Hva skjer med restavfallet?

Av Elisabeth Gabrielsen 19. februar 2019

Norsk-Gjenvinning_Hva-skjer-med-restavfallet_foto_Marion-Ravnligen_v2.25903325317

Det snakkes heldigvis mye om kildesortering og gjenbruk som viktige bidrag til bedre miljø. At vi må redusere restavfallet. Det snakkes ikke fullt så mye om at restavfall også er en positiv bidragsyter til miljøet. Forutsatt at det blandede avfallet ikke inneholder skadelige stoffer, selvfølgelig. Her er en innføring i hva som skjer med restavfallet - og en oppfordring til deg og virksomheten din om å ha en bevisst holdning til det som kastes. 

Restavfall er også en viktig ressurs

Du synes kanskje det virker litt motstridende? Restavfall positivt for miljøet? Som innkjøpssjef i Østfold Energi, er jeg blant annet ansvarlig for å skaffe restavfall til riktig kvalitet og pris. Ja, du leste riktig. Restavfall er en markedsvare som omsettes på lik linje med andre varer og ressurser. Ved å bruke restavfall som brensel for produksjon av oppvarming, kjøling, eller elektrisitet utnytter vi energiinnholdet i avfallet, samtidig som vi reduserer behovet for fossilt brensel. Avfallsforbrenning utgjør en viktig del av den sirkulære økonomien og gjør blant annet at vi kan levere miljøvennlig fjernvarme til mange kunder. 

Strenge krav til forbrenning av restavfall

Norske energigjenvinningsanlegg må ha utslippstillatelse og er underlagt strenge rensekrav. For at vi ikke skal overskride kravene og bidra til helseskadelige utslipp, er vi avhengige av at restavfallet vi kjøper ikke inneholder farlig avfall. Det skaper problem både for miljøet og for oss som har krav vi må imøtekomme.

Rett avfallsmiks

Husholdningsavfall utgjør den største mengden i avfallet som går til forbrenning. I tillegg benyttes det avfall fra industri og næringsvirksomhet. For at forbrenningen skal skje optimalt, er det viktig at blandingsforholdet er rett: Det vil si, en rett miks av tørt og vått, privat og næring. 

Hva skjer med restene fra brent avfall?

Det er over 20 forbrenningsanlegg i Norge, som sørger for at restavfall fra husholdninger, kommunal virksomhet og næringsliv blir nyttiggjort. Alt restavfall vi mottar energigjenvinnes ved Rakkestad varmesentral. Restproduktet aske, blir sendt videre for utsortering av verdifulle metaller som jern og aluminium. Flyveaske, som er et restprodukt fra renseprosessen av røykgassen, er klassifisert som farlig avfall og blir levert til NOAH på Langøya. Heldigvis jobbes det med forsøk på å utnytte så mye som mulig av disse restene også.

Viktig at det ikke kastes feil i restavfallet

For at restavfall skal være en positiv bidragsyter til miljøet, er vi avhengig av at avfallsprodusenter – private som næringsdrivende – bidrar med å sortere best mulig og ikke kaster noe feil. 

Jeg ønsker derfor å oppfordre deg, både som privatperson og som ansatt eller eier i en virksomhet, til å bli enda mer bevisst på hva du kaster i restavfallet. Dine vaner og holdninger til restavfallet betyr noe!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: miljø, energiforbrenning, restavfall


Elisabeth Gabrielsen's photo

Av: Elisabeth Gabrielsen

Elisabeth begynte i Østfold Energi 2004 som markedskoordinator, den gang i eget selskap som het Østfold Energi Varme AS. Hovedjobb var anskaffelse av 90 000 tonn restavfall og koordinasjon av leveranser. Fra 2014 har hun jobbet som innkjøpssjef for Østfold Energi AS.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all