Hva kjennetegner en god avfallsløsning hos en bilforhandler?

Av Morten Frøid 16. april 2019

Norsk-Gjenvinning-Avfallsløsning-Bilforhandler

Det stilles store miljøkrav til bilbransjen, både fra myndigheter, samarbeidspartnere, og ikke minst, kunder. Mange av myndighetskravene er knyttet til håndtering av farlig avfall og kjemikaliebruk. En god avfallsløsning imøtekommer en stor del av disse kravene. Samtidig kan den være et utstillingsvindu som viser kunder og samarbeidspartnere at miljø blir tatt på alvor. Har din virksomhet en slik løsning i dag?

Omfangsrik avfallsløsning

Alle kravene gjør også at det er mange avfallsbehov som skal løses; fra krav om dokumentsikkerhet, makulering og kanskje ønske om enkel kildesortering hos salg og administrasjon, via salgshall med publikumsvennlige avfallsbeholdere til lakkerings- og karosseriverksted med et utall produkter som krever særskilt håndtering og eget oppsamlingsutstyr, som for eksempel:

  • Farlig avfall
  • Batterier
  • Bilglass
  • EE-avfall
  • Kollisjonsputer*
  • Metall

I tillegg kommer ufarlige avfallstyper som papp, papir, plast og metall hvor det fort kan bli så store volum at egne containere er nødvendig. Det farlige avfallet krever oppbevaringsområde som er tørt, lekkasjesikkert og låsbart. Egne skap som Miljøsafe™, innredet etter bransjebehov, er godt egnet for formålet.

På våre nettsider kan du lese mer om hva som bør være med i en bransjetilpasset avfallsløsning. Det kan også være lurt å ta en titt på artikkelen Farlig avfall på verksted: Dette må du vite for å ha en god og sikker avfallsløsning.

Minikildesorteringsløsninger for mekanikeren

Det er gjerne verksteddelen som generer mest avfall, i form av emballasje og forskjellige avfallstyper.  Det sier seg selv at det ikke er plass til oppsamlingsutstyr for alt akkurat der bilen og mekanikeren befinner seg. Minikildesorteringsløsninger på hjul som gjør det mulig å sortere nær bilen og så ta det videre til større oppsamlingsenheter etterpå, anbefales for at avfallssorteringen inne på verkstedene skal bli så effektiv som mulig. Å ha en miniberedskapsløsning for oppsamling av olje, kjemikalier og lignende ved mindre lekkasjer, bør også være en fast del av utstyret. I tillegg til å ha en beredskapsplan for større uhell, selvfølgelig.

Internkontrollsystem med beskrevne rutiner

En god avfallsløsning inkluderer et internkontrollsystem som omfatter rutiner for:

  • Håndtering av farlig avfall og kjemikalier
  • Drift og vedlikehold av oljeutskiller og sandfang
  • Avviksregistrering

Internkontrollsystemet skal dessuten inneholde dokumenterte utslippstillatelser, HMS-mål, risikovurderinger og rutiner knyttet til substitusjonsplikten, for å nevne noe. Visste du forresten at an internkontrollforskriften kan være et nyttig verktøy i avfallshåndteringen hvis du bruker den riktig?

Alle virksomheter som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende, skal ha en oljeutskiller.  Å ha en oversikt som viser hvor oljeutskilleranlegg, sluk og avløpsledninger er plassert, er viktig av hensyn til sikkerhet og mulig forurensningsfare og skal også dekkes av internkontrollen. Du kan lese mer om hvilke krav som gjelder i artikkelen På tide å tømme oljeutskilleren? Ikke glem dette!

Opplæring om farlig avfall

Rutiner som omfatter opplæring om hvordan avfallet skal håndteres hører med. Kunnskap og ferdigheter er grunnleggende forutsetninger for at jobben skal bli sikkert utført. Det gjelder også når avfallet skal deklareres. Hvis virksomheten mangler kompetanse på dette området, kan en profesjonell avfallsaktør være behjelpelig gjennom tjenester som for eksempel Kjemiker på vei™.

Les også: Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?

Produsentansvar og returordninger

Gjennom produsentansvaret har virksomheter som selger varer ansvar for å samle inn og gjenvinne produktene når de har blitt til avfall. Kasserte dekk skal ifølge avfallsforskriften også samles inn. Returfellesskapet tilbyr innsamling EE-avfall, emballasje og batterier. Andre viktige innsamlingsaktører er Autoretur, Norsk Dekkretur og Stiftelsen returgass.

Norsk Gjenvinning samarbeider med alle disse aktørene. Produkter kan også leveres ved våre anlegg eller de kan hentes mot vederlag. Det samme gjelder glass og metall som er viktige, gjenvinnbare ressurser. Det meste av glasset som samles inn hos oss, går videre til produksjon av GLAVA, mens metall blir gjenvunnet til nye råvarer.

Sertifiseringer og rapporteringssystem

Stadig flere bilforhandlere og verksteder velger å sertifisere seg av hensyn til miljøet. Det er kjempebra! Hvis din virksomhet ønsker å begynne med små skritt i riktig retning mot sertifiseringer som for eksempel Miljøfyrtårn, er Grønt Ansvar® et godt alternativ. I tillegg til at løsningen sørger for at relevant lovverk blir fulgt, gir den grundig dokumentasjon på alt arbeidet knyttet til avfallshåndteringen. Og ikke minst, gjør løsningen det enkelt å utarbeide rapporter basert på virksomhetens KPIer.

Har du spørsmål? Still dem gjerne her på bloggen eller kontakt oss. Du er også velkommen til å laste ned e-boken vår om avfallsløsninger, eller å sjekke ut temasiden Avfallsløsninger!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

* Risikoklasser for kollisjonsputer varierer. Forhør deg med avfallsleverandøren dere benytter om hvordan disse skal behandles.

Temaer: produsentansvar, tømming av oljeutskiller, sikker oppbevaring av farlig avfall, returordninger, avfallsløsning bilforhandler


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all