Ny forbrenningsavgift på avfall

Av Jon Bergan 22. desember 2020

Norsk-Gjenvinning_ny-forbrenningsavgift_2020-12-19-jpg

I 2021 møter vi en ny forbrenningsavgift på avfall igjen. Også denne gangen er det myndighetenes hensikt å redusere restavfallet gjennom økt sortering.

Ny CO²-avgift 

I statsbudsjettet for 2021, som ble lagt fram høsten 2020, kom forslaget mange har ventet på - og kanskje fryktet - nemlig en ny CO²-avgift på avfall, med 149 kroner per tonn. Forslaget er nå vedtatt.

Konsekvensen blir at prisen per tonn restavfall vil øke med 82 kroner. Sverige gjorde tilsvarende i 2020, av samme grunn – økt materialgjenvinning. Du kan lese mer om det i bloggartikkelen min fra mars samme år.

Fordi vi jobber i et internasjonalt marked, treffes det norske markedet av begge disse prisøkningene, dessverre. Den gode nyheten i Sverige, er at de vil evaluere effekten og vurdere om den leverer på målene. På den måten vil vi få svar på det vi lurer på, om dette faktisk virker som det skal.  

Et nødvendig tiltak for at vi skal nå klimamålene våre? 

For å nå klimamålene støtter vi tiltak som øker materialgjenvinning. Men vi mener også at det er nødvendig å gå på tidligere ledd i verdikjeden. Skal vi bli en sirkulær økonomi må vi se på design av produkter for gjenvinning. Da sikrer vi at varer som produseres holdes i omløp lenger og kan både gjenbrukes og gjenvinnes før det havner som restavfall.

I dag ser vi at flere er opptatt av akkurat det – å designe produkter med et sirkulært livsløp. Men dessverre er vi ikke der ennå, for de fleste produkter designes ikke for gjenvinning.

Den nye avgiften legges på sluttbehandlingsanlegget og ikke på avfallsbesitter, som har et stort ansvar når det gjelder sortering. Gjennom erfaringer vi har gjort oss over tid, vet vi at etter reduksjon av avfall og økt ombruk, når noe er blitt avfall, er sortering alfa og omega for å sikre kvalitet i materialgjenvinningen. Kan det ikke sorteres, havner det i restavfallet som går til forbrenning.

Dette inkluderer blant annet en stor andel plast. Et elsket og hatet produkt vi er helt avhengige av, men som vi også bør etterstrebe å redusere bruken av drastisk. Igjen må vi starte på toppen av verdikjeden og sikre samspill gjennom alle ledd for å finne nye muligheter der vi kan. Plastgjenvinning er helt avhengig av rene avfallsstrømmer, like farger, like typer plast og rene produkter for å kunne materialgjenvinnes. Det er sjelden det lar seg gjøre, og dermed blir det hva vi kaller energiplast.

Så når vi har tatt høyde for redusert forbruk, økt levetid på produkter, økt ombruk og mer gjenvinning, sitter vi igjen med restavfallet. Og selv om dette er siste stopp for avfallet, skapes det enten fjernvarme eller det går inn som erstatning for fossile brennstoffer til industrien. Vi håper kundene våre reduserer restavfallsbeholderen sin, men da er det i hvert fall godt å vite at selv restavfall har en nytteverdi.

Skal vi lykkes med økt sortering, er det viktig at mest mulig skjer i første ledd, ute hos kunden som leverer avfallet til oss. Jeg er enig i, og støtter formål den nye avgiften har. La oss håpe den også blir sett på som et tiltak for bedre sortering, og ikke bare et økt skattetrykk.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Temaer: Forbrenningsavgift


Jon Bergan's photo

Av: Jon Bergan

Jon Bergan (født 1969) begynte i Norsk Gjenvinning i 2013, og jobbet før det som direktør for Chartering & Trading i The Torvald Klaveness Group. Tidligere har han jobbet i ledende stillinger i Statkraft og Norsk Hydro og har jobbet 5 år i Belgia, hvor han bla bygget opp nedstrømsvirksomheten til Norsk Hydro. Bergan er utdannet sivil- økonom fra BI og har en MSC i Energi.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle