Hva koster det å håndtere farlig avfall?

Av Renate Heder 11. desember 2018

Norsk-Gjenvinning_Farlig-avfal_Renate--og-Thomas

Lurer du på hva det koster å håndtere det farlige avfallet din virksomhet produserer? Da bør du egentlig snu på spørsmålet og heller spørre: Hva koster det å ikke håndtere det på riktig måte? I dette blogginnlegget kan du lese om konsekvenser ved feilhåndtering av farlig avfall og hvorfor det er dyrere å levere enn restavfall. Du får også noen tips om hva din virksomhet kan gjøre for å redusere kostnadene.

Kostbart å ikke levere det farlige avfallet

I jobben min hører jeg innimellom om farlig avfall som har endt i sluk og utslagsvasker. Eller som har blitt til skumle miksturer i gamle spann. Det skjer faktisk en del feilhåndtering rundt omkring, feil som kan få både miljø- og helsemessige konsekvenser, og som kan bli kostbart for bedriften. Tilsyn som avdekker feil kan føre til bøter, fengselsstraff – og tapt omdømme. Å ta kostnaden for å sikre korrekt håndtering av det farlige avfallet, handler om å ta samfunnsansvar. Og det vil utvilsomt lønne seg på flere områder.

Les også: Hva er konsekvensene ved feil håndtering av farlig avfall?

Hvorfor koster det mer å levere farlig avfall?

Noen farlig avfallstyper krever særskilt forbehandling. Det gjelder også avfall som går til energiforbrenning. Her er noen eksempler:

  • Hydraulikkslanger. Disse må klippes i 50 cm størrelser for at de skal kunne gå igjennom kverning- forprosess før forbrenning.
  • Syrer og baser må nøytraliseres før videre behandling.
  • Materialer med halogeninnhold. 

Hvordan kan du finne ut hva ditt farlige avfall koster?

Prisene i markedet for avfallshåndtering er ganske like. Likevel kan det være smart å kontakte flere avfallsleverandører. Men vurder nøye. Laveste tilbyder er ikke nødvendigvis den beste samarbeidspartneren. Velg en seriøs avfallsaktør som har tillatelser og kompetanse til å håndtere avfallet.

Før du undersøker priser, er det smart å ha samlet så mye informasjon om avfallet som mulig, slik at leverandøren kan gi en realistisk pris.

Les mer: Hva er farlig avfall?

Slik kan du redusere kostnadene for farlig avfall i din virksomhet

Kostnadene for det farlige avfallet avhenger av type avfall. I tillegg henger det blant annet sammen med:

  • Hvor virksomheten befinner seg
  • Avfallsmengder (er det snakk om en liten kanne eller store fat?)
  • Hvor stor del av håndteringen dere utfører på egen hånd – og hvordan jobben er gjort

Grundig avfallskartlegging 

For å gi en konkurransedyktig og god pris trenger vi at du som kunde gir oss en best mulig karakterisering av det farlige avfallet. En grundig kartlegging krever gode HMS-sikkerhetsdatablader og/eller analyserapporter. Det vil indikere hvilken nedstrømsløsning som egner seg best for nettopp dette avfallet. 

Avfallsvolum

I tillegg har volum mye å si. Norsk Gjenvinning jobber aktivt med innovasjon og sirkulærøkonomi. Vi jakter hele tiden på nye løsninger som gjør at avfallet kan bli til ressurser.

Er det snakk om store volum av visse avfallstyper, ønsker vi å være en samarbeidspartner som kan være med å tenke langsiktig og skape fremtidsløsninger som gagner virksomheten både økonomisk og miljømessig.

God logistikk

Det vil alltid være en økonomisk fordel om det er muligheter for å «bulke opp», altså sende inn i større mengder og ikke småemballert, da det fordyrer.

 

Å sortere, deklarere riktig, sørge for tydelig merket emballasje som sikrer trygg transport og ha en logistikk som innebærer henting på optimale tidspunkt, er viktige bidrag for å holde kostnadene på et minimum.

Kompetanse om farlig avfall

Jo mer som er klargjort etter regelverk og krav før henting, jo rimeligere og mer effektiv vil hentingen og avhendingen av avfallet bli. Krav om tilstrekkelig kompetanse i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11-5 for de som håndterer farlig avfall, spiller en viktig rolle. Med kompetente ansatte blir det færre korrigeringer. Det gir igjen lavere kostnader på avfallsmottakene når avfallet kommer inn.

Les også: Rett og plikt til informasjon og opplæring om farlig avfall

Spillolje med positiv verdi

Merk deg at noen oljetyper er refusjonsberettiget og har en positiv verdi. Eksempler på slike oljer er smøreoljer og motoroljer. Men for at du skal få refundert penger, må de ikke være blandet med noe annet. Du kan lese mer om spilloljer på våre nettsider, ngn.no.

Kjemiker på vei™

I Norsk Gjenvinning har vi tjenesten Kjemiker på vei™ hvor vi blant annet tilbyr rådgivning og hjelp til å bestemme avfallstyper. Bruker dere uforholdsmessig mye tid på å håndtere og klassifisere det farlige avfallet, kan det være lurt å vurdere kostnadene knyttet til dette opp mot hva det vil koste å benytte ekstern hjelp i stedet. 

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: håndtering av farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all