Velg riktig avfallsløsning for en bærekraftig festival

Av Laila Tufte 30. april 2024

Baerekraftig_festival-1

Alle som skal arrangere festivaler eller større arrangement må tenke på miljø og bærekraft. Et av de viktigste tiltakene er å sørge for god avfallshåndtering. Her er mine råd om hva du som arrangør bør tenke på når det gjelder avfallsløsning og miljøhensyn.

De fleste arrangører har etter hvert blitt både opptatt av og gode på avfallssortering og gjenvinning. Tons of Rock har som mål å være en av landets mest miljøvennlige festivaler. Et viktig grep for dem har vært å kun benytte nedbrytbar emballasje og gjenvinnbare engangsartikler i plast. Palmesus jobber aktivt med å redusere avfallsmengden og øke sorteringsgraden. De har til og med egne dykkere som plukker avfall som havner i vannet i løpet av festivalen!

For begge festivalene er god skilting og rikelig med avfallsstasjoner ute på publikumsområdene helt avgjørende for å nå målene. God planlegging av avfallssorteringen bak scenene og opplæring av ansatte og frivillige gjør det også enklere å kontinuerlig sortere avfallet. Da blir det mindre rydding og sortering etter endt festival. 

Så hvordan starter du planleggingen og hva må du tenke på? 

Planlegg i god tid!

Jeg anbefaler alle arrangører å være tidlig ute med å planlegge avfallsløsningen. Et halvt år i forveien vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig. Begynner du å tenke på det når det er under tre måneder igjen, kan det bli krevende – i hvert fall hvis løsningen skal bli optimal.

Hva slags avfallsutstyr trengs på en miljøvennlig festival? 

Når det gjelder utstyr, vil det selvsagt variere, men de fleste vil garantert trenge: 

  • Avfallsbeholdere for forskjellig avfall 
  • Trådstativer for sekker 
  • Plastsekker 
  • Containere 

Kanskje vil det også være aktuelt med: 

  • Komprimator for emballasje 
  • Glassknuser 

Mange vil også trenge løsninger for farlig avfall, som pyroteknikk, EE-avfall og kjemikalier. Det kan du lese mer om her. 

7 faktorer som påvirker avfallsløsningen

1. Budsjettet bestemmer

Budsjettet dere har til rådighet, legger naturlig nok føringer for det hele. Det påvirker blant annet valg av utstyr, og hva det er aktuelt å kildesortere.

2. Hvilke produkter skal dere selge og hva skal serveres?

Hva slags mat og drikke dere selger på området, gjenspeiler hva slags avfall som oppstår, og også hva som bør kildesorteres. Derfor er det smart å bestemme menyen før avfallsløsningen spikres.

3. Hva skal kildesorteres – og hvor?

Det er vanlig å legge opp til at publikum sorterer de største avfallstypene selv, som glass, plast, papir og restavfall. I tillegg må det settes av arealer til miljøstasjoner for oppsamling og eventuell finere kildesortering. Hva som lønner seg å sortere her, avhenger av volumene på de forskjellige avfallstypene og arbeidskraften dere har til å få sorteringsjobben gjort. Et godt tips er å forhøre seg med lokale foreninger og eventuelle idrettslag. Kan de stille med hjelp til ryddepatruljer og bidra til at kildesorteringsjobben blir gjort?

4. Hvor er publikum?

Når dere skal bestemme hvor de forskjellige avfallsbeholderne skal stå, er det lurt å ta i betraktning hvor folk beveger seg på området. Hvor kommer de inn? Hvor kjøper de mat og drikke? Er det sannsynlig at noen steder vil bli mer populære enn andre? Hvor skal toalettene plasseres? Lag en oversikt.

5. Sponsorkrav på festival

Sponsorer har ofte krav om miljøprofil og synligheten skal ikke være resultat av tilfeldigheter. Derfor må dette også tas inn i planleggingen – hvor og hvordan ønsker de å bli synliggjort? Publikumsområdet er en selvfølge, men husk presserom også. Dette blir ofte glemt, men kan være et smart sted å være synlig på. 

6. Profilering og eget merkeprogram på oppsamlingsutstyret

Hvordan har dere som arrangør lyst til å fremstå? Å vise at man har en grønn miljøprofil, har nesten blitt et «must» i dag. Én mulighet for vise seg fram er gjennom å kle inn oppsamlingsutstyret i «skjørt» – en vaskbar innkledning – i ønsket design og med egen profilering. Som selvfølgelig kan gjenbrukes.

7. Informasjon til frivillige og publikum

Ikke glem å informere både de frivillige medarbeiderne og besøkende om hvor de kan kaste avfall, og hva som skal kastes hvor. De forskjellige avfallsbeholderne må merkes tydelig. Bruk symboler, og gjerne forskjellige språk.

Gå for gjenbruk! 

Gjenvinning av avfall er én ting. Drevne arrangører har i tillegg lenge sett nytten av å satse på gjenbruk av utstyr fra år til år. Noen gir bort brukte produkter og materialer til andre som kan ha nytte av det videre. Dette er strålende eksempler på sirkulærøkonomi i praksis. 

Infinitum har etablert en panteordning for gjenvinnbare ølkrus på vegne av norske drikkeprodusenter. Dermed kan festivalarrangørene samle sammen og sende inn på samme måte som flasker og bokser. Et veldig godt tiltak for gjenbruk og resirkulering! 

Det vanligste er å leie utstyr til avfallsinnsamling, men har man egne merkeprogram som har vært brukt på oppsamlingsutstyret, kan de lett fjernes fra brukte beholdere og hentes fram igjen ved neste anledning. Et smart tips er å bruke Forexplater. De egner seg bra for gjenbruk og kan vaskes. 

Det aller viktigste du må tenke på er å starte planlegging i tide. Og vi kan hjelpe deg hele veien – fra den dagen du begynner å planlegge arrangementet, til avfallet er trygt håndtert og gjenvunnet i form av energi eller nye produkter. Produkter som kanskje blir brukt på en ny festival! 

Lykke til!

PS! Vil du vite mer om hvordan du kan planlegge gode avfallsløsninger generelt, bør du ta en titt på denne temasiden eller laste ned guiden her:

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger, avfall på festivaler


Laila Tufte's photo

Av: Laila Tufte

Laila Tufte jobber som Kontraktansvarlig innen handel, eiendom og industri i Norsk gjenvinning. Hun har vært i bransjen i 12 år og har jobbet med rådgivning, avfallsløsninger og utvikling. Her i Norsk Gjenvinning har hun ansvaret for de store, nasjonale festivalarrangørene, og har stort fokus på å redusere avfallsmengden, øke sorteringsgrad og skape bevissthet rundt riktig og bærekraftig avfallshåndtering på disse arrangementene.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all