If Skadeforsikring har fokus på miljø – og avfall

Av Charlotte Koritzinsky 15. juni 2021

ngn_If_miljøansvar_skadesanering_foto_Marion-Haslien_25881171244

If er et av stadig flere selskap som tar miljø og bærekraft på alvor. De krever blant annet at skadesaneringsselskapene som tar oppdrag for dem, har 60 prosent kildesorteringsgrad som mål. Noen av selskapene vil nok oppleve dette som en utfordring, men med opplæring og innføring av gode rutiner, er målet i sikte.

Bærekraftsansvar i praksis

For forsikringsselskapet innebærer bærekraftsansvar i praksis å redusere materialbruk, minimere transport, og å resirkulere og gjenvinne avfall, for å nevne noe.

-Klima påvirker oss alle. If Skadeforsikring ønsker å innta en aktiv rolle for å bidra. Et område som er svært aktuelt å ta tak i er, i følge Bjarne Harkinn hos If, håndtering av avfall i skadesaker hvor deres leverandører reparerer skader.

Hvert enkelt oppdrag resulterer ikke nødvendigvis i så store avfallsmengder, men samlet blir det et betydelig volum. Og veldig mange av skadesaneringsbedriftene kjører selv for å levere avfall på gjenvinningsanlegg. Det blir det mange transporter av, og tid, ikke minst, som håndverkerne kunne brukt på andre oppgaver. Ved å kildesortere avfallet og overlate til NG å hente det, vil det gjøre en forskjell. Både for miljøet og lønnsomheten.

Derfor har If i samarbeid med oss i Norsk Gjenvinning startet arbeidet med fokus på sirkulærøkonomi innenfor avfallsreduksjon, økt utnyttelse av avfallsresurser og ombruk. For å oppnå resultater på dette området, er det nødvendig med målbare KPI-er, tydelige insentiv, tilrettelagt struktur og logistikk.

Sorteringsgrad og avfallsmengder

If har valgt å fokusere på to områder, sorteringsgrad og mengden avfall som blir hentet av NG. Begge har samme KPI – 60 prosent for 2021 og 85 prosent innen 2023. Det siste er et ambisiøst mål, særlig med tanke på at mange av aktørene det er snakk om, ligger på en sorteringsgrad på rundt 20 prosent. Men, skal man bli bedre, må man ha noe å strekke seg etter. Samtidig er det enkelte aktører som allerede har egne, høye mål. Recover startet dette arbeidet for en god tid tilbake og har kommet langt i prosessen. Frøiland bygg skadeservice er også blant dem som er med på å utvikle seg i riktig retning med internt mål på at kildesorteringsgraden som hovedregel skal ligge på 70 prosent.

«Skal vi nå disse målene er vi avhengige av at NG inntar en aktiv rolle knyttet til Harkinn-Bjarne-If
opplæring og tilrettelegger det praktiske overfor leverandørene» 

                                                      -Bjarne Harkinn, innkjøpsansvarlig If, eiendom Norge

 

Kurs om avfallshåndtering og kildesortering for skadesaneringsselskap

Vi er nå i full gang med kursing av medarbeidere hos skadesaneringsselskapene If samarbeider med. Vanligvis begynner vi med å skape forståelse hos den enkelte for hvorfor kildesortering er nødvendig. Deretter tar vi for oss utvalgte områder hvor mye kan gjøres bedre – med enkle grep:

Gips og tre må sorteres ut

Gips skal, som de fleste forhåpentligvis er er kjent med, ikke blandes sammen med øvrig avfall. Dette fordi det skaper miljøutfordringer. I tillegg finnes det gode løsninger for gjenvinning av gips. Trevirke utgjør en stor del av avfallsmengdene i svært mange skadesaker. Å sortere ut dette fra restavfall, vil derfor være veldig lønnsomt.

Avfall i sekk

Sekk er ideelt i mange av oppdragene, både med tanke på plass, og det at avfallsmengdene kan være små.

La oss si at avfallet fra et oppdrag får plass i tre avfallssekker (iSekk eller SmartSekk). Én stor (XXL 2100 liter) og to standard (á 800 liter). Ved å fylle den største med trevirke, en av de mindre med gips og den tredje med restavfall, oppnår du en kildesorteringsgrad på 70 prosent på null komma niks! Sekkene blir hentet av biler som har flere oppdrag på sin rute, og håndverkerne kan fortsette med sin jobb i stedet for å bruke dyrebar tid på å levere avfallet selv. (Erfaring viser også at andelen restavfall blir betydelig større når den enkelte aktør leverer på egen hånd).

Tungt avfall og rene fraksjoner

Det å fjerne tungt avfall, som trevirke og betong, fra øvrig restavfall, vil også redusere kostnadene. Og jo mer en leverer av rene fraksjoner, jo rimeligere. Fokuser derfor på å sortere ut dette.

Avfallsplan

Under opplæringen snakker vi også om avfallsplaner. Mange er ikke klar over at det ofte kreves i større prosjekt. En del vet heller ikke at avfallsselskapet en benytter, kan hjelpe til med å utarbeide planene. En avfallsplan bør ikke ses på som en lovpålagt ulempe, men heller som et nyttig verktøy en kan bruke for å nå målene en har satt seg.

Dropp det lille ekstra

Jeg tar gjerne med dette rådet også. Det kan være fristende når en har en full container å bare hive på litt til. Som for eksempel litt isolasjon, som jo er en avfallsfraksjon som skal leveres for seg. Et godt råd er å droppe å toppe lasset. Da slipper man ubehagelige overraskelser når regningen kommer også.

Utnytte data for å bli bedre

Jevnlige rapporter som viser avfallsmengder fordelt på avfallstyper og lokasjoner er svært nyttig i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Med rapporteringsløsningen Grønt Ansvar ® kan vi dykke ned i tallene på hvert enkelt skadeoppdrag og finne nye muligheter for å bli enda bedre. Samtidig skaper det å kunne følge med på utviklingen, motivasjon.

Enkel oppskrift for å lykkes med avfallshåndteringen

Etter min mening er oppskriften for å lykkes med avfallshåndteringen ganske enkel. Den ser sånn ut:

Norsk-Gjenvinning_Oppskrift på å lykkes med kildesortering_infografikk

Ulike avfallskonsept

Norsk Gjenvinning holder nå også på med å utvikle konsept med «utstyrspakker» for ulike typer oppdrag, som vannskader, brann, og andre typiske skader, slik at den som skal gjøre ryddejobben raskt kan komme i gang og ha en løsning på plass for god kildesortering fra start.

Har du lyst til å vite mer om hvordan vi kan tilrettelegge løsninger for din bransje, eller din virksomhet, slik at dere kan innfri både kildesorteringskrav og bærekraftsmål? Da er det bare å ta kontakt. I mellomtiden jobber If og NG – og heldigvis mange andre - videre med arbeidet med økt kildesortering i en stadig voksende sirkulærøkonomi.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

Temaer: grønt ansvar


Charlotte Koritzinsky's photo

Av: Charlotte Koritzinsky

Charlotte Koritzinsky Luisa jobber som nasjonal KAM for bygg- og anleggsbransjen i Norsk Gjenvinning. Hun har utdannelse fra California University innenfor klima og kommunikasjon og har et brennende engasjement for god og bærekraftig avfallshåndtering. Charlotte begynte i Norsk Gjenvinning i 2019 og var først en sentral del av salgsteamet i Region Øst før hun i 2020 gikk inn i rollen som nasjonal KAM for bygg og anlegg.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all