Svensk forbrenningsavgift på restavfall påvirker det norske markedet

Av Jon Bergan 03. mars 2020

Økt-svensk-forbrenningsavgift_v6

Fra 1. april i år innfører svenske forbrenningsanlegg en forbrenningsavgift på avfallet. Dette påvirker ikke bare våre naboer og foretak på den andre siden av grensen, men også oss i Norge. Så, hva skjer – og hva betyr det for norske avfallsbesittere, som deg og meg og norske virksomheter?

Klimamål og kildesorteringskrav henger sammen

Avgifter handler ofte om mer enn å få inn ekstra penger og brukes vel så mye for å påvirke eller endre folks adferd, til det bedre. Det har i mange år blitt benyttet for å få oss til å spise mindre sukker, begrense alkoholinntaket – og for å kildesortere, for å nevne noe. Og det er sistnevnte svenske myndigheter nå vil ha mer av. For dem er forbrenningsavgiften et virkemiddel for å nå nasjonale klimamål, for å få en mer ressurseffektiv og giftfri avfallshåndtering, samt økt kildesortering. Det ligger i kortene at det kommer en tilsvarende avgift i Norge. Trolig i løpet av nær framtid. Vi har jo klimamål som skal nås vi også.

Hvorfor sendes avfallet vårt til Sverige?

Men la oss holde oss til Sverige i første omgang. Hvordan har det seg at avfallet vårt havner der i det hele tatt og hva har avgiftsøkningen med oss å gjøre? I Norge er det mangel på nok forbrenningskapasitet og derfor må vi eksportere betydelige volumer til Sverige. Denne situasjonen har medført at Norge og Sverige nå sees på som ett marked og prisene på avfall henger tett sammen. Derfor vil en skatt i Sverige, påvirke norske avfallsbesittere på lik linje som de svenske

Hvilke konsekvenser får den svenske forbrenningsavgiften?

Regningen blir dyrere for alle som produserer avfall. Skatten innføres på alt avfall fra private husholdninger og fra næringsvirksomhet, over hele landet. I første omgang er avgiften på SEK 75,- per tonn avfall. Trolig vil ikke denne avgiften føre til merkbare forskjeller med en gang, hverken når det gjelder kildesorteringsgrad eller mengder restavfall, men forhåpentligvis på sikt.

Bedre kildesortering gir bedre sluttprodukt og bedre priser

Klimaet og miljøet blir ikke bedre av seg selv og forbedringsarbeidet koster. Når det er sagt, er det positivt at økt kildesortering gir renere sluttprodukter. Uavhengig av om avfallet oppstår i form av nye råvarer eller brensel, er det bra for miljøet – og dermed også for avfallsbesitter. Og de som leverer renest mulig avfall, vil uansett oppnå gunstigere priser enn de som leverer usortert restavfall. Så mye er bra. Hvis en bare ser på det med litt andre øyne.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Temaer: energiforbrenning, Forbrenningsavgift


Jon Bergan's photo

Av: Jon Bergan

Jon Bergan (født 1969) begynte i Norsk Gjenvinning i 2013, og jobbet før det som direktør for Chartering & Trading i The Torvald Klaveness Group. Tidligere har han jobbet i ledende stillinger i Statkraft og Norsk Hydro og har jobbet 5 år i Belgia, hvor han bla bygget opp nedstrømsvirksomheten til Norsk Hydro. Bergan er utdannet sivil- økonom fra BI og har en MSC i Energi.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all