Myndighetene har varslet landsdekkende tilsynsaksjoner

Av Camilla O. Castro 17. april 2018

Norsk-Gjenvinning_Kiwa_Er-din-bedriift-klar-for-risikoaksjonen-2018_0408

I ukene 15, 16 og 17 gjennomfører myndighetene en landsomfattende risikoaksjon rettet mot industri- og avfallsbedrifter. I tillegg kommer de til å gjennomføre tilsynsaksjoner på kjemikaliemerking i hele 2018. Er din bedrift klar for å ta imot besøk?

Risikoaksjonen har fokus på systematisk HMS-arbeid og internkontroll, mens aksjonen på kjemikaliemerking fokuserer på kontroll av sikkerhetsdatablader og fareetiketter. Hensikten er blant annet å sjekke om industri- og avfallsbedrifter vet hvilke farer som kan oppstå på arbeidsplassen, og hvordan de kan hindre at det skjer.

Kiwa Teknologisk Institutt har sterke fagmiljøer innen kjemikaliehåndtering, risiko og HMS, og samarbeider blant annet med Norsk Gjenvinning. Vi har lang erfaring med rådgivning innen samtlige temaer som myndighetene nå retter søkelyset mot i de varslede tilsynsaksjonene.

Virksomhetens ansvar

I dag møter virksomheter strenge krav til helse, miljø og sikkerhet. Dette gjelder spesielt de som håndterer farlige kjemikalier, fordi det er relativt høy risiko for uønskede hendelser. For å sikre trygg og forsvarlig bruk er det derfor ikke tillatt å omsette farlige kjemikalier uten at fareklassifisering, etiketter og sikkerhetsdatablad er korrekte.

Det betyr også at det med jevne mellomrom er lurt å ta en helhetlig gjennomgang av innholdet i sikkerhetsdatablad og etiketter. Myndighetene anbefaler annethvert år, og det forventes at gjennomgangen utføres av en person som har kompetanse på området.

Les også: Få kontroll på kjemikaliene i bedriften

Risikovurdering skaper økt lønnsomhet

Risikovurdering av kjemikalier baserer seg blant annet på sikkerhetsdatablader. Derfor er det essensielt at disse er kvalitetssikret.

Vår erfaring er at risikovurdering, gjennomgang av sikkerhetsdatablader og etiketter, og arbeid med stoffkartotek ofte blir satt til side for andre «viktigere» arbeidsoppgaver. Vi oppfordrer likevel alle til å prioritere dette arbeidet – som handler om både forebygging og økonomi:

En risikovurdering skal gi bedriften din en oversikt over farer som kan oppstå på arbeidsplassen. Det er helt nødvendig at innholdet i sikkerhetsdatabladet er korrekt for å kunne forebygge eksponering, skader og ulykker, slik at arbeidsmiljøet blir trygt. Et annet aspekt er at det er lønnsomt for bedriften å kartlegge farer for å unngå skader, uhell og kostbare driftstap.

Gjør det enkelt

Alle virksomheter har i henhold til Internkontrollforskriften plikt til å jobbe systematisk med HMS-arbeidet. Men jobber du i en mindre bedrift hvor det er liten risiko for brann, forurensning og arbeidsulykker, trenger ikke rutinene å være spesielt omfattende.

I følge direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet "handler det enkelt sagt om å skaffe seg oversikt over farer og problemer som kan oppstå og hvordan man kan unngå at de skjer".

Du har kanskje hørt at risikovurdering er en hjørnestein i en virksomhets HMS-arbeid. På Miljødirektoratets nettsider sier de følgende om formålet med en slik vurdering: «Den skal danne grunnlag for å gjøre tiltak som minsker eller fjerner farer på arbeidsplassen. Dette gjelder både akutte hendelser og tilstander som kan utvikle seg over tid.»

Det er viktig å ha i mente at hensikten med slike tilsynsaksjoner er å bidra til at virksomheter innser viktigheten av å tenke helhetlig omkring egen risiko. Og at de ser at systematisk HMS lønner seg!

Norsk-Gjenvinning_ryddig-i-bedriftens-kjemikalier_1254

Slik kan det se ut når ting er på stell

Har du spørsmål eller trenger hjelp kan du kontakte oss i Kiwa Teknologisk Institutt på telefon 22 86 50 00 eller på firmapost@teknologisk.no. Vår samarbeidspartner Norsk Gjenvinning tilbyr også hjelp gjennom sin tjeneste Kjemiker på vei ™

Brosjyren Kontroll med risiko gir gevinst (regelhjelp.no) være også være til nytte.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall
Kilder: Arbeidstilsynet.no, Miljodirektoratet.no

Temaer: farlig avfall, tilsynsaksjon 2018, kjemikalier


Camilla O. Castro's photo

Av: Camilla O. Castro

Camilla O. Castro jobber som gruppeleder for Kurs og kompetanse hos Kiwa Kompetanse. Hun er utdannet bioteknologi- og kjemiingeniør fra Høgskolen i Oslo, med masterstudium i kjemi og bioteknologi fra NMBU. Camilla har jobbet mange år som rådgiver, og har i tillegg til bred erfaring innen et vidt spekter av kjemikaliehåndtering, nøkkelkompetanse innenfor regelverket knyttet til kjemikalier, sikkerhetsdatablad, produktdeklarasjoner, stoffkartotek og kjemikaliekartlegging.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all