Når ting går galt på byggeplassen: Slik kan du forebygge uhell og skader!

Av Jørn Frydenlund 09. april 2019

Norsk-Gjenvinning_forebygg-uhell-på-byggeplassen_v2_Bjørvika

I min jobb er jeg ofte ute på byggeplasser og innimellom blir jeg vitne til hendelser som kunne vært unngått med ganske enkle tiltak. I dette blogginnlegget har jeg derfor samlet noen tips som kan forebygge uhell og skader.

SHA-plan og avfallsplan

En SHA-plan er et viktig virkemiddel med tanke på å forebygge sikkerhet, og det er byggherres ansvar å sørge for at den blir laget. En SHA-plan skal utarbeides tidlig i planleggingsfasen for blant annet å kartlegge risikofaktorer – slik at ulykker kan unngås. Den skal også brukes gjennom hele byggeprosjektet. Med den på plass har man et godt utgangspunkt for en sikker byggeplass.

Norsk Eiendom har laget en utmerket veileder for SHA-plan. Den tar også for seg en del typiske fallgruver. Som at en fremdriftsplan som er vanskelig å lese, også gjør det vanskelig å se rekkefølgen på oppgavene som skal gjøres. Eller at man glemmer å ta med helserisiko i forbindelse med å bli utsatt for kjemikalier og lignende.

Les også: Avfallshåndtering og HMS på byggeplassen

Avfallsplanen er også et nyttig verktøy for å unngå tabber og kaos i utstyrslogistikken. Har du gjort en god jobb i samarbeid med avfallsleverandøren her, trenger du ikke å bekymre deg for at rett oppsamlingsutstyr for avfall ikke dukker opp til rett tid. Det skal det gjøre!

Jevnlige byggemøter og tiltak for å unngå konflikter på byggeplassen

Byggemøtene skal sikre at alt går som planlagt. Her er det også naturlig å følge opp rapporter fra avfallshåndteringen. Både for å holde kostnadene nede og for å kontrollere at målene i avfallsplanen blir mulige å oppnå. Så slipper noen å få ubehagelige overraskelser i etterkant.

Jevnlige byggemøter er også nyttig for å holde en god dialog på byggeplassen og for å unngå uoverensstemmelser. Visste du forresten at det jobbes med en egen sjekkliste med tiltak som hver enkelt bedrift kan gjøre for å unngå byggebråk? Sjekklisten som etter planen skal komme i april, kan du lese mer om på nemitek.no.

Oppdaterte, godkjente tegninger lett tilgjengelig

Det kan fort bli diskusjoner hvis forskjellige versjoner av tegninger er i bruk også. Ikke minst kan manglende oppdateringer på tegninger få mange følgefeil. Derfor er det viktig at tegninger blir oppdatert etter endringer og at de er tilgjengelige for de som er på byggeplassen. Det har skjedd mer enn en gang at arbeid har måttet gjøres på nytt fordi man har gjort noe basert på feilinformasjon.

Opplæring om sikkerhet og håndtering av farlig avfall

Og apropos informasjon. Det er ofte flere nasjonaliteter som jobber sammen på en byggeplass. For å unngå misforståelser er det nødvendig at informasjon og opplæring blir gitt på språk alle forstår. I et avfallsperspektiv er det spesielt viktig knyttet til håndtering av farlig avfall og kjemikalier. Alle som har med dette å gjøre skal vite hvor og hvordan farlig avfall skal oppbevares, slik at skader på personer og miljø unngås. Sørg også for enkel tilgang til sikkerhetsdatablader. Det skal ikke være nødvendig å bruke tid på å lete etter dem hvis det oppstår en hastesituasjon.

Se video: Få kontroll på kjemikaliene i bedriften med Kjemiker på vei!

Tydelig skilting og merking

En forutsetning for at folk skal ferdes sikkert på plassen, og at avfall kastes på rett plass, er at det er tydelig skiltet. På flere språk, og gjerne med symboler som ikke kan misforstås. Skilting er også viktig når det gjelder orden.

Ryddig arbeidsplass

Rot og skrot som ligger utover byggeplassen, og overfylte containere hvor skarpe gjenstander stikker ut, øker risikoen for uhell. Dessuten kan rot lett danne grobunn for konflikter. Bruk byggemøtene til nødvendig «oppdragelse» og vær tydelig på konsekvensene når noen dropper sin del av ryddejobben. Det har effekt på flere områder, noe du kan lese mer om i blogginnlegget 100 prosent kildesortering på byggeplassen med «Espen-metoden».

Riktig bruk av maskiner, utstyr og kjøretøy

Alle som skal bruke maskiner og utstyr og lignende må ha relevante ferdigheter og godkjenninger som eventuelt kreves før bruk. Dette gjelder også når avfallscontainere skal plasseres, løftes og hentes. Jobben skal gjøres av godkjente folk!

New call-to-action

Temaer: håndtering av farlig avfall, avfallshåndtering på byggeplass, sikkerhet på byggeplass


Jørn Frydenlund's photo

Av: Jørn Frydenlund

Jørn Frydenlund har tidligere jobbet som KAM i Norsk Gjenvinning, og vært bransjeansvarlig for bygg og anlegg. Han har også jobbet med oppfølging og rådgivning mot bygg- og anleggsbransjen i over 20 år, og har lang erfaring med utvikling av avfallsløsninger på dette området.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

se alle