Om tette doer, ukjente stikkledninger og andre utfordringer

Av André Martinsen 02. juli 2019

Norsk-Gjenvinning_sug-og-spyletjenester_2548332004884351046_o

Mange forbinder Norsk Gjenvinning med avfall og gjenvinning. Men visste du at vi utfører en rekke andre tjenester også? Som for eksempel når toalettet er tett, kloakken kommer opp av sluket, eller du har fått beskjed av kommunen om å utbedre stikkledningene dine. For hva gjør du da? Vi vet råd!

Tett i toalettet

Hvem ringer du hvis doen blir tett? Noen ringer hjem til pappa eller mamma, mens andre kontakter rørleggeren. Men det går an å be oss om hjelp også!

En viktig årsak til tette avløp er at det har blitt kastet ting i toalettet som ikke skulle vært der. Har du noen rundt deg som ikke har helt kontroll på hva som skal i do og hva som skal i avfallsdunken, anbefaler vi en kikk på dovett.no. Her gis det en enkel forklaring (for det jo egentlig ganske enkelt!) på hva som skal hvor. Det er en lettfattelig og litt humoristisk nettside som kan anbefales hvis du kjenner noen – store eller små - som trenger en innføring i dette. Og for den som måtte være nysgjerrig på hvordan rotter fråtser i fett og lever glade dager nede i mørke rør. For fett i avløpsrør skaper, som du kanskje vet, flere problem enn tette rør.

… Eller vet du ikke hvor stikkledningen din er?

De fleste vet nok hva som skal i toalettet, men en stor andel av norske huseiere har ikke peiling på hvor boligens stikkledninger (avløpsrør) befinner seg eller hva slags tilstand de er i. Noe som kan koste dem dyrt hvis en lekkasje skulle oppstå, eller ved tilbakeslag av kloakk som følge av store nedbørsmengder. For det er nemlig huseier som er ansvarlig for rørene fram til kommunalt tilknytningspunkt.

Vår klare anbefaling er å få påvist hvor rørene er før det skjer noe. Da blir det også enklere for deg hvis du skulle få pålegg fra kommunen om å utbedre rørene. Både påvising av rør, rørinspeksjon, og rørfornying er noe av det vi kan hjelpe deg med.

Å være kjent med stikkledningenes tilstand er dessuten en fordel for å sikre vannkvalitet. Hvis du for eksempel opplever misfarging, dårlig smak eller lukt på vannet, eller at trykket er lavt, kan stikkledningen eller rørene inne i boligen være årsaken.  

Ved å få fagfolk til å stadfeste rørenes tilstand, og eventuelt fornye rørene om nødvendig, får du samtidig dokumentasjon som vil være nyttig den dagen du skal selge boligen din. Med den nye avhendingsloven har dokumentasjonskravene nemlig blitt strengere.

Oversvømmelse i bakgården

Oversvømmelser og flomskader blir stadig vanligere som følge av klimaendringene. Og oppdragene våre på dette området øker i takt med hendelsene, både i kommunal og privat regi. Det er en kjent sak at det norske rørnettet trenger noen kilometer med nye rør, blant annet for å takle vannmengdene. I mellomtiden må mye overflatevann fjernes med sugebiler. Sandfang må tømmes jevnlig for at vannet skal renne bedre unna. Det er også viktig med godt vedlikehold og å sørge for at utvendige sluk ikke er tettet igjen av rusk og rask. I borettslag eller sameier, bør dette inngå i vedlikeholdsrutinene.

… Eller begynner det å haste med å få fjernet oljetanken?

Og apropos borettslag. Enkelte borettslag og en del boliger har fortsatt nedgravde oljetanker på tomten. Nå er det et halvt år igjen til oljefyringsforbudet trer i kraft. Mange kommuner krever at oljetanker som ikke er i bruk, må fjernes. Sjekk ut hva som gjelder der du bor. Vi hjelper gjerne til med å tømme og fjerne tanken på en korrekt og miljøvennlig måte.

Les også: Fjerne oljetanken?

Suge- og spyletjenester fra Norsk Gjenvinning

Som vi nevnte innledningsvis, utfører vi mange forskjellige tjenester. Fra å tine frosne rør, til å fjerne stubbloftsleire i gamle hus og vaske fasader. På nettsidene våre kan du lese mer om dette. Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe!

Temaer: stikkledninger, sandfang, sug- og spyletjenester, vedlikehold i borettslag


André Martinsen's photo

Av: André Martinsen

André Martinsen har jobbet i Norsk Gjenvinning AS siden 2012 og har hatt flere roller i sin tid i selskapet, blant annet som kundekoordinator på kundesenteret og kjøreleder i logistikkavdelingen. I dag sitter han som driftsleder for VA-avdelingen. Som driftsleder har André en nøkkelrolle i koordineringen av daglig drift, bemanning, kjøretøy og utstyr, samt ansvaret for nasjonale kunder og prosjekter.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all