Analyseverktøy som gir mer effektive avfallsløsninger

Av Trond Håverstad 22. februar 2022

2022 NG repub Verktøyet som gir mer effektive avfallsløsninger

En ny analysemodell gjør det mulig for dagligvare og andre virksomheter å sette inn enda mer effektive tiltak i avfallshåndteringen. Utgangspunktet er tilgang til data og et godt verktøy til å bearbeide dem.

Mange av oss ønsker å jobbe etter beste praksis og er stadig på jakt etter bedre metoder. Vi legger først og fremst vekt på egen kjernevirksomhet, men det er støttefunksjoner som kan gi dobbel effekt:

Vi har utviklet et verktøy som både kan optimalisere avfallsløsningen og på sikt også forbedre egne kjerneområder.

Strukturerte avfallsdata

Med strukturerte data og et godt analyseverktøy har det nemlig blitt ekstremt mye enklere og raskere å identifisere hvor i virksomheten skoen trykker når det gjelder avfallshåndtering.

Ofte vil forbedringspotensialet være å finne i logistikken, oppsamlingsutstyret, antall tømminger, eller andre faktorer som ikke fungerer optimalt.

Les også: Full kontroll på avfallshåndteringen

Sammenlignbare data

La oss si at du driver en kjede i dagligvare- eller byggevarebransjen og at du ønsker å sammenligne avfallshåndteringen på de forskjellige stedene for å finne forbedringsmuligheter.

Hvorfor kaster dagligvarebutikken på Lillestrøm langt mer mat enn den på Lørenskog? Eller hvorfor har byggevarehuset på Dokka flere tømminger enn det på Elverum, når omsetningen er ganske lik? I sistnevnte tilfelle kan det selvfølgelig være geografiske forhold som har betydning, men svært ofte viser det seg å handle om rutiner og utstyr i den enkelte virksomhet.

Forbedringspotensial er enkelt å identifisere når:

 • det foreligger en oversikt over kostnader og alt avfall som har blitt produsert på hver enkelt lokasjon, fordelt på vekt og avfallstyper
 • lokasjonenes omsetning og størrelse er kjent

Denne informasjon gir et sammenlignbart utgangspunkt, med alle muligheter til å dykke dypere i detaljer som

 • den enkelte avfallsbeholder
 • bestillingsmåter
 • ideelle tidspunkt for henting av avfall
 • avvikende avfallsmengder

Data fra avfallet forbedrer kjerneområdene

Analyseverktøyet vi benytter i Norsk Gjenvinning blir i første omgang brukt for å optimalisere avfallsløsninger.

På sikt er målet at verktøyet bidrar at oppdragsbedrifter i tillegg forbedrer egne kjerneområder. Her blir blant annet det å redusere svinn en viktig faktor.

Er avfallsanalyse relevant for min virksomhet?

Driver du en virksomhet med flere lokasjoner og er opptatt av å:

 • redusere avfallsvolum?
 • øke sorteringsgrad?
 • effektivisere dagens avfallsløsning?
 • redusere svinn?
 • bedre inntjeningen?
 • oppnå spesifikke miljømål?

Da er høy sannsynlighet for at virksomheten også vil ha nytte av en analysemodell som kan overvåke avfallshåndteringen kontinuerlig, og som raskt finner avvik og forbedringsforslag. Informasjon fra et par måneders drift vil være nok til å skaffe et tilstrekkelig datagrunnlag.

Et tips til slutt: Husk at når virksomheten utvikler seg, må også avfallsløsningen endres og tilpasses. Beste praksis hele tiden, ikke sant?

Vil du vite mer om dette? Send en mail til Trond Håverstad eller Rune Jahnsen.

Og ta gjerne en kikke på denne:

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: digital avfallshåndtering, smart avfallshåndtering


Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all