Miljø og klima: Samarbeid er nøkkelen!

Av Knut Lutnæs 30. april 2019

Coop-rydder-Norge-i-samarbeid-med-Norsk-Gjenvinning_strandryddeuka

Klodens miljø- og klimaproblemer blir dessverre (og heldigvis) stadig tydeligere for stadig flere. Det er ikke mangel på synspunkter om hvem som har skylden og hvem som må finne løsningene og sørge for å «rydde opp». Vi i Coop mener at samarbeid må til og inviterer blant annet til ryddeaksjon under Strandryddeuka. Du er velkommen til å delta!

Ungdom i over 1000 byer verden over har i vår skolestreiket for klimaet, med krav om at politikerne må ta ansvar for å stoppe klimaendringene. Det er all grunn til å være enig i at de har et meget godt poeng.

Vi ser samtidig at mange bedrifter gjør store investeringer i mer klimavennlig teknologi og mer bærekraftige produkter og produksjon. Kundene, (for)brukerne, velger grønnere alternativer og stiller stadig større krav til hva de bruker pengene sine på og hvem de handler hos. Myndighetene, både i Norge og internasjonalt, innfører strengere reguleringer knyttet til miljø og klima. Med andre ord; det er stor bevegelse og et utall initiativ på bærekraftområdet. På tross av det opplever mange at det går det for sakte, det skjer for lite, og den enkelte bedrift eller Kari og Ola opplever at de kommer til kort.

Samarbeid nødvendig for framdrift

I Coop ser vi nødvendigheten av å samarbeide for å komme videre. Coop eies av 1,7 millioner medeiere – en kooperativ virksomhet med blant annet økonomisk nytte som mål. Men kooperativ forbrukerorganisering i form av Coop er ikke tilstrekkelig. Vi ser at samarbeid med andre bedrifter gjør at én pluss én blir langt mer enn to.

Derfor har vi inngått et langvarig strategisk partnerskap med Norsk Gjenvinning. Vi har klare mål for samarbeidet. Coops butikker skal drive optimal gjenvinning av brukt emballasje og produkter og Norsk Gjenvinning får utnyttet og utviklet sin spisskompetanse knyttet til sin visjon «Det finnes ikke søppel mer».

Reduserte restavfallsmengder gir lavere kostnader

Samarbeidet bygger på gode avtaler med riktige økonomiske incentiv. Redusert mengde restavfall gir lavere kostnader for Coop og selvsagt renere fraksjoner og mer verdifulle råvarer for Norsk Gjenvinning. Langsiktigheten i samarbeidet gjør også at vi sammen kan ta grep som ellers ikke ville blitt tatt. Etablering av biogassanlegg for matavfall i nye områder og ambisiøse mål om svært høy sorteringsgrad krever investeringer, både i fysiske anlegg og kompetanse.

Sammen kan vi gjøre en forskjell for miljøet!

Partnerskapet skaper endringer. Når Coop nå for andre gang inviterer til den nasjonale ryddeaksjonen Coop rydder Norge under Strandryddeuka i begynnelsen av mai, gjør vi det sammen med Norsk Gjenvinning. Coop deler ut gratis ryddeutstyr i 250 butikker over hele landet. Norsk Gjenvinning stiller med containere for å ta imot avfallet som samles inn. Vi legger til rette for at den enkelte kan bidra til mindre forsøpling – kanskje vi inspirerer til adferdsendringer. Sammen kan vi gjør en forskjell for miljøet!

Dette er kun ett eksempel på hvordan vi i Coop ønsker å arbeide. Samarbeid er nøkkelen. Noe som også er svært tydelig beskrevet i FNs bærekraftsmål, hvor «Samarbeid for å nå målene» er et av 17 mål. Delmålet handler mye om behovet for partnerskap, mobilisering, teknologisk utvikling og kapasitetsbygging i og for utviklingsland og -områder. Overskriften er uansett samarbeid – mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet – til det beste for framtida.LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Temaer: miljø, bærekraft, klima, strandryddeuka, FNs bærekraftmål


Knut Lutnæs's photo

Av: Knut Lutnæs

Knut Lutnæs har vært Miljøsjef i Coop Norge siden 2000. Her har han ansvar for arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft. Knut er cand.agric fra NMBU (NLH) med hovedfag Ressurs- og utviklingsøkonomi. Gjennom årene har han representert i styrene til bl.a. Handelens miljøfond, Initiativ for etisk handel (IEH) (styreleder), Rørosmeieriet og Miljømerking. Han er leder i miljøgruppa i Dagligvarehandelens miljøforum og sitter i EuroCoops Sustainability Action Group. Knut har en sterk interesse for miljø, natur og utvikling og politikk knyttet til disse områdene. På fritiden er han fotballtrener og tar også mer enn gjerne en jakt- eller fisketur.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all