Slik skaper bedriften sikre løsninger for industriavfall

Av Morten Frøid 21. juni 2022

2022 NG repub Sikker løsning industriavfall

I de fleste industribedrifter finnes mange medarbeidere som håndterer avfall, ofte store mengder farlig avfall. Et viktig og naturlig mål for bedriften er å sikre en effektiv og trygg produksjon. Da spiller avfallsløsningen en sentral rolle.

Med varer til produksjon følger gjerne mye emballasje. Å ha utstyr som komprimerer plast og papp vil spare plass og redusere tømmekostnader. For de som benytter metall i produksjonen vil det dessuten være lønnsomt å ha egen sortering for produksjonsspill, da dette er en fraksjon man får betalt for.

Trevirke og paller kan også utgjøre store volum. Avtaler om palleretur og gode rutiner for effektiv oppsamling av øvrig trevirke er derfor viktige bidrag når en ønsker å redusere avfallskostnader.

Farlig avfall 

Det farlige avfallet skal oppbevares sikkert og utilgjengelig for uvedkommende. Det kan fort bli uoversiktlig på store arbeidsplasser med mange folk.

Store, låsbare skap som Miljøsafe™ gjør det enkelt å ivareta lovkravene. De er oversiktlige, brukervennlige og kan plasseres på flere steder slik at det blir enkelt å kaste avfallet korrekt.

Les også: Hva er den beste avfallsløsningen for virksomheten?

HMS i avfallshåndteringen

Det er nødvendig å tenke nøye gjennom opplæringsbehov, plassering og utforming av oppsamlingsutstyr for å sikre at ansatte kan utføre jobben sin risikofritt.

En profesjonell avfallsaktør skal være en trygg samarbeidspartner på dette området og bidra til sikkerhet for alle gjennom å ivareta god HMS ved avfallshåndtering.

Beredskap ved utslipp 

Mange av våre kunder som jobber i industrien, benytter seg av tilbud om opplæring og tjenesten Kjemiker på vei™ for bistand knyttet til analyse og kartlegging av farlige avfall.

For en del av kundene er det også viktig å ha tilgang på sugebiler og annet oppsamlingsutstyr. Og ikke minst er tilgang til faglig ekspertise en del av deres beredskapsplan. Disse og andre tjenester kan du lese mer om på nettsidene våre:

Test deg selv: Er kontoravfallet sikret?

HMS og trygge fysiske arbeidsforhold for ansatte har selvfølgelig førsteprioritet. Likevel er det på sin plass å minne om sikkerhet på kontoret, også. Her tenker jeg på dokumenter, tegninger og produktfakta. De blir ofte kastet i vanlig restavfall, men burde makuleres for å sikre at verken sensitive personopplysninger eller viktig bedriftsinformasjon kommer på avveie.

Hvilke makuleringsrutiner har din bedrift? Er du usikker kan det være lurt å bruke to minutter på denne sikkerhetstesten fra vårt datterselskap NG Secure.

Skreddersydd avfallsløsning

Masseproduksjon kan være vel og bra, men når det skal lages en sikker og brukervennlig avfallsløsning for en industribedrift, er det skreddersøm som gjelder. Eksempelvis vil næringsmiddelindustri hvor det oppstår matavfall ha helt andre behov enn industribedrifter som produserer kabler eller kjemiske produkter.

I tillegg må man ta hensyn til en rekke forskjellige lover, forskrifter og kommunale bestemmelser, som varierer fra bransje til bransje. Sammen med ulike krav til dokumentasjon og individuelle behov for KPIer for avfallshåndteringen, forsterker dette behovet for tilpassede løsninger.

Les også: Lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall? 

Derfor er det både hensiktsmessig og nødvendig å samarbeide med en avfallsaktør med bransjeinnsikt. En rådgiver bør gå gjennom hele bedriften og vurdere lokaler, avfallstyper, volum, brukerbehov og intern kompetanse før et løsningsforslag kan utarbeides.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger, farlig avfall, HMS, industriavfall, bransjeløsning for avfall


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all