Hvordan kvitte seg med utrangerte PCer på en sikker måte?

Av Ingrid Bjørdal 11. august 2020

Norsk Makulering_sletting av digitalt utstyr_kvern-046

Cyberangrep og tyveri av EE-avfall. Begge deler er et utbredt problem i Norge og bør være til påminnelse om å gå gjennom bedriftens opplegg for informasjonssikkerhet med jevne mellomrom. Både for PCer og annet digitalt utstyr som er i bruk – og for det som er utrangert og skal kastes. Har din bedrift rutiner som er gode nok?

Hacking og ID-tyveri

Husker du dataangrepet mot Hydro i 2019? Det fikk store konsekvenser, både økonomisk og for driften. Forsøkene på hacking og ID-tyveri blir stadig flere og et systematisk arbeid for å forsvare seg mot angrep er derfor nødvendig. Dessverre viser undersøkelser at vi ikke er flinke nok i dette forsvarsarbeidet. For mange uønskede sikkerhetshendelser skjer, og det anslås at de koster norske virksomheter milliardbeløp årlig. Med så store kostnader blir det lønnsomt å investere i økt informasjonssikkerhet.

Hva er informasjonssikkerhet?

I følge Digitaliseringsdirektoratet handler arbeidet med informasjonssikkerhet om å sikre informasjon i alle former slik at det

  • ikke blir kjent for uvedkommende
  • ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende
  • er tilgjengelig ved behov

Informasjonssikkerhet krever kunnskap og opplæring

Et system for informasjonssikkerhet krever sikkerhetstiltak i alle ledd. Ikke minst er det viktig at ansatte som behandler sensitive data, har kunnskap om rutiner og regler, og at de har en bevissthet om farene ved ikke å følge dem. Det krever kontinuerlig opplæring og testing. Slik oppfølging kan være det som gjør at man for eksempel unngår store GDPR-bøter.

Nødvendig med gode rutiner

Som nevnt må dette også gjelde når bedriften skal kvitte seg med utrangerte PCer og andre digitale lagringsenheter. Risikoen for uønskede hendelser minst like stor da, som når maskinene er i bruk. NRK har tidligere avslørt omfattende tyveri av EE-avfall. Det viser hvor lett digitalt utstyr kan havne i uønskede hender hvis det kastes på ulåste mottak med manglende internkontrollsystem.

Det er mye informasjon som er lagret og som fortsatt kan gjenfinnes på disse PCene hvis systematiske sletterutiner mangler. Det dreier seg om personopplysninger, kundedata, regnskap, brukeridentiteter, passord, gamle dokumenter og mailer for å nevne noe. Gode rutiner og et trygt opplegg for sletting må være på plass.

Vår sikkerhet - din trygghet

Norsk Makulering - som er en del av Norsk Gjenvinning - garanterer en sikker håndtering hvor utdatert digitalt utstyr blir trygt hentet, oppbevart og kvernet. Personell som behandler innhentet materiale, er sikkerhetsgodkjent. Utstyret kan hentes i en Digibox, som er en plombert, låst beholder. En slik beholder kan stå på arbeidsplassen og tømmes ved behov. Til hjemmekontor tilbyr vi også sikkerhetsposer, både for digitalt utstyr og sensitive dokumenter.

Anleggene våre er lukkede, de har innbruddsalarm og videoovervåking tilknyttet vaktsentral med utrykning. Vi samarbeider også med sikkerhetsrådgiverne i Semac AS, som utfører årlige tester av vårt grunnsikringsnivå og utsteder sikringssertifikat.

Vår sikkerhet er din – og bedriftens - trygghet. Ved kverning av digitale lagringsmedier hos oss kan du være helt sikker på at innholdet i dem ikke kan gjenskapes.

LAST NED GRATIS GUIDE : Sikker makulering av digitale lagringsmedier

Temaer: Sikker makulering, Digitale lagringsmedier


Ingrid Bjørdal's photo

Av: Ingrid Bjørdal

Ingrid Bjørdal er tidligere administrerende direktør i Norsk Makulering og tidligere direktør for compliance og organisasjonsutvikling i Norsk Gjenvinning. Ingrid begynte i NG i 2001 og har siden den gang hatt stillinger innen nedstrøm/logistikk, vært konserntrainee, HMSK-sjef for NG Industri. HR-sjef for konsernet fra 2007. Ingrid har en Bachelor of Science (BSc) fra Universitet i Oslo og Bergen, og en Master of Science (MSc) i Human Resource Management and Organisational Analysis fra King’s College i London. Hun har hatt flere verv i bransjen, og sitter bl.a. i forhandlingsutvalget på Miljøoverenskomsten og er oppnevnt av NHO som meddommer i arbeidsrettssaker i Oslo Tingrett.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all