparert fra utskilleren regnes som farlig avfall, innebærer det at både sandfang og oljeutskillere skal tømmes minst en gang årlig, og oftere ved behov. Det er imidlertid de lokale, kommunale kravene og størrelsen til oljeutskilleren, som avgjør antall tømminger.

Er tillatelser og avtaler på plass?

Hvis du er innehaver av en oljeutskiller forutsetter jeg at du allerede har:

 • Søkt kommunen (som er forurensningsmyndigheten) om utslippstillatelse
 • En drifts- og vedlikeholdsavtale (tømmeavtale) med en renovatør som rapporterer til kommune eller fylkesmann
 • En avtale om prøvetaking av oljeutslipp. Resultat skal også innrapporteres til kommune eller fylkesmann

Vær obs! på at krav til rapportering kan variere fra kommune til kommune. Enkelte har strengere krav enn de nasjonale. Sjekk ut hva som gjelder der dere holder til - du er pålagt å vite det.

Husk også at du må melde ifra til kommunen hvis avtalen du har med en leverandør endres eller opphører.

Dette må du passe på

 • Det er virksomheten som har ansvar for at oljeutskilleren tømmes, og at avfallet leveres til godkjent mottak
 • Rutiner for drift, kontroll og tømming skal inngå i internkontrollsystemet dere har i bedriften
 • Tømming skal som nevnt foregå minst en gang per år
 • Miljødirektoratet stiller strenge krav til kvaliteten på avløpsvannet fra oljeutskilleren. Dermed må oljeutskilleren være tilrettelagt for vannprøvetaking
 • Prøvetaking skal gjøres minimum to ganger per år, og årsrapport med analyseresultater og oversikt over tømmehyppighet og kontroll av oljeutskilleren skal sendes inn. Analyseutvalget varierer fra kommune til kommune, men oljeinnholdet skal alltid kontrolleres. I forurensningsforskriften kap. 15 (som gjelder de fleste kommunene) er kravet til oljeinnhold 50 mg/L, men noen kommuner har strengere krav enn dette
 • Oljeutskilleren skal i forbindelse med tømmingen kontrolleres slik at den holder forskriftsmessig stand og er uten skader og lekkasjer

Når det kommer til selve tømmejobben, skal den utføres av en renovatør eller innsamler som er godkjent. Den som utfører tømmingen er pålagt å fylle ut en tilstandsrapport. (Ref. punktene over).

Siden avfallet betraktes som farlig, skal det deklareres. Oljeholdig vann og slam deklareres hver for seg da det er to forskjellige avfallstyper, og deklarasjonen skal følge transporten til godkjent avfallsmottak. Du kan enten deklarere selv, eller overlate jobben til noen som har fullmakt til å gjøre det på dine vegne.

Les også: Produserer bedriften din farlig avfall? Dette må du passe på! »

Synes du det er mye å passe på, er det hjelp å få. I Norsk Gjenvinning har vi tjenesten Kjemiker på vei ™. Den innebærer blant annet at en kjemiker kommer til din bedrift, gjennomfører prøvetaking og analyser, gir råd og veiledning. 

Relevant lovverk

Nedenfor finner du lover og forskrifter som er relevant når det gjelder tømming av oljeutskiller. Last gjerne ned guiden vår for å lese mer om farlig avfall også.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: farlig avfall, regler, lovverk, tømming av oljeutskiller


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet Kjemiingeniør, og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i 5 år for ALS. Renate jobber som fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

se alle