Hvordan effektivisere og forenkle kildesortering i bedriften?

Av Sofie Graff Nesse 13. juni 2023

Miljøstasjon for kildesortering i bedrift.

Med bedre kildesortering kan bedriften redusere mengden avfall, redusere kostnader og bidra til å holde verdifulle ressurser i kretsløpet lenger. Dette er sirkulærøkonomi i praksis og har en positiv effekt på miljøet. Utfordringen er å få på plass et system for kildesortering som brukerne forstår og har sansen for.

Når du har fått på plass et system for kildesortering, er du kommet et godt stykke på rett vei. Jobben er imidlertid ikke gjort med riktig og tilpasset utstyr alene. Kildesortering er en pågående prosess med å forbedre rutiner og metoder, og du bør hele tiden jobbe med holdningene til medarbeiderne.

Vår bransje jobber hele tiden med å forbedre løsningene, og nettopp derfor finnes det ingen standard for hvordan kildesorteringen kan gjøres enklere og mer effektiv. Derimot er det noen grunnleggende tiltak som er viktige, uavhengig av hvor omfattende eller avanserte systemene er.

Viktig å tilrettelegge for mindre avfall

Her handler det om å tenke hele verdikjeden til bedriften for å få en utvikling bort fra den tradisjonelle metoden med kun å se på hva slags avfall som oppstår:

Ved å vurdere innsatsfaktorene i drift eller produksjon, og se på hva slags avfall og mengder dette fører til, kan vi identifisere muligheter for å redusere avfallsmengdene.

Er det mulig å gjøre noe med råstoff eller råvarer som påvirker type eller mengde avfall?

Det er fullt mulig å gå i dialog med en leverandør om å redusere mengden papp og plast i sin emballasje.

Det er et like smart trekk fortløpende å se på muligheten for å øke antallet avfallstyper i kildesorteringen, slik at virksomheten sitter igjen med minst mulig restavfall.

På tide å gå gjennom kildesorteringen av bedriftens avfall? Ta kontakt her!

Enkelt å benytte seg av kildesortering

Vel så viktig som utformingen av kildesorteringsløsningen, er hvordan løsningen brukes. Derfor er det avgjørende å få med de ansatte og skape engasjement hos de som bruker miljøstasjonene og avfallsrommet.

Revise er Norsk Gjenvinnings rådgivningsfirma og har bistått mange bedrifter i utvikling av kildesorteringsløsninger som virker. Her handler det om:

  • visuelle virkemidler
  • riktig utstyr
  • tilstrekkelig kunnskap
  • å skape gode holdninger

Miljøstasjonene bør være selvforklarende og enkle å bruke. Det skal være innlysende for en bruker å kaste riktig, selv om det settes ut en ny beholder. Derfor bruker vi skilting med symboler og tekst som skal sørge for at både ansatte og besøkende forstår hvor et brukt yoghurtbeger skal kastes.

Avfallsrommet skal ideelt sett være rent og lyst, nesten så du får lyst til å spise matpakken din der!

Skiltingen av hver avfallstype skal også her være enkel å forstå. Da er du på sporet av en kildesortering som fungerer som planlagt.

Se video: Revise er NGs spesialister på kildesortering og har hjulpet blant andre Bislett Stadion i sin ekstreme satsing på kildesortering

Opplæring i kildesortering

I tillegg må du skape et engasjement for at de ansatte skal ønske å tilegne seg kunnskap om hvordan kildesorteringen fungerer. Her finnes det en rekke metoder.

Vi gjennomfører ofte opplæring med de ansatte, der de får en gjennomgang av hvorfor deres bidrag er viktig, og hvordan kildesorteringen skal gjennomføres. Vi gjennomgår de vanligste sorteringsfeilene som gjøres i ulike bransjer og tar en praktisk og inkluderende tilnærming til opplæringen.

Har du en bedrift med mye bruk av midlertidig arbeidskraft, er det nødvendig å drive slik opplæring regelmessig, kombinert med god merking og beskrivelser.

For å lykkes på lang sikt, må du ha noen gode ambassadører internt. Disse er super-sorterere som tar over arbeidet med kursing og å skape engasjement når vi i Revise er ferdig. Interne ambassadører sørger for å gi kildesorteringen positiv oppmerksomhet, samtidig som de ansatte har noen å gå til for å få gode svar på det de lurer på.

Les også: 3 grunner til å foreta en plukkanalyse

Holdninger er avgjørende for kildesortering

Du må ha en realistisk holdning til engasjementet. Her må du alliere deg med folk du vet eller tror kan være de rette til å gi kildesorteringen et positivt fokus. Og dette er sentralt for å komme i mål:

Hvis anskaffelsen av tipp-topp kildesorteringsutstyret ikke følges opp med god merking, opplæring og et internt holdningsarbeid, kan hele investeringen fort bli verdiløs.

Vår erfaring er at folk flest får en stadig mer bevisst holdning til kildesortering. Vi tar den med oss hjemmefra, spesielt gjennom yngre generasjoner som lærer om det på skolen - og det smitter over i arbeidshverdagen.

Grunnlaget for et effektivt kildesorteringssystem kan være å finne i bedriftens avfall. Skal vi sjekke det sammen?

Kontakt oss for en hyggelig prat om kildesortering


Sofie Graff Nesse's photo

Av: Sofie Graff Nesse

Sofie er Senior sirkularitetsrådgiver i REvise AS, med særlig fokus på å lede og gjennomføre rådgivningsprosjekter innen sirkularitet, miljø og avfallshåndtering. Hun har erfaring fra Schibsted, advokatfirmaet Wiersholm samt Deloitte som prosjektleder og rådgiver.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all