Hva skjer med plastavfallet?

Av Øyvind Furulund 22. januar 2019

Plast-2_IMG_7010

Plastavfall har i de senere år vært i medias søkelys, av flere grunner. Mye på grunn av marin forsøpling, men i det siste også på grunn av at asiatiske land – med Kina i spissen – har sett seg lei på å ta imot Vestens plastavfall og derfor stanset importen. Det betyr imidlertid ikke at norske bedrifter ikke lenger trenger å kildesortere plast. Tvert imot - det er faktisk viktigere enn noen gang! Her er en kort innføring i hva som skjer med plastavfallet – og noen gode grunner for at din bedrift bør sortere det.

Hva skjer med plastavfallet?

Plastavfall som samles inn bør sorteres basert på hva slags plast det er snakk om. I bedriftsmarkedet utgjør de største mengdene klar og farget plastfolie. Ved mottaksanleggene blir det innsamlede, sorterte materialet visuelt kontrollert før det blir presset i ball og transportert til fabrikker som gjenvinner plasten til ny resirkulert plast. Enkelt forklart skjer gjenvinningen ved at plasten smeltes om til granulat. Granulatet benyttes som råstoff i produksjon av sekker, poser og ny folie. En stor del av innsamlet folie eksporteres ikke, men går til gjenvinning i Norge.  

Når er det lønnsomt for en bedrift å sortere plastavfall?

Det må en viss mengde plastavfall til for at det skal være lønnsomt for en bedrift å sortere det ut. Hvis din bedrift kun produserer noen sekker med plastavfall i året, er det mest hensiktsmessig å levere det sammen med restavfallet. Plast har høy brennverdi og gir god energigjenvinning, så det er ingen grunn til dårlig miljøsamvittighet for å gjøre det. Er du usikker på hva som vil være lønnsomt og mest miljøvennlig i ditt tilfelle, anbefaler jeg at du tar kontakt med en avfallsaktør for å forhøre deg nærmere.

Selv om prisene på plastavfall har gått nedover, vil rene kvaliteter av ensartede plasttyper som regel ha en positiv verdi - i verste fall må du levere til kr 0,-.

Emballasjeplast er omfattet av støtteordning

All folie og hardplast (under 100 liter i størrelse) som er klassifisert som emballasje, er omfattet av støtteordningen til Grønt Punkt Norge. Norsk Gjenvinning får i likhet med andre godkjente aktører, støtte for å ta imot plastavfallet. Til gjengjeld tar vi heller ikke betalt av kundene for denne varen, forutsatt at den er riktig sortert og ikke forurenset.

Å sortere plastavfall er viktigere enn noen gang

I Europa og USA har det vært vanlig å samle inn plastavfall for deretter å sende det til Asia, hvor tilgangen på billig arbeidskraft har vært stor. Og arbeidskraft har vært sentralt fordi en stor del av plastavfallet må sorteres manuelt.

Når Kina og andre asiatiske land nå har satt ned foten, skyldes det blant annet at mye av plastavfallet de har tatt imot har vært forurenset. Nå må vi ordne opp selv. I Norge har vi kommet ganske langt på området. Men det er viktig at vi ikke stopper opp og blir sittende paralysert igjen med inntrykket at det ikke har noe for seg lenger. Det bygges nå flere anlegg både i Europa og USA som gjør seg klare for å ta imot plastavfall. Markedene for å kjøpe sluttproduktene finnes. Sannsynligvis vil de bli flere i årene som kommer.

Jeg vil derfor påstå at det er viktigere enn noen gang å sortere plastavfall. Og alle må bidra. Da blir det også nødvendig å få gode innsamlingsordninger på plass.

Gode innsamlingsordninger for plast må etableres

Vi må legge til rette for innsamlingsordninger som gir rene og sorterte plasttyper. Har dere forskjellige typer plastavfall, så sorter ut typene dere har størst mengder av – og pass på at det ikke søles til. Det er også slik at en del plastkvaliteter ikke kan sorteres sammen. Spør avfallsleverandøren om dette.

Prosjektbasert avfallshåndtering?

Kanskje oppstår det plastavfall i bedriften i enkelte perioder eller ved spesielle hendelser. Da er det lov å tenke prosjektbasert avfallshåndtering, som hvis et arkiv skal tømmes og det er mye hardplast som skal kastes. Igjen – spør avfallsleverandøren dere benytter, eller spør oss!

Plastløfte i 2019?

I Norsk Gjenvinning jobber vi kontinuerlig med å finne løsninger som bidrar til mer sirkulær økonomi. Vi setter pris på å høre fra deg om du har ideer og forslag til nye, bærekraftige tiltak. Men begynn gjerne i det små, med tiltak det er mulig å gjennomføre allerede nå. Grønt Punkt oppfordrer alle bedrifter til å avlegge plastløfte med disse 3 målene:

  1. Øk bruken av resirkulert plast
  2. Unngå unødvendig bruk av plast
  3. Designe for gjenvinning

Kanskje er det stedet å starte? Last ned guiden vår om avfallsløsninger også. Her får du gode tips om hvordan din bedrift kan legge til rette for en optimal og miljøvennlig avfallsløsning, både for plast og øvrig avfall.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

 

Temaer: sortering av plastavfall


Øyvind Furulund's photo

Av: Øyvind Furulund

Øyvind Furulund er tidligere markedssjef i Norsk Gjenvinning med ansvar for nedstrømssalg av plast, papir og farlig avfall. Han har arbeidet med i fiberforsyning i hele sitt yrkesaktive liv. Først i skogbruket med tømmeromsetning og siden med i tilknytning til returpapir, helt fra Norske Skog startet opp sitt returpapiranlegg på Skogn på 1990-tallet. Etter mange års erfaring fra treforedlingsindustrien fikk han fra 2007 ansvaret for returpapir i Norsk Gjenvinning. Her utviklet han salget av en rekke papirkvaliteter for leveranse til papirfabrikker i Europa og Asia.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all