Analyseverktøy som effektiviserer avfallsløsningen

Av Martin Grønneberg Wold 16. mai 2023

2022 NG repub Verktøyet som gir mer effektive avfallsløsninger

En analysemodell gjør det mulig for dagligvare, varehandel og andre virksomheter å sette inn enda mer effektive tiltak i avfallshåndteringen. Utgangspunktet er tilgang til data og et godt verktøy til å bearbeide dem. 

Å arbeide etter beste praksis gir fordeler, og mange av oss er stadig på jakt etter mer effektive metoder. Avfallshåndteringen er intet unntak, og bedriften vil dra stor nytte av å analysere data fra avfallsproduksjon. Derfor har vi utviklet et verktøy som både kan optimalisere avfallsløsningen og på sikt også forbedre egne kjerneområder. 

Effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Strukturerte avfallsdata gir deg oversikt 

Med strukturerte data og et godt analyseverktøy har det blitt mye enklere og raskere å identifisere hvor i virksomheten skoen trykker når det gjelder avfallshåndtering. 

Ofte vil forbedringspotensialet ligge i logistikken, oppsamlingsutstyret, antall tømminger og andre faktorer som ikke fungerer optimalt. 

Bruk sammenlignbare data som forbedringspunkter 

La oss si at du driver en kjede i dagligvare- eller byggevarebransjen og at du ønsker å sammenligne avfallshåndteringen på de forskjellige stedene for å finne forbedringsmuligheter. 

Hvorfor kaster dagligvarebutikken på Lillestrøm langt mer mat enn den på Lørenskog? Eller hvorfor har byggevarehuset på Dokka flere tømminger enn det på Elverum, når omsetningen er ganske lik? I sistnevnte tilfelle kan det selvfølgelig være geografiske forhold som har betydning, men svært ofte viser det seg å handle om rutiner og utstyr i den enkelte virksomhet. 

Se video: Slik blir bedriften bedre på kildesortering

Forbedringspotensial er enkelt å identifisere når: 

 • det foreligger en oversikt over all avfallsproduksjon og kostnader på hver enkelt lokasjon, fordelt på vekt og avfallstyper 
 • lokasjonenes omsetning og størrelse er kjent
Denne informasjon gir et sammenlignbart utgangspunkt, med alle muligheter til å dykke dypere i detaljer som: 
 • den enkelte avfallsbeholder 
 • bestillingsmåter 
 • ideelle tidspunkt for henting av avfall 
 • avvikende avfallsmengder 

Les også:Driftsleder - Slik får du full kontroll på avfallshåndteringen  

Avfallsdata forbedrer kjerneområdene 

Analyseverktøyet vi benytter i Norsk Gjenvinning blir i første omgang brukt for å optimalisere avfallsløsninger.  

På sikt er målet at oppdragsbedrifter også får godt utbytte av det, ved å aktivt bruke det til å forbedre egne kjerneområder. Å redusere svinn er blant de viktigste formålene med å analysere avfallsdataene. 

Er avfallsanalyse relevant for min virksomhet? 

Driver du en virksomhet med flere lokasjoner er det stor sjanse for at du kan ha behov for å: 

 • redusere avfallsvolum 
 • øke sorteringsgrad 
 • effektivisere dagens avfallsløsning 
 • redusere svinn 
 • bedre inntjeningen 
 • oppnå spesifikke miljømål 
 • ha kontroll på gjeldende lover og reguleringer i avfallsforskriften  

Kjenner du deg igjen i noen av disse punktene, vil du mest sannsynlig ha stor nytte av en analysemodell. Den overvåker avfallshåndteringen kontinuerlig og finner raskt avvik og forbedringsforslag. Informasjon fra et par måneders drift vil være nok til å skaffe et tilstrekkelig datagrunnlag for forbedringer. 

Les også: 3 grunner til å foreta en plukkanalyse av bedriftens avfall

Husk at når virksomheten utvikler seg, må også avfallsløsningen endres og tilpasses. Beste praksis hele tiden, ikke sant? 

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 22. februar 2022 og er senere oppdatert. 

Temaer: digital avfallshåndtering, smart avfallshåndtering


Martin Grønneberg Wold's photo

Av: Martin Grønneberg Wold

Martin Grønneberg Wold er leder for kundestøtte i Norsk Gjenvinning og ansvarlig for avfallsrapporteringsverktøyet Grønt Ansvar®. Han har jobbet i selskapet siden 2012, i roller knyttet til kundeservice, salg og datastruktur.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all