Forebygging av uhell og skader på byggeplassen

Av Charlotte Koritzinsky 23. november 2021

Norsk-Gjenvinning_forebygg-uhell-på-byggeplassen_v2_Bjørvika

I min jobb er jeg ofte ute på byggeplasser, og innimellom blir jeg vitne til hendelser som kunne vært unngått med ganske enkle tiltak. Her har jeg derfor samlet noen tips som kan forebygge uhell og skader.

En SHA-plan (for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ) er et viktig virkemiddel med tanke på å forebygge sikkerhet, og det er byggherres ansvar å sørge for at den blir laget. En SHA-plan skal utarbeides tidlig i planleggingsfasen for blant annet å kartlegge risikofaktorer – slik at ulykker kan unngås. Den skal også brukes gjennom hele byggeprosjektet. Med den på plass, har man et godt utgangspunkt for en sikker byggeplass.

Helserisiko

Norsk Eiendom har laget en utmerket veileder for SHA-plan. Den tar også for seg en del typiske fallgruver. Eksempelvis at en fremdriftsplan som er vanskelig å lese, også gjør det vanskelig å se rekkefølgen på oppgavene som skal gjøres. Eller at man glemmer å ta med helserisiko i forbindelse med å bli utsatt for kjemikalier og lignende.

Les også: Avfallshåndtering og HMS på byggeplassen

Avfallsplan

Avfallsplanen er også et nyttig verktøy for å unngå tabber og kaos i utstyrslogistikken. Har du gjort en god jobb i samarbeid med avfallsleverandøren her, trenger du ikke å bekymre deg for at rett oppsamlingsutstyr for avfall ikke dukker opp til rett tid. Det skal det gjøre!

Jevnlige byggemøter og tiltak forebygger konflikter

Byggemøtene skal sikre at alt går som planlagt. Her er det også naturlig å følge opp rapporter fra avfallshåndteringen. Både for å holde kostnadene nede og for å kontrollere at målene i avfallsplanen blir mulige å oppnå. Så slipper noen å få ubehagelige overraskelser i etterkant.

Jevnlige byggemøter er også nyttig for å holde en god dialog på byggeplassen og for å unngå uoverensstemmelser.

Oppdaterte, godkjente tegninger lett tilgjengelig

Det kan fort bli diskusjoner hvis forskjellige versjoner av tegninger er i bruk også. Ikke minst kan manglende oppdateringer på tegninger få mange følgefeil. Derfor er det viktig at tegninger blir oppdatert etter endringer og at de er tilgjengelige for de som er på byggeplassen. Det har skjedd mer enn en gang at arbeid har måttet gjøres på nytt fordi man har gjort noe basert på feilinformasjon.

Opplæring om sikkerhet og håndtering av farlig avfall

Og apropos informasjon: Det er ofte flere nasjonaliteter som jobber sammen på en byggeplass. For å unngå misforståelser er det nødvendig at informasjon og opplæring blir gitt på språk alle forstår.

I et avfallsperspektiv er det spesielt viktig knyttet til håndtering av farlig avfall og kjemikalier. Alle som har med dette å gjøre skal vite hvor og hvordan farlig avfall skal oppbevares, slik at skader på personer og miljø unngås.

Sørg også for enkel tilgang til sikkerhetsdatablader. Det skal ikke være nødvendig å bruke tid på å lete etter dem hvis det oppstår en hastesituasjon.

Se video: Få kontroll på kjemikaliene i bedriften med Kjemiker på vei

Tydelig skilting og merking

En forutsetning for at folk skal ferdes sikkert på plassen og at avfall kastes på rett plass, er at det er tydelig skiltet. På flere språk og gjerne med symboler som ikke kan misforstås. Skilting er også viktig når det gjelder orden.

Ryddig arbeidsplass

Rot og skrot som ligger utover byggeplassen, og overfylte containere hvor skarpe gjenstander stikker ut, øker risikoen for uhell. Dessuten kan rot lett danne grobunn for konflikter. Bruk byggemøtene til nødvendig «oppdragelse» og vær tydelig på konsekvensene når noen dropper sin del av ryddejobben.

Det har effekt på flere områder, noe du kan lese mer om her:

100 prosent kildesortering på byggeplassen med «Espen-metoden»

Riktig bruk av maskiner, utstyr og kjøretøy

Alle som skal bruke maskiner og utstyr og lignende må ha relevante ferdigheter og godkjenninger som eventuelt kreves før bruk. Dette gjelder også når avfallscontainere skal plasseres, løftes og hentes. Jobben skal gjøres av personer med riktig godkjenning.

New call-to-action

Temaer: håndtering av farlig avfall, avfallshåndtering på byggeplass, sikkerhet på byggeplass


Charlotte Koritzinsky's photo

Av: Charlotte Koritzinsky

Charlotte Koritzinsky Luisa jobber som nasjonal KAM for bygg- og anleggsbransjen i Norsk Gjenvinning. Hun har utdannelse fra California University innenfor klima og kommunikasjon og har et brennende engasjement for god og bærekraftig avfallshåndtering. Charlotte begynte i Norsk Gjenvinning i 2019 og var først en sentral del av salgsteamet i Region Øst før hun i 2020 gikk inn i rollen som nasjonal KAM for bygg og anlegg.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all