Hotellets avfallsløsning skal tilfredsstille flere enn gjestene!

Av Rune Jahnsen 11. juni 2019

Norsk-Gjenvinning_avfallsløsning-for-hotell

På et hotell er det selvfølgelig gjestene som står i fokus. Det skal være god service og behagelig atmosfære. Og avfall er ikke et tema. Eller? Miljøkrav fra gjester har faktisk gjort at det har blitt et tema – heldigvis! Det er likevel ikke bare de kravene jeg har tatt for meg her. For når det kommer til stykket, handler det om flere enn gjestene!

Hvor oppstår det avfall på et hotell?

Svaret er vel egentlig «overalt». Et hotell er som et minisamfunn med ansatte på kjøkken og kontor, i drift og renhold, kiosk, butikk eller spa-avdeling. Gjester på hotell- og konferanserom, i barer og restauranter. Bli med meg på en avfallsreise gjennom hotellet!

La oss starte i kundeenden: Mange hundre, kanskje tusen, gjester er innom et hotell i løpet av et døgn – og de aller fleste generer avfall i en eller annen form. Det betyr at det må legges til rette for kildesortering både på gjesterom og i fellesarealer, med sorteringsmulighet for typiske avfallstyper som flasker, papir og restavfall. For stadig flere gjester forventer å se at hotellet de bor på tar miljøet på alvor.

Svært ofte kommer de besøkende fra forskjellige nasjonaliteter. Derfor er merking på flere språk og bruk av symboler også viktig.

Avfallets vei fra hotellrommet til endelig oppsamlingsstasjon

Så var det dette at avfallsløsningen skal tilfredsstille flere enn gjestene. Neste naturlige stopp på reisen er hos renholdspersonalet. For å lykkes med oppsatte mål for kildesortering, er det en forutsetning at personalet har traller som kan fange opp avfallsfraksjonene, og som gjør det lett for dem å gjøre en god jobb.

Avfallsstrømmen går fra det enkelte hotellrom til et kildesorteringspunkt, eller mellomstasjon før det havner på avfallsrommet. Det betyr at det i tillegg til avfallstrallene, trengs egnet oppsamlingsutstyr på mellomstasjonene. Løsningen bør inkludere flasker som kan pantes og EE-avfall som lyspærer og elektriske komponenter. Oppsamlingsutstyret skal være enkelt å tømme eller frakte med seg videre til avfallsrommet. Sorteringsplakater som beskriver avfallstypene – gjerne med bilder og symboler hører også hjemme her.

Avfall fra kjøkken og restaurant

I kjøkken- og restaurantdelen oppstår ytterligere avfallsfraksjoner. Her trengs det egne beholdere for matavfall og oppsamlingsutstyr som omfatter metall/blikkspann, glass, plast, porselen, brett og papp. Det skal være enkelt å kaste avfall når arbeidstempoet er høyt og hygienekravene strenge. Tydelige skilt – inkludert informasjon om hva som IKKE skal kastes hvor gir bedre sortering. Typiske feilsorteringer er brukte servietter som kastes i papiravfallet, eller tallerkener som havner sammen med glass.

En glassknuser som frigjør tid og arbeidskapasitet?

Oppstår det store mengder glassavfall, kan en glassknuser være en god hjelper. Visste du at ved å knuse glassflasker på stedet, er det mulig å redusere avfallsvolumet med opptil 80 prosent? Glassknusere finnes i flere varianter, fra de minste som kan plasseres under en disk til større, frittstående utgaver. Lavt støynivå gjør at glassknusere også kan plasseres i baren. Glassknuseren bør kunne knuse glasset slik at bitene får en størrelse på 3 -5 cm etter knusing, og kan leveres til materialgjenvinning.

Personlige opplysninger fra resepsjon og kontor

Hadde vi sveipet innom resepsjonen eller et av kontorene, hadde vi trolig funnet papiravfall. Selv om det meste av gjesteopplysninger og fakturaer behandles digitalt, blir fortsatt en del papirer skrevet ut. Å ha en makuleringsbeholder for sensitiv informasjon, gjør det enkelt for ansatte å kvitte seg med dokumenter. Dessuten er det en trygghet for hotellets gjester.

En makuleringsbeholder på hjul kan enkelt flyttes ved behov, for eksempel i forbindelse med konferanser. Kanskje kan det være en ide å tilby en sikker makuleringsløsning som en del av hotellets konferansepakke?

Hva med farlig avfall?

Selv om mengdene farlig avfall som oppstår i den daglige hotelldriften ikke er store, bør alle hotell ha en god løsning for dette også. Produseres det mer enn én kilo farlig avfall per år, skal det deklareres og leveres inn til godkjent mottak.

Mangler det et tydelig oppsamlingspunkt på avfallsrommet, oppstår det fort rot og uorden med for eksempel malingsspann som blir liggende henslengt og kjemikalier som havner i restavfallet. Noe som ikke er ønskelig hverken for miljø eller arbeidsforhold.

Avfallsrommet

Orden på avfallsrommet bidrar til økt kildesorteringsgrad og bedre trivsel for ansatte. Større oppsamlingsenheter og containere bør stå i logisk rekkefølge, være lett tilgjengelige og godt merket.

Det er naturlig å ha komprimeringsutstyr for papp og restavfall tilpasset volumet som produseres. Ved å komprimere avfallet, reduseres transporter og kostnader. For de største hotellene med volumer på matavfall fra cirka 40 tonn og opp over, vil en kvern med tørkeprosess kunne redusere antall transporter opptil 90 prosent.

Hotell som tar grønt ansvar

Stadig flere hoteller bruker sertifiseringer i sin markedsføring og i omdømmearbeidet. Norsk Gjenvinnings løsning Grønt Ansvar® er et nyttig verktøy i denne sammenhengen. Det gir dokumentasjon og rapporter på avfallsvolum, kildesorteringsgrad og andre KPIer som er relevante i sertifiseringsarbeidet.

Har du spørsmål om knyttet til avfallsløsningen på ditt hotell, eller lurer på hvordan avfallshåndteringen og kildesorteringen kan forbedres? Ta gjerne en titt på bransjeløsningsbekrivelsen for hotell på websiden vår, eller kontakt oss for en prat!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: miljørapportering, matavfall, avfallsløsning hotell


Rune Jahnsen's photo

Av: Rune Jahnsen

Rune har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 1994. Først som selger for avdeling Oslo og fra 1998 som Key Account Manager for konsernavtaler. Han jobber med utvikling av utstyr, merkeprogram og konsepter for våre kunder. Rune har ansvar for flere store nasjonale kunder og har lang erfaring med tilrettelegging av avfallsløsninger med høy gjenvinningsgrad.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all