Hvordan redusere kostnadene for avfallshåndtering på byggeplassen?

Av Jørn Frydenlund 13. februar 2024

Hvordan redusere kostnadene for avfallshåndtering på byggeplassen blogg (1)

Det finnes en rekke tiltak du kan gjøre for å redusere avfallskostnadene på byggeplassen. Det handler blant annet om å ha en fornuftig kildesorteringsgrad, jobbe for at avfall ikke oppstår og sørge for god flyt. Men aller først trenger du en avfallsplan.

Formålet med avfallsplanen er å få et overblikk over estimerte avfallsmengder sortert på avfallstyper. Den bør følge framdriftsplanen gjennom hele byggeprosessen, slik at du til enhver tid har kontroll på mål og eventuelle avvik. Her vil også underveisrapporteringer fra avfallsleverandøren være et viktig verktøy som bør brukes aktivt.

Avfallsplanen er en grunnleggende forutsetning, rett og slett et must, dersom du skal få kontroll på avfallskostnadene. I kombinasjon med andre tiltak vil du kunne forbedre rutiner, slippe unødvendig venting og unngå kostnadspiler som peker i feil retning.

Last ned gratis presentasjon: BREEAM og avfallshåndtering på byggeplassen

Hva gjør dere for å minimere avfallet?

God kildesortering er en vesentlig faktor når kostnader skal reduseres. Men det er avfallsminimering også. Det er mye å spare ved tenke på avfallet allerede i innkjøpsfasen:

  • Hva kan kjøpes inn av prefabrikkert og prekappet materiale?
  • Hvordan sørger du for maksimal utnyttelse av materiale som blir til overs?
  • Er det etablert rutiner for materiale som blir til overs?

I tillegg gjelder enkle tips som å:

  • oppfordre leverandører til å bruke minst mulig (men likevel tilstrekkelig) emballasje.
  • sørge for at materialer blir oppbevart på en slik måte at de ikke blir skadet og må kastes.
  • ansvarliggjøre folks roller på byggeplassen, slik at alle som er involvert blir bevisst på at sløsing og unødig kasting av materialer faktisk utgjør en kostnad – og dessuten er lite bærekraftig.

I dag er det krav til 70 % kildesortering av byggavfall, og mange har etter hvert blitt gode på å sette seg høyere mål i byggeprosjektene sine – og lykkes med det. Men kildesortering er bare lønnsomt inntil et visst punkt, og derfor handler det om å finne brytningspunktet for kost/nytte. Det bør du forvente at en avfallsleverandør kan hjelpe til med.

Mitt råd er derfor å velge en leverandør som kan gi gode beregninger, tør å utfordre og stiller spørsmål ved mål og rutiner. Det valget kan ha stor betydning for resultatet og kostnadene, selv om det betyr at man som kunde kanskje må tåle å bli stilt til veggs innimellom også. Og motsatt, bør en profesjonell leverandør tørre å bli utfordret på krav.

Les også: Slik planlegger du avfallsløsningen på byggeplassen

God flyt i avfallslogistikken

Så var det flyten. Logistikken kan, som du kanskje har erfart, både forårsake store budsjettsprekker og bidra til betydelige besparelser. Derfor er det avgjørende at avfallslogistikken på byggeplassen er gjennomtenkt slik at oppgaver og prosesser flyter mest mulig av seg selv. Da gjelder det å ha orden på følgende:

  • En ryddig byggeplass. Rot og kaos gjør at arbeidsoppgaver tar lenger tid.
  • Færrest mulig avfallstransporter med best mulig fyllingsgrad.
  • Rett utstyr. Vær tidlig ute med å sjekke at avfallsleverandøren kan tilby nødvendig oppsamlingsutstyr i alle størrelser og varianter. Bestill utstyr og henting av avfall i tide. Det går unødvendig mye tid til venting rundt på norske byggeplasser, som følge av at logistikken ikke er godt nok planlagt. (RRR er for øvrig en grei huskeregel: Rett utstyr på Rett plass til Rett tid).

Merking og skilting

Tydelig merking og god informasjon bidrar ikke bare til riktig sortering, men også til bedre flyt. Man skal ikke trenge å bruke tid på å finne ut hvor noe skal kastes eller hvordan det farlige avfallet skal håndteres. Merking og skilting er også en viktig del av logistikken.

Du finner flere nyttige tips i denne:

New call-to-action

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 31. juli 2018 og er senere oppdatert. 

Temaer: avfallshåndtering, byggeplass


Jørn Frydenlund's photo

Av: Jørn Frydenlund

Jørn Frydenlund er leder for bygg og anlegg i Norsk Gjenvinning. Han har jobbet med oppfølging og rådgivning mot bygg- og anleggsbransjen i over 20 år, og har lang erfaring med utvikling av avfallsløsninger på dette området.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all