Hvordan sikre dokumentasjon av avfallshåndtering på byggeplassen?

Av Jørn Frydenlund 17. juli 2018

Norsk-Gjenvinning_dokumentasjon_avfallshåndtering_-byggeplass_foto_shutterstock_433857565

Dokumentasjon på håndtering av byggavfall er mer enn bevis for at regelverk blir fulgt. Brukt riktig fungerer det også som gode styringsverktøy for å kontrollere avvik. Her er en samlet oversikt over det som må dokumenteres når det gjelder avfall, og noen tips om hvordan du kan bruke dokumentasjonen aktivt for å holde kostnader nede. Og ikke minst, for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen.

1. Avfallsplan

TEK17 krever at det i en del tilfeller skal utarbeides en avfallsplan. Du kan lese mer om når en slik plan er påkrevd i artikkelen Avfallshåndtering på byggeplass: 5 ting du må tenke på. Avfallsplanen er det overstyrende dokumentet på byggeplassen, og det er byggherre, eller ansvarlig søker, som skal sørge for at den blir utarbeidet. I denne planen settes det mål for kildesortering, avfallsmengder og typer avfall. Planen skal brukes aktivt og tas opp på byggemøtene slik at dere hele tiden har kontroll på avfallet.

2. Miljøsaneringsbeskrivelse

Dreier det seg om riving og rehabilitering i bygg over 100 m2 (bruksareal), skal det også utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse etter gjennomført kartlegging. Få hjelp av avfallsleverandøren til å legge opp en mest mulig effektiv fremdriftsplan for når forskjellig utstyr skal være på plass basert på beskrivelsen.

3. SHA-plan

Avfallshåndtering er tett knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det er byggherre som er ansvarlig for å utarbeide en skriftlig SHA-plan før arbeidene starter opp. Planen skal holdes oppdatert underveis i prosjektet.

Undervisningsbygg og Statsbygg har utarbeidet egne maler som er laget nettopp for å oppfylle kravene i Byggherreforskriften. Malene kan du laste ned på anskaffelser.no. Trenger du hjelp til utfyllingen, finnes det også en egen veileder som kan være til god nytte.

4. Fremdriftsplan

Fremdriftsplanen er en del av SHA-planen, og den skal beskrive når forskjellige aktiviteter skal gjennomføres. For avfallshåndteringens del vil det blant annet bety en oversikt over hva slags oppsamlingsutstyr som skal være på plass i prosjektets forskjellige faser. Planens viktigste funksjon er å forutse og hindre risikosituasjoner, men den er også nyttig for å optimalisere logistikken på byggeplassen.

5. Deklarasjon av farlig avfall

Alt farlig avfall skal deklareres. Avfallsdeklarering er et viktig ledd i arbeidet med å sikre at det farlige avfallet blir korrekt håndtert. Den elektroniske bekreftelsen du får etter deklarering, blir din dokumentasjon.

Les også: Håndtering av farlig avfall på byggeplassen

6. Sluttrapport

En sluttrapport skal dokumentere hva som faktisk har skjedd med avfallet. Når prosjektet er ferdig skal de endelige tallene fylles inn i avfallsplanen. Dette blir sluttrapporten som skal sendes til kommunen sammen med kvitteringer fra avfallsleverandøren, og søknad om ferdigattest.

Rapporter og fakturaer fra avfallsleverandør

I dag finnes det gode styrings- og rapporteringsverktøy som gir deg oversikt og oppdatert dokumentasjon på alt avfallet gjennom hele prosjektet. Jevnlige rapporter med nøkkeltall kan benyttes for å kontrollere opp mot avfallsplanen. Ikke bare er det dokumentasjon, men det gjør det også enklere å sette inn nødvendige tiltak når ting ikke blir helt som planlagt.

Forhør deg med avfallsleverandøren dere benytter om hva de kan tilby for å gjøre dokumentasjonen enklest mulig for deg.

New call-to-action

Temaer: avfallshåndtering, avfallsløsninger på byggeplass, dokumentasjon


Jørn Frydenlund's photo

Av: Jørn Frydenlund

Jørn Frydenlund er leder for bygg og anlegg i Norsk Gjenvinning. Han har jobbet med oppfølging og rådgivning mot bygg- og anleggsbransjen i over 20 år, og har lang erfaring med utvikling av avfallsløsninger på dette området.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all