Hva er forskjellen på EUWID og PIX?

Av Dorthea Bjerke 12. januar 2021

Norsk-Gjenvinning_Hva-er-forskjellen-på-EUWID-og-PIX_papirgjenvinning_foto_shutterstock_686266675

Hvis din virksomhet produserer betydelige mengder papp og papiravfall, er du trolig kjent med at prisen for returpapir varierer. Det finnes flere forskjellige indekser for denne prisutviklingen. De som benyttes mest, publiseres av EUWID og FOEX PIX. Men hva er forskjellen på dem? Her er en kort innføring.

FOEX PIX

PIX-indeksen fokuserer på spesifikke geografiske områder, hvor Europa er et av dem. Europeiske PIX for Europa er mest kjent i Norge og brukes i kontrakter for returpapir. Indeksen fungerer som en referanseprisindeks for ulike typer masse, papir og papp, samt bioenergi og trevirke.
Målet med indeksen er å samle inn priser fra de som er en del av det spesifikke markedet, spesielt innenfor kjøp og salg av returpapir. Dette inkluderer fabrikker og gjenvinnere som forbruker returfiber. Her blir gjennomsnittlig markedspris for de ulike fraksjonene målt både ukentlig og månedlig.

Prisene samles inn ukentlig fra bedrifter som benytter returpapir. Den europeiske PIX-indeksen er kalkulert med grunnlag i priser fra faktiske salg i løpet av en rapporteringsuke, og gis ut hver tirsdag. Indeksen er basert på gjennomsnitt fra foregående uke, og danner igjen grunnlaget til månedsnotering for europisk PIX.

I tillegg utgis PIX Tyskland som kun kommer den andre tirsdagen i måneden. Den baserer seg på tall fra foregående måned.

EUWID

EUWID dekker en rekke industrier, inkludert returpapir. De er i direkte kontakt med ulike bidragsytere i de aktuelle bransjene slik at de kontinuerlig kan rapportere på markedsendringer som foreligger. EUWID-indeksen fokuserer på returpapirmarkedet i Tyskland, men utgir også indekser for mange europeiske land. Den er basert på statistisk analyse, hvor innhentede prisdata er vektet i forhold til volum.

Viktigste forskjeller mellom EUWID og PIX

Mens EUWID er sentrert rundt det tyske markedet, fokuserer PIX på hele Europa. EUWID er i større grad påvirket av endringer som skjer i spotmarkedet enn PIX, og omhandler frie volum. Av den grunn er reaksjonene er kraftigere, noe som gjenspeiler seg i prisendringene fra måned til måned.

EUWID rapporterer den aktuelle endringen fra måned til måned – og ikke faktisk pris -, mens PIX rapporterer EUR per tonn per måned.

PIX for stabilitet

I Norge brukes vanligvis den tyske EUWID indeksen, men vi ser at PIX blir stadig vanligere i returpapirmarkedet, særlig for langvarige avtaler hvor man ønsker mer stabilitet. Og er det noe vi trenger for tiden, er det kanskje nettopp det?


Dorthea Bjerke's photo

Av: Dorthea Bjerke

Dorthea Bjerke jobber som markedssjef i Norsk Gjenvinning Downstream AS.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all