Hva kjennetegner en sikker løsning for industriavfall?

Av Morten Frøid 15. januar 2019

Norsk-Gjenvinning_bransjeløsning_industriavfall_42264973867

Et viktig mål for enhver industribedrift er selvfølgelig å sikre en effektiv og trygg produksjon. Da spiller avfallsløsningen en sentral rolle. Både fordi det er mange medarbeidere som kaster og håndterer avfall, og fordi det ofte er snakk om store mengder farlig avfall. I dette blogginnlegget kan du lese om hvilke hensyn du må ta hvis du skal planlegge en avfallsløsning for industri, både med tanke på sikkerhet og reduserte kostnader.

En avfallsløsning vil naturlig nok variere, basert på bedriftens størrelse og produksjonstype. Likevel vil det være visse avfallstyper som går igjen hos de fleste.

Viktige avfallstyper fra industrien

Med varer til produksjon følger gjerne mye emballasje. Å ha utstyr som komprimerer plast og papp vil spare plass og redusere tømmekostnader. Trevirke og paller kan også utgjøre store volum. Avtaler om palleretur og gode rutiner for effektiv oppsamling av øvrig trevirke er derfor viktige bidrag når en ønsker å redusere avfallskostnader.

For de som benytter metall i produksjonen vil det dessuten være lønnsomt å ha egen sortering for produksjonsspill, da dette er en fraksjon man får betalt for.

Farlig avfall 
Det farlige avfallet skal oppbevares sikkert og utilgjengelig for uvedkommende. Det kan fort bli uoversiktlig på store arbeidsplasser med mange folk. Låsbare, store skap som Miljøsafe gjør det enkelt å ivareta lovkravene. De er oversiktlige, brukervennlige og kan plasseres på flere steder slik at det blir enkelt å kaste avfallet korrekt.

Les også: Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?

HMS i avfallshåndteringen

HMS i avfallshåndteringen må også ivaretas. Det er nødvendig å tenke nøye gjennom opplæringsbehov, plassering og utforming av oppsamlingsutstyr, for å sikre at ansatte kan utføre jobben sin risikofritt. En profesjonell avfallsaktør skal være en trygg samarbeidspartner på dette området og bidra til sikkerhet for alle.

Beredskap ved utslipp 

Mange av våre kunder som jobber i industrien, benytter seg av tilbud om opplæring og tjenesten Kjemiker på vei™ for bistand knyttet til analyse og kartlegging av farlige avfall.

For en del er det også viktig å ha tilgang på sugebiler, annet oppsamlingsutstyr, og ikke minst, faglig ekspertise som en del lav sin beredskapsplan. Dette og andre tjenester kan du lese mer om på nettsidene våre:

Sikkert kontor?

HMS og trygge fysiske arbeidsforhold for ansatte har selvfølgelig førsteprioritet. Likevel er det på sin plass å minne om sikkerhet på kontoret også. Her tenker jeg på dokumenter, tegninger og produktfakta som ofte blir kastet i vanlig restavfall, men som burde makuleres for å sikre at hverken sensitive personopplysninger eller viktig bedriftsinformasjon kommer på avveie. Hvilke makuleringsrutiner har din bedrift? Er du usikker på hvordan det står til med rutinene, kan det være vel anvendt tid å bruke to minutter på denne sikkerhetstesten fra datterselskapet vårt, Norsk Makulering.

Skreddersydd avfallsløsning

Masseproduksjon kan være vel og bra, men når en skal lage en sikker og brukervennlig avfallsløsning for en industribedrift, er det skreddersøm som gjelder. Eksempelvis vil næringsmiddelindustri hvor det oppstår matavfall, ha helt andre behov enn industribedrifter som produserer kabler eller kjemiske produkter.

I tillegg er det en rekke forskjellige lover, forskrifter og kommunale bestemmelser en må ta hensyn til, som varierer fra bransje til bransje. Sammen med ulike krav til dokumentasjon og individuelle behov for KPIer for avfallshåndteringen, forsterker dette behovet for tilpassede løsninger.

Les mer: 5 KPIer som din bedrift kan benytte for avfallshåndtering 

Derfor er det både hensiktsmessig og nødvendig å samarbeide med en avfallsaktør med bransjeinnsikt. En rådgiver bør gå gjennom hele bedriften og vurdere lokaler, avfallstyper, volum, brukerbehov og intern kompetanse før et løsningsforslag kan utarbeides. Det hjelper vi selvsagt gjerne til med!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: farlig avfall, industriavfall, bransjeløsning for avfall


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten Frøid har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987. Først som selvstendig næringsdrivende og fra år 2000 med ulike roller i Norsk Gjenvinning-konsernet. Etter 2003 har han hatt stilling som markedsdirektør i konsernet. Han har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen på flere plan.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle