Nytt samarbeidsprosjekt skal skape en mer bærekraftig byggebransje

Av Kristine Laake-Bjurquist 19. mai 2020

Norsk-Gjenvinning_Ombruk_Bjørvika_byggavfall_IMG_6886

Strengere krav fra EU fører til at flere og flere bransjer må endre måten de opererer på. Dette tror vi vil snu opp ned på flere etablerte verdikjeder i tiden fremover.

En av Norges største fastlandsnæringer, med størst klimafotavtrykk er byggebransjen som nå er under lupen til EUs Green Deal. Byggebransjen har i lang tid hatt fokus på energieffektivisering på byggeplass og i byggets levetid, men nyere forskning viser at materialproduksjonen til byggebransjen står for nær 30 prosent av klimagassutslippene på verdensbasis og forbruker nær 50 prosent av alle råvarer. Forventningene er at det frem til 2050 vil bygges en New York City hver måned - da er en overgang til mer klimavennlige byggematerialer helt sentralt. I tillegg har EU-kravet til ombruk og materialgjenvinning av byggavfall på 70 prosent inntruffet. Tallenes tale forteller oss at vi har en lang vei å gå, da vi i 2018 kun klarte å materialgjenvinne 43 prosent av byggavfallet.

Vår erfaring er at bransjen selv må gå i bresjen om vi skal nå materialgjenvinningsmålene og være en aktiv forbruker av gjenvunnet materiale når det skal produseres nye bygg. Først da kan de nye løsningene etableres i industriell skala.

Gjennom aktiv deltakelse i Construction City-klyngen ble det tydelig at det er flere aktører i bransjen som ønsker å ta del i å utvikle løsninger som gjør byggematerialer mer bærekraftige. Dermed gikk startskuddet for forprosjektet Bærekraftig materialbruk i byggebransjen. Med oss på laget har vi OBOS, Aspelin Ramm, Construction City Eiendom – med støtte fra Innovasjon Norge. Støtten fra Innovasjon Norge gjør dermed at verdifullt innovasjonsarbeid kan opprettholdes, og at takten på overgangen til sirkulær økonomien vedlikeholdes, slik at vi fortsetter arbeidet som fører oss mot det grønne skiftet, selv midt oppi Corona-pandemien.

Prosjektet går ut på å identifisere hvilke muligheter som ligger til grunn for å bruke mer klima- og miljøvennlige materialer i nybygg og bygg som rehabiliteres. Samtidig skal vi se på hvilke materialer det vil være hensiktsmessig å etablere nye gjenvinnings- eller gjenbruksløsninger for i stor skala. I dette arbeidet vil også beregninger av klimafotavtrykk være sentralt.

Men dette er ikke første gang OBOS utfordrer Norsk Gjenvinning til å skape bedre løsninger for avfall og gjenbruk. Norsk Gjenvinning har utstrakt erfaring fra å samarbeide med kunder, men og på tvers av verdikjeden til våre kunder og partnere. Måten vi jobber på har ført til at vi har lyktes med en rekke tilsvarende prosjekter tidligere.

Blant annet har vi utviklet gjenvinningsløsninger for vinduer, som tidligere ble sendt til forbrenning, men som nå inngår som verdifull råvare i produksjonen av Glava isolasjon

Videre har vi etablert Den Sirkulære Gipsfabrikken, som gjør at gipsavfall, som tidligere havnet på deponi, nå inngår som resirkulert gipspulver i produksjon av nye gipsplater, hos vår samarbeidspartner Norgips

Og sist, men ikke minst, har OBOS og Entra sammen med Norsk Gjenvinning angrepet avfallstypene betong og trevirke – da det årlig kastes 1 million tonn av begge avfallstypene. For betong gjøres det i disse dager piloter på en helt ny gjenvinningsløsning, som vil kunne muliggjøre at vi kan lage ny betong basert på resirkulert betongavfall.

Både måten vi jobber på og løsningene vi utvikler kommer våre kunder til gode. For hver gjenvinnings- eller gjenbruksløsning vi introduserer, kan vi skape ny verdi og ny råvare ut av en større andel av avfallet til alle våre kunder. I 2019 oppnådde vi en materialgjenvinningsgrad på 56 prosent, som gjør at våre kunder igjen kan rapportere og kommunisere i sine bærekraftrapporter om reduserte utslipp fra deres virksomhet! Gjennom felles prosjekter får vi stress-testet samarbeidsmodellen vår; på både kunder, partnere og med hele verdikjeden som vi ønsker å innovere innen.

Gjennom gode samarbeid ser vi at det oppstår mange positive effekter. Og en spesifikk effekt vi forventer at dette prosjektet vil bidra til, er å bygge bedriftenes og partnernes innovasjonskompetanse, som kommer alle klyngemedlemmer, i Construction City, til gode. 

Sammen med bidragsyterne har vi store forventninger til forprosjektet. Målet er å ta arbeidet videre til et eller flere hovedprosjekt, hvor det er anledning for flere aktører å delta inn i prosjektkonstellasjonen. Er dette interessant? Ta kontakt  med Kristine Laake , så vil vi komme med mer informasjon om dette i løpet av sensommeren. 

Med dette ønsker vi å oppfordre alle dere til å fortsette med å utfordre oss, samarbeide med oss, og etterspørre fra oss enda mer bærekraftige løsninger for avfall, gjenvinning og gjenbruk. For tiden fremover skal vi fordype oss i arbeidet med å jobbe frem flere nye og bærekraftige løsninger for byggebransjen og vi gleder oss til å presentere funnene våre, sammen med Construction City Eiendom, Aspelin Ramm, OBOS og Construction City Cluster i slutten av september.

Les mer om klyngeprosjektet her: https://www.constructioncity.no/nb/artikkel/construction-city-og-norsk-gjenvinning-om-felles-innovasjonsprosjekt

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Temaer: Byggavfall, Ombruk


Kristine Laake-Bjurquist's photo

Av: Kristine Laake-Bjurquist

Kristine er Chief Sustainability Officer hos Zirq Solutions og tidligere innovasjonssjef hos Norsk Gjenvinning. Her var hun ansvarlig for å utforme og lede nye utviklingsprosjekter fra oppstart og til industrialisering av prosjektet ute i drift. Kristine jobbet i Norsk Gjenvinning i perioden 2018 - 2022. Hun har vært aktiv i skjæringspunktet entreprenørskap og bærekraft siden 2014.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all