Hvordan planlegge en god avfallsløsning for dagligvarebransjen?

Av Morten Frøid 02. april 2019

ngn_avfallsløsning-dagligvare_32087391204-(1)

Ansatte i dagligvarebransjen har i likhet med mange andre, travle dager hvor det først og fremst handler om å gjøre kundene fornøyde. Når det kommer til avfallshåndtering har de et betydelig antall avfallstyper å forholde seg til. Da blir det ekstra viktig at sorteringsløsninger og logistikk er lagt opp slik at mest mulig tid kan brukes på kunden, og at det blir lett å sortere avfall riktig på rett sted. Her er noen tips til en god avfallsløsning!

Viktige avfallstyper i dagligvarebransjen

De vanligste avfallstypene i denne bransjen er matavfall, bølgepapp og plastfolie. Det trengs også egne løsninger for å håndtere brett, kanner, treverk/engangspaller, farlig avfall, EE-avfall og restavfall. I dag klarer de beste butikkene å oppnå en kildesorteringsgrad på 60 - 70 prosent, så andelen restavfall bør ikke være stor.

Løsning for matavfall må være på stell

Selv om matsvinnet i norske butikker heldigvis er på vei nedover, er fortsatt det aller viktigste å finne en god løsning for matavfallet som oppstår. Slurves det her kan det fort komme i konflikt med kravene i næringsmiddelshygieneforskriften og internkontrollen, for eksempel når det gjelder hygiene, renhold og oppbevaringstemperatur. Avfallet skal fjernes så raskt som mulig, hvilket betyr at gode tømmerutiner er et viktig ledd i avfallsløsningen.

Avvik og manglende rutiner øker faren for sykdom og skadedyr. I tillegg kan forretningens omdømme   bli negativt hvis det blir kjent eller synlig for kundene.

Egnede beholdere for matavfallet og gode tømmerutiner

Matavfall – eller næringsmiddelavfall - skal ifølge næringsmiddelshygieneforskriften plasseres i beholdere som kan lukkes, eller i andre typer beholdere og systemer som egner seg like godt. De skal være lette å rengjøre og plasseres på steder som også kan holdes rene.

Generelt bør oppsamlingsutstyr plasseres så nær brukeren som mulig. I butikker lar dette seg sjelden kombinere med lokalene kundene handler i, bortsett fra bruk av traller til vareutplassering og opprydning. Da blir det desto viktigere at avfallsrommet har en enkel adkomst og at det er lett å få oversikt over hva som skal kastes hvor.

Farlig avfall i dagligvarebutikken

Når det gjelder farlig avfall, oppstår det sjelden store mengder i denne bransjen. Men når det overstiger én kilo i året, kreves det en egen løsning for håndtering av dette også. Det farlige avfallet skal deklareres og leveres til godkjent mottak.

Se utstyrsforslag i NG-butikken

EE-avfall – sørger du for tydelig informasjon?

Alle dagligvarebutikker plikter å ta imot elektriske og elektroniske produkter som selges i butikken, uavhengig av merke. Hvis det selges batterier er det mottaksplikt på batterier av samme slag som de butikken selger. Det gjør at det i tillegg til en «intern» løsning, også må være en mottaksløsning for det kundene leverer.

Mottaksløsningen skal selvfølgelig se bra ut – og gjerne være i tråd med butikkens øvrige design. Det er ingen grunn til at det skal virke skjemmende for butikken, for her finnes det et bredt og spennende utvalg å velge i. Sørg for rydderutiner som gjør at området alltid ser ryddig ut.

Kanskje er det også på sin plass å minne om at alle forhandlere skal gi kunder tydelig informasjon om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at det tas imot gratis?

Bølgepapp har som regel positiv verdi!

Her snakker vi store avfallsvolum og avfallstyper man faktisk kan få betalt for. Det forutsetter imidlertid at avfallet er rent og tørt. Gode hjelpemidler er avfallskomprimatorer og emballasjepresser som bidrar til plassbesparing og effektiv tømmelogistikk.

Restavfall i lukkede containere

Til tross for økt kildesortering, har de fleste dagligvarebutikker fortsatt behov for å kaste restavfall. Er det snakk om store mengder, kan det også være aktuelt med komprimator her. Ved bruk av komprimator blir det ekstra viktig å passe på at det ikke kommer matavfall i restavfallet. For de som har mindre avfall, anbefales lukkede containere. Informer tydelig om at det ikke skal kastes matavfall eller andre avfallstyper her. Lukt og unødvendige kostnader knyttet til levering av restavfallet er argument de fleste vil forstå.

Nødvendig med opplæring om avfallshåndteringen

Dagligvarebransjen er kjennetegnet av mange mennesker som jobber til ulike tider på døgnet, i alle aldre og med ulik bakgrunn. Det er derfor helt nødvendig å sørge for at alle ansatte får den opplæringen de trenger og at alt oppsamlingsutstyr har merking som gir god veiledning – gjerne på flere språk.

Ofte er det andre enn de fast ansatte som pakker ut varer i butikken. Husk at de også trenger god informasjon – om blant annet hva som skal kildesorteres.

Krav til rapportering og kildesorteringsgrad

Høy kildesorteringsgrad er bra både for økonomien og miljøet. For å oppnå dette trengs det gode rapporteringsløsninger. Vil du lese mer om Norsk Gjenvinnings løsninger, finner du informasjon om dette på våre nettsider under Grønt Ansvar ®.

Gjennom god innsikt i bransjen og kjennskap til butikkens omsetning, vil en rådgiver på avfallsløsning kunne hjelpe til med å nå oppsatte mål og KPIer, både gjennom å fastslå tømmebehov, anbefale utstyr og rett plassering, og ikke minst, gi veiledning, opplæring og informasjon.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: matavfall, avfallsløsninger i dagligvarebransjen


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all