NGs løsninger gjør det mulig å nå EUs krav om 70% materialgjenvinning

Av Kristine Laake-Bjurquist 29. desember 2020

Norsk-Gjenvinning_bærekraft_materialgjenvinnning_53959877167

Bygg- og anleggsbransjen står for 25 prosent av alt avfallet som oppstår i Norge, og i snitt blir 40 prosent av dette avfallet gjenvunnet til nye materialer. Ved årsskiftet til 2020 kom EU-kravet om at 70 prosent av avfallet fra denne bransjen skal materialgjenvinnes. Dette har av de fleste blitt ansett som nærmest umulig. Samtidig har Norsk Gjenvinning jobbet strukturert over lang tid, for nettopp å skape de løsningene som trengs for at kravet skal være mulig å nå.

Frem til for et par år siden var det kun mulig å oppnå nærmere 18 prosent materialgjenvinningsgrad for nybygg. Det innebar at de eksisterende gjenvinningsløsningene ble tatt i bruk for metall, ee-avfall, papp og papir, i tillegg til folieplast.

Skulle vi klare å tilby løsninger som gjør det mulig å nå 70 prosent målet, måtte vi tenke helt nytt. Dermed har vi i høy takt utviklet nye materialgjenvinningsløsninger for flere av avfallstypene som tidligere ble sendt til deponi eller ble energigjenvunnet.

Flere materialgjenvinningsløsninger

For eksempel blir nå planglass og vinduer omdannet til en resirkulert råvare som inngår i produksjonen av Glavas glassull. Alternativet var at glasset ble sendt til forbrenning. Vi har også etablert Den Sirkulære Gipsfabrikken, som gjenvinner gipsavfall til en resirkulert råvare som igjen kan inngå i produksjonen av nye gipsplater hos Norgips . Dette hindrer 50 000 tonn gipsavfall fra å havne på deponi, på årlig basis!

I 2020 lanserte vi flere nye materialgjenvinningsløsninger, som blant annet inkluderer en løsning for at porselen og keramikk ikke lenger trenger å havne på deponi. I stedet produserer vi en råvare som erstatter betong i produksjonen av nye betongprodukter.

Alle disse eksemplene har bidratt til å løfte materialgjenvinningsgraden for bygg- og anleggskundene våre. Og det som til slutt fikk oss over målstreken, er gjenvinning av trevirke fra byggeplasser på Østlandsområdet. Gjennom samspill i verdikjeden kan vi nå omdanne det til et produkt som inngår i produksjon av møbler og sponplater. Samtidig jobber vi videre med å skape løsninger for trevirke, som er nasjonale. Men med dette vil vi kunne tilby et alternativ til energigjenvinning, for det området i landet hvor det oppstår mest byggavfall. Det er godt å kunne bidra der det monner.

En lang vei

Men veien hit har ikke bare vært enkel. Det er mange premisser som ligger til grunn for at vi skal kunne lykkes med å etablere nye materialgjenvinningsløsninger, som er med på å gi kundene våre sirkulære og dermed mer bærekraftige gjenvinningsløsninger.

Først og fremst er det sentralt at vi sikrer at varestrømmene har god kvalitet. Dette krever at kunden selv er opptatt av å sortere avfallet sitt godt. Jo høyere sorteringsgrad, jo høyere vil materialgjenvinningsgraden kunne bli. Heldigvis er det ofte slik at jo høyere sorteringsgrad man klarer, jo bedre økonomi er det også for kunden.

Samtidig erfarer vi at disse nye løsningene ikke vil lykkes om vi ikke skaper gode samarbeidskonstellasjoner, på tvers av hele verdikjeder. Samarbeid er vesentlig både for å bygge tilliten som må ligge til grunn for at nye løsninger skal bli benyttet av kundene i begge ender. Men det er også vesentlig med inkludering av hele verdikjeden for å skape de nye sirkulære forretningsmodellene. Målet må være at vi bygger forretningsmodeller hvor samtlige ledd i verdikjeden har et ønske eller insentiv om å være delaktige. Det vil legge grunnlaget for at vi klarer å skape en lønnsom struktur for de nye gjenvinningsløsningene.

Gjennom samarbeid vil vi også gjøre det mulig å bygge de nye løsningene der det er tilgang på store nok volumer til at forretningsmodellen vil være levedyktig. Da blir det rom til å gjøre investeringer, som igjen medfører tilgang på ny teknologi.

Norsk Gjenvinning har opp igjennom årene etablert en rekke samarbeidsprosjekter som er grunnlaget for at vi har lyktes med å lansere de nye løsningene for bygg og anleggsbransjen.

Vi kommer i mål

Resultatet av disse samarbeidene er at vi nå har kunnet løfte JM opp til en materialgjenvinningsgrad på 68 prosent

Nettopp det at kundene våre ser viktigheten av å gå foran og benytte seg av de nye løsningene, er også viktige og medvirkende årsaker til at vi i Norsk Gjenvinning kan og vil fortsette å jobbe dedikert med å skape nye gjenvinningsløsninger for de avfallstypene som fremdeles gjenstår.

Ønsker du å komme i kontakt med oss for å diskutere hvilke muligheter din bedrift har til å nå  målet på 70 prosent? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å oppnå dette!

Temaer: Materialgjenvinning


Kristine Laake-Bjurquist's photo

Av: Kristine Laake-Bjurquist

Kristine er Chief Sustainability Officer hos Zirq Solutions og tidligere innovasjonssjef hos Norsk Gjenvinning. Her var hun ansvarlig for å utforme og lede nye utviklingsprosjekter fra oppstart og til industrialisering av prosjektet ute i drift. Kristine jobbet i Norsk Gjenvinning i perioden 2018 - 2022. Hun har vært aktiv i skjæringspunktet entreprenørskap og bærekraft siden 2014.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all