Slik får du hjelp med vannlekkasje, dårlige rør og tett kloakk

Av Renate Heder 28. februar 2023

Suge- og spyletjenester utføres ved vannlekkasje, dårlige rør og tett kloakk.

Visste du at vi i Norsk Gjenvinning jobber med langt mer enn bare avfall og gjenvinning? Om du har et tett toalett, kloakken kommer opp av sluket eller kommunen har gitt deg beskjed om å utbedre stikkledningene dine – da kan du også få råd og hjelp av oss.

Noen tyr til hjelp fra mamma og pappa når toalettet hjemme blir tett, mens andre kontakter rørleggeren. Og hva gjør man om det oppstår oversvømmelse eller man trenger å fjerne en oljetank? Pust helt ut, for vi kan hjelpe deg.

Se flere detaljer og kontakt oss om suge-, spyle- og rørtjenester her

Tett i toalett og avløp

En av de vanligste årsakene til tette avløp er at det kastes ting i toalettet som ikke skulle vært der. Det skjer som regel fordi noen ikke har helt kontroll på hva som skal i do og hva som skal i avfallsdunken. 

Derfor anbefaler vi en kikk på dovett.no. Her får du en enkel forklaring på hva som skal hvor. Det er en lettfattelig og litt humoristisk nettside som kan anbefales til både store og små - som kan ha behov for en innføring i dette. Ikke minst er det interessant lesing for den som måtte være nysgjerrig på hvordan rotter fråtser i fett og lever glade dager nede i mørke rør. Som du kanskje allerede vet, skaper fett i avløpsrør flere problem enn tette rør. 

Om tette doer, ukjente stikkledninger og andre utfordringer blogg

Lokaliser stikkledningene i boligen

De fleste vet nok hva som skal (og ikke skal) i toalettet, men en stor andel av norske huseiere har ikke peiling på hvor boligens stikkledninger (avløpsrør) befinner seg eller hva slags tilstand de er i. En lekkasje eller tilbakeslag av kloakk som følge av store nedbørsmengder kan koste deg dyrt hvis det tar tid å lokalisere stikkledningen. Det er nemlig huseier som er ansvarlig for rørene fram til kommunalt tilknytningspunkt. 

Vår klare anbefaling er å få påvist hvor rørene er før det skjer noe. Da blir det også enklere hvis du skulle få pålegg fra kommunen om å utbedre rørene. Både påvisning av rør, rørinspeksjon, og rørfornying er noe av det Norsk Gjenvinning kan hjelpe deg med. 

Vannkvaliteten påvirkes av stikkledningene

Å være kjent med stikkledningenes tilstand er dessuten en fordel for å sikre vannkvalitet. Hvis du for eksempel opplever misfarging, dårlig smak, lukt på vannet eller at trykket er lavt, kan stikkledningen eller rørene inne i boligen være årsaken.   

Få fagfolk til å stadfeste rørenes tilstand og eventuelt fornye rørene om nødvendig. Da sikrer du samtidig dokumentasjon som vil være nyttig den dagen du skal selge boligen din. Med avhendingsloven har dokumentasjonskravene om boligens tilstand nemlig blitt strengere, og det inkluderer stikkledningene. 

Oversvømmelse i bakgården 

Oversvømmelser og flomskader blir stadig vanligere som følge av klimaendringer. Oppdragene våre på dette området øker i takt med hendelsene, både i kommunal og privat regi.  

Det er en kjent sak at det norske rørnettet trenger noen kilometer med nye rør, blant annet for å takle vannmengdene. I mellomtiden må mye overflatevann fjernes med sugebiler. Sandfang må tømmes jevnlig for at vannet skal renne bedre unna. Det er også viktig med godt vedlikehold og å sørge for at utvendige sluk ikke er tettet igjen av rusk og rask. I borettslag eller sameier bør dette inngå i vedlikeholdsrutinene.  

Les også: Slik forebygger du oversvømmelse og skader i borettslaget 

Begynner det å haste med å få fjernet oljetanken? 

Apropos borettslag: Enkelte borettslag og en del boliger har fortsatt nedgravde oljetanker på tomten. Nå som oljefyringsforbudet har vært gjeldende i et par år, krever mange kommuner at oljetanker som ikke er i bruk må fjernes. Sjekk ut hva som gjelder der du bor. Vi hjelper gjerne til med å tømme og fjerne oljetanken på en korrekt og miljøvennlig måte. 

Les også: Har du fortsatt ikke fjernet den nedgravde oljetanken? 

Suge- og spyletjenester fra Norsk Gjenvinning 

Som vi nevnte innledningsvis, utfører vi mange forskjellige tjenester. Fra å tine frosne rør til å fjerne stubbloftsleire i gamle hus og vaske fasader. 

Les mer og ta kontakt oss om suge-, spyle- og rørtjenester her 

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 02. juli 2019 og er senere oppdatert. 

Temaer: stikkledninger, sandfang, sug- og spyletjenester, vedlikehold i borettslag, privat


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all