Innovasjon på byggeplass: Minimering av avfallsvolum

Av Charlotte Koritzinsky 13. juli 2021

Norsk-Gjenvinning_innovasjon-på-byggeplass_komprimator_foto_Rune-K.M_VedalFoto: Vedal

Kildesorteringsgraden på norske byggeplasser har samlet sett aldri har vært bedre enn nå. Mange har løsninger som gjør det enkelt å sortere riktig og samtidig redusere restavfallet. Et innovativt steg videre er, etter min mening, noe så enkelt som å minimere avfallsvolumet på plassen. Det kan redusere antall transporter for å hente avfallet, betydelig. Innovasjonen ligger i å tenke nytt, med utstyr som allerede finnes.

Bruk av komprimerende oppsamlingsutstyr reduserer CO²-utslipp – og kostnader

Denne artikkelen handler altså ikke om nye oppfinnelser, men om å utnytte tilgjengelig utstyr bedre. Kall det gjerne innovasjon, for vi snakker om en endring i bruk av utstyr som vil gjøre stor forskjell. I dag er det fortsatt svært få som benytter komprimerende utstyr til avfallet på byggeplasser. Ved å innlemme det i avfallsøningen, vil det gi store økonomiske besparelser. Og et betydelig redusert fotavtrykk, fordi transportbehovet blir mye mindre.

Norsk Gjenvinning_EmballasjepresesseEuropress_Balex-20
Europress emballasjepresse, Balex-20.

Jeg slår derfor et slag for færre containere, og økt bruk av komprimerende utstyr. Beregninger viser at dette er effektivt og lønnsomt, bare se på disse eksemplene:

Papp på byggeplass

90 tømminger av en container med en snittvekt på cirka 200 kilo kan reduseres til 4:

Byggeplass X produserer 18 tonn papp. Snittvekt på full container er 200 kilo. Antall tømminger med container: 90 stk. Med flatvogn*: 4 stk. (* gitt mulighet for oppsamling av 15 pappballer).

Energiplast på byggeplass

308 tømminger av container fylt med energiplast, eller plastfolie, kan ved bytte til komprimator, reduseres til 24 tømminger:

Byggeplass X produserer 100 tonn energiplast. Snittvekt på full container er 340 kilo. Antall tømminger med container: 308 stk. Med komprimator: 24stk.

Dette reduserer altså ikke bare antall transporter, men gjør en stor forskjell på kostnadssiden. Vil du vite mer om disse eksemplene, og hvordan det kan påvirke lønnsomheten i ditt prosjekt, er det bare å ta kontakt.

Er det rart jeg kaller det innovasjon? Tilsvarende eksempler på trevirke, viser også store forskjeller.

Erstatt containere med komprimatorer for papp, plast – og trevirke

Containere har vært mye brukt, og vil fortsatt være svært aktuelt i de fleste byggeprosjekt. Likevel er det mange som med fordel kan bytte ut et par containere med komprimatorer eller emballasjepresse, spesielt for avfall som papp og plast. Dette er avfall med mye volum, men som veier lite, og som derfor egner seg godt til komprimering. Spesielt plastfolie har en verdi som det er lønnsomt å sortere ut fordi det er en kjempefin råvare som kan gjenbrukes til ny plast.                                                                              

En komprimator kan for eksempel brukes til plast til å begynne med, og til papp i en senere fase (men den må tømmes først).

Norsk-Gjenvinning_komprimato 20m3 med sideinnkast

Komprimator 20 m3 med sideinnkast, 230 volt/32 amp.

Avfall som oppbevares i en presse eller komprimator, holder seg tørt, i motsetning til hvis det eventuelt ligger i åpne kontainere. Det gir også bedre kvalitet på avfallet som ny råvare. Når komprimatoren er full, hentes den av NG (eller den avfallsleverandøren du benytter). Enkelte komprimatorer har også sensorteknologi som melder fra til avfallsleverandør om henting, uten at noen trenger å tenke på å bestille transport.

Minst mulig transport ut og inn av byggeplass

Det koster mer å leie en komprimator eller presse, men totalprisen når en tar hensyn til antall transporter, blir mye rimeligere. Sikkerhet er også et viktig argument. Med færre hentinger reduseres risikoen for ulykker knyttet til innkjøring på byggeplass, rygging, og så videre. For ikke snakke om mindre logistikkutfordringer, spesielt i byer hvor det er trangt om plassen, og hvor det konstant er mye trafikk.

Trevirke og kapp er kanskje det det er desidert mest av på byggeplasser. Det finnes også komprimatorer for dette, men her snakker vi om maskiner som krever bestilling i god tid. I en mellomfase går det an å bruke standardkomprimator, som kan byttes ut med en som egner seg for trevirke etter hvert.

Tenk stort!

Jeg nevnte at containere fortsatt vil være aktuelt. Men økt bevisst bruk av dette, kan også bidra positivt både til miljøet og kostnadene.

På små byggeplasser må mindre containere (10 m³), avfallsbeholdere og sekker ofte benyttes på grunn av plassmangel. Men har du et prosjekt hvor det er godt med plass og mye av samme avfallstype, kan det være smart å tenke stort og benytte 30m³ containere, nettopp for få ned antall tømminger. En ulempe med så store containere er at de er åpne, og derfor ikke kan brukes til fraksjoner som papp og gips. Da kan 20m³ med lokk være et godt alternativ.

Les også: Rehabilitere leiligheter og boliger der det er trangt om plassen?

Klar for å være innovativ?

De fleste aktører i byggebransjen med respekt for seg selv, oppnår minst 85 prosent kildesortering og har gjerne et mål om 100 prosent. Ønsker du å vite mer om hvordan du kan få til optimale – og kanskje litt innovative - løsninger på byggeplassen, snakk med rådgiveren din på avfall. Du kan selvfølgelig gjerne ta kontakt med meg også.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger på byggeplass


Charlotte Koritzinsky's photo

Av: Charlotte Koritzinsky

Charlotte Koritzinsky Luisa jobber som nasjonal KAM for bygg- og anleggsbransjen i Norsk Gjenvinning. Hun har utdannelse fra California University innenfor klima og kommunikasjon og har et brennende engasjement for god og bærekraftig avfallshåndtering. Charlotte begynte i Norsk Gjenvinning i 2019 og var først en sentral del av salgsteamet i Region Øst før hun i 2020 gikk inn i rollen som nasjonal KAM for bygg og anlegg.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all