Hva koster det å håndtere farlig avfall?

Av Renate Heder 05. mars 2024

Person i verneutstyr på et mottak for farlig avfall.

La oss heller snu om på spørsmålet: Hva koster det å ikke håndtere farlig avfall på riktig måte? Feilhåndtering av farlig avfall kan få store økonomiske og miljømessige konsekvenser. Ved å sette inn konkrete tiltak, blir det enklere og raskere å unngå feilhåndtering.

I jobben min hører jeg om farlig avfall som har endt i sluk og utslagsvasker eller blitt til skumle miksturer i gamle spann. Forurensede masser som deponeres utover utlekkingstillatelsen er heller ikke uvanlig. Det skjer faktisk en del feilhåndtering – feil som kan få både økonomiske, miljø- og helsemessige konsekvenser.

Tilsyn som avdekker feil kan føre til bøter, fengselsstraff og tapt omdømme. Å ta kostnaden for å sikre korrekt håndtering av det farlige avfallet, handler om å ta samfunnsansvar. Og det vil utvilsomt lønne seg på flere områder.

Last ned gratis guide: Bedriftens guide for farlig avfall

Hvorfor koster det mer å levere farlig avfall?

Noen farlige avfallstyper krever særskilt forbehandling. Det gjelder også avfall som går til energiforbrenning. Her er noen eksempler:

  • Hydraulikkslanger. Disse må klippes i biter på 50 cm for at de skal kunne gå igjennom forprosess for kverning før forbrenning.
  • Syrer og baser må nøytraliseres før videre behandling.
  • Materialer med halogeninnhold som krever høyere forbrenning.
  • Enkelte spesialfraksjoner må emballeres særskilt ut i fra egenskapene til det farlige avfallet, for eksempel i mindre emballasjeenheter og med en viss kvalitet.

Hvordan kan du finne ut hva ditt farlige avfall koster?

Prisene i markedet for avfallshåndtering er ganske like. Det kan være smart å kontakte flere avfallsleverandører, men vurder nøye. Laveste tilbyder er ikke nødvendigvis den beste samarbeidspartneren. Velg en seriøs avfallsaktør som har tillatelser og kompetanse til å håndtere avfallet.

Før du undersøker priser, er det smart å samle så mye informasjon om avfallet som mulig, slik at leverandøren kan gi en realistisk pris.

Les mer: Hva er farlig avfall?

Slik kan du redusere kostnadene for farlig avfall

Kostnadene for det farlige avfallet avhenger av avfallstype. I tillegg henger det blant annet sammen med:

  • hvor virksomheten befinner seg
  • avfallsmengder (er det snakk om en liten kanne eller store fat?)
  • hvor stor del av håndteringen dere utfører på egen hånd
  • hvordan håndteringen eller behandlingen utføres

Grundig avfallskartlegging 

For å gi en god, konkurransedyktig pris trenger vi at du som kunde gir oss en best mulig karakteristikk av det farlige avfallet. En grundig kartlegging krever gode HMS-sikkerhetsdatablader og/eller analyserapporter. Det vil indikere hvilken nedstrømsløsning og riktig klassifisering av avfallstype som egner seg best for nettopp dette avfallet.

Avfallsvolum

Volum har også stor betydning. Norsk Gjenvinning jobber aktivt med innovasjon og sirkulærøkonomi. Vi jakter stadig på nye løsninger som gjør at avfallet kan bli til ressurser.

Er det snakk om store volum av visse avfallstyper, ønsker vi å være en samarbeidspartner som kan være med å tenke langsiktig og skape fremtidsløsninger som gagner virksomheten både økonomisk og miljømessig.

God logistikk

Det vil alltid være en økonomisk fordel om det er muligheter for å «bulke opp», altså sende inn i større mengder og ikke småemballert, da det fordyrer.

Å sortere, deklarere riktig, sørge for tydelig merket emballasje som sikrer trygg transport og ha en logistikk som innebærer henting på optimale tidspunkt, er viktige bidrag for å holde kostnadene på et minimum.

Kompetanse om farlig avfall

Jo mer bedriften klargjør etter regelverk og krav før henting, inkludert dokumentasjon, desto rimeligere og mer effektiv vil hentingen og avhendingen av avfallet bli. Krav om tilstrekkelig kompetanse for de som håndterer farlig avfall, i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11-5, spiller en viktig rolle. Med kompetente ansatte blir det færre korrigeringer. Det gir igjen lavere kostnader på avfallsmottakene når avfallet kommer inn.

Les også: Farlig avfall: Derfor må bedriften gi de ansatte opplæring

Spillolje med positiv verdi

Merk deg at noen oljetyper, som smøreoljer og motoroljer, er refusjonsberettiget og har en positiv verdi. Men for at du skal få refundert penger, må ikke spilloljene være kontaminert eller blandet med noe annet.

Kjemiker på vei™

I Norsk Gjenvinning har vi tjenesten Kjemiker på vei™ hvor vi blant annet tilbyr rådgivning og hjelp til å bestemme avfallstyper. Bruker dere uforholdsmessig mye tid på å håndtere og klassifisere det farlige avfallet, kan det være lurt å vurdere kostnadene knyttet til dette opp mot hva det vil koste å benytte ekstern hjelp i stedet. 

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

 

Dette blogginnlegget ble sist publisert 11. desember 2018 og er senere oppdatert.

Temaer: håndtering av farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all