Hva er kildesorteringsgrad?

Av Thorleif Brustad 09. mai 2017

ngn_grønt_ansvar_kildesortering_25745438944.jpg

Vi har ved flere anledninger her på bloggen vært inne på viktigheten av at kildesorteringsgraden blir så høy som mulig. Men hva handler det egentlig om?

Kildesortering og kildesorteringsgrad

Det handler selvfølgelig om kildesortering - det vil si sortering av avfallet i ulike avfallstyper. Avfall som ikke sorteres, kalles blandet avfall eller restavfall. Andelen sortert avfall utgjør den såkalte kildesorteringsgraden. 

Hvor høy kildesorteringsgrad som kan oppnås avhenger av flere forhold, blant annet:

  • Hvordan avfallet oppstår ved «kilden»: Det er stor forskjell i avfallstypene som oppstår i en restaurant, på en byggeplass eller et kontor. Og det oppstår i helt ulike tempo. Det sier seg selv at sorteringsarbeidet er mer utfordrende i de førstnevnte bransjene, og dermed krever mer tilrettelegging
  • Hvor «flink» man er til å legge til rette for kildersortering i virksomheten: Både gjennom bevisstgjøring, egnet oppsamlingsutstyr, tilgjengelighet og merking

Farlig avfall, ee-avfall, smittefarlig avfall, radioaktivt avfall og eksplosiver kan uansett ikke leveres blandet med annet avfall ihht lovverket, og må sorteres ut.

Les også: Hvordan lykkes med kildesortering på byggeplassen?

Miljørapportering

Mange virksomheter er opptatt av å øke sin kildesorteringsgrad fordi de har fokus på miljø. I tillegg er det er bra for økonomien og ikke minst for bedriftens omdømme. Gjør du et raskt søk på Google på ordet "kildesorteringsgrad", vil du oppdage at stadig flere bedrifter oppgir dette i sine samfunnsrapporter og miljøregnskap.

Det er en positiv trend, og vi ser at mange er i stand til å øke andelen av sortert avfall ved hjelp av enkle tiltak og løsninger. 

Du trenger et system

Ønsker du å jobbe kontinuerlig med å øke kildesorteringsgraden, trenger du et system som blant annet kan:

  • Sammenligne data over tid
  • Utarbeide rapporter 
  • Gi oversikt over kostnader og avfallstyper

Grønt Ansvar er en digital og effektiv løsning som garantert vil lette arbeidet ditt i avfallshåndteringen. Det gir deg den oversikten og statistikken du trenger.

I tillegg til punktene over, er det også mulig å få en Miljøsjekk. Det innebærer en årlig kvalitetssjekk hvor en rådgiver fra Norsk Gjenvinning i samarbeid med deg gjennomgår hele avfallshåndteringen deres, ser på hvordan dere imøtekommer krav og regler, og ikke minst - fastsetter nye forbedringsmål for virksomheten.

Er du interessert i å lese mer om dokumentasjon og rapportering knyttet til avfallshåndtering, anbefaler jeg deg å laste ned guiden vår nedenfor. Ta gjerne en titt på blogginnlegget Merking og skilting er avgjørende for å lykkes med kildesortering også.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

  

Temaer: kildesortering, kildesorteringsgrad


Thorleif Brustad's photo

Av: Thorleif Brustad

Thorleif Brustad har tidligere jobbet som kundeservicesjef i Norsk Gjenvinning og konseptsjef for avfallsanalyseverktøyet Grønt Ansvar®. Han har vært i selskapet siden 2002, og har hatt ulike roller innen ledelse for salg og kundeservice, fram til han sluttet i 2020.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle