Hvordan redusere kostnadene for avfallshåndtering på byggeplassen?

Av Jørn Frydenlund 31. juli 2018

Norsk-Gjenvinning_avfallshåndtering-byggeplass_kostnader_foto_shutterstock_271529222

Interessert i tips om hvordan du kan redusere kostnader på byggeplassen? Da kan jeg i så fall gi deg noen om avfallshåndteringen. Og det første heter avfallsplan.

Framdriftsplan og avfallsplan – et must

Avfallsplanen – som er en plan over estimerte avfallsmengder sortert på typer – bør følge framdriftsplanen gjennom hele byggeprosessen for å ha kontroll på mål og eventuelle avvik. I forbindelse med det er underveisrapporteringer fra avfallsleverandøren et viktig verktøy som bør brukes aktivt. Det er en grunnleggende forutsetning, et must rett og slett, for den som ønsker å ha kontroll på avfallskostnadene.

Les også: Slik planlegger du avfallsløsningen på byggeplassen

I tillegg er det en rekke tiltak du kan gjøre for å redusere kostnadene i avfallshåndteringen. Nedenfor har jeg meg tatt for meg noen av de viktigste. Det handler blant annet om å ha en fornuftig kildesorteringsgrad, om å jobbe for at avfall ikke oppstår, og å sørge for flyt. Egentlig ganske innlysende tenker du kanskje, men hvis rutiner ikke er på plass, kan unødvendig venting og kostnadspiler som peker i feil retning fort bli konsekvensen. La oss se kort på kildesortering og avfallsreduksjon først:

«Fint at dere vil sortere, men hva har dere gjort for å minimere avfallet?»

I dag er det krav til 60% kildesortering av byggavfall, og mange har etter hvert blitt gode på å sette seg høyere mål – og lykkes med det – i byggeprosjektene sine. Men kildesortering er bare lønnsomt inntil et visst punkt, og derfor handler det om å finne brytningspunktet for kost/nytte. Det bør du forvente at en avfallsleverandør kan hjelpe til med.

Mitt råd er derfor å velge en leverandør som kan gi gode beregninger, og som tør å utfordre, og stille spørsmål ved mål og rutiner. Det valget kan ha stor betydning for resultatet og kostnadene. Selv om det betyr at man som kunde kanskje må tåle å bli stilt til veggs innimellom også. Og motsatt, bør en profesjonell leverandør tørre å bli utfordret på krav.

Les mer: Slik lykkes du med kildesortering på byggeplassen

God kildesortering er en vesentlig faktor når kostnader skal reduseres. Men det er avfallsminimering også. Det er mye å spare ved tenke på avfallet allerede i innkjøpsfasen:

Hva kan kjøpes inn av prefabrikkert og prekappet materiale? Og hvordan sørge for maksimal utnyttelse av materiale som blir til overs? Er det etablert rutiner for det?

I tillegg gjelder enkle tips som å:

  • Oppfordre leverandører til å bruke minst mulig (men likevel tilstrekkelig) emballasje.
  • Sørge for at materialer blir oppbevart på en slik måte at de ikke blir skadet, og må kastes.
  • Ansvarliggjøre folks roller på byggeplassen. Slik at alle som er involvert blir bevisst på at sløsing og unødig kasting av materialer faktisk utgjør en kostnad – og dessuten er lite bærekraftig.

God flyt

Så var det flyten. Logistikken kan, som du kanskje har erfart, både forårsake store budsjettsprekker og bidra til betydelige besparelser. Derfor er det avgjørende at avfallslogistikken på byggeplassen er gjennomtenkt slik at oppgaver og prosesser flyter mest mulig av seg selv. Da gjelder det å ha:

  • En ryddig byggeplass. Rot og kaos gjør at arbeidsoppgaver tar lenger tid.
  • Færrest mulig avfallstransporter med best mulig fyllingsgrad.
  • Rett utstyr. Vær tidlig ute med å sjekke at avfallsleverandøren kan tilby nødvendig oppsamlingsutstyr i alle størrelser og varianter. Bestill utstyr og henting av avfall i tide. Det går unødvendig mye tid til venting rundt på norske byggeplasser, som følge av at logistikken ikke er godt nok planlagt. (RRR er forøvrig en grei huskeregel: Rett utstyr på Rett plass til Rett tid).

Merking og skilting er også en del av logistikken. Har du lest andre innlegg på gjenvinningsbloggen.no, kan du umulig ha unngått å lagt merke til hvor ofte vi tar opp dette temaet. Og det er ikke uten grunn. Det å merke tydelig – og sørge for god informasjon - bidrar ikke bare til riktig sortering, men også til at det blir flyt. Man skal ikke trenge å bruke tid på å lure hvor noe skal kastes, eller hvordan det farlige avfallet skal håndteres.

Er det forresten noe mer du lurer på? Bruk gjerne bloggen vår til å stille spørsmål, eller ta kontakt med oss via e-post eller telefon!

Vil du lese mer om logistikk, avfallsløsninger og kildesortering, kan du også laste ned guiden vår om avfallsløsninger:

New call-to-action

Temaer: avfallshåndtering, byggeplass


Jørn Frydenlund's photo

Av: Jørn Frydenlund

Jørn Frydenlund har tidligere jobbet som KAM i Norsk Gjenvinning, og vært bransjeansvarlig for bygg og anlegg. Han har også jobbet med oppfølging og rådgivning mot bygg- og anleggsbransjen i over 20 år, og har lang erfaring med utvikling av avfallsløsninger på dette området.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all