Hjelp, jeg har fått ansvar for avfallsløsningen!

Av Morten Frøid 02. juli 2024

Gjenvinningsarbeider sorterer avfall i et avfallsrom

Å få ansvaret for bedriftens avfallsløsning kan føles overveldende, spesielt om du ikke har mye erfaring på området. Men fortvil ikke! I denne artikkelen skal jeg gi deg veiledning og tips til hvordan du kan mestre den nye oppgaven effektivt.

1. Velge riktig avfallsleverandør

Valget av avfallsleverandør er avgjørende for en vellykket avfallshåndtering. Her er noen ting du bør vurdere:

Erfaring og kompetanse

Det er viktig å velge en leverandør med lang erfaring og god kompetanse innen avfallshåndtering. Sjekk om leverandøren har nødvendige sertifiseringer og kan vise til gode referanser.

Tjenestetilbud

Sørg for at leverandøren kan håndtere alle typer avfall bedriften din produserer. Undersøk om de tilbyr skreddersydde løsninger som kan tilpasses dine spesifikke behov.

Miljøfokus

Velg en leverandør som legger vekt på miljøvennlige løsninger og bærekraft. Sjekk om de har iverksatt tiltak som reduserer avfall og fremmer resirkulering.

Kostnader

Be om detaljerte prisoverslag for å forstå alle kostnader involvert. Sammenlign tilbud fra flere leverandører for å få best mulig avtale.

2. Implementere en avfallsstrategi

Når du har valgt en leverandør, er neste steg å implementere en effektiv avfallsstrategi. Følg disse fire stegene:

Kartlegg nåværende situasjon

Start med en grundig kartlegging av dagens avfallshåndtering for å identifisere hvilke typer avfall som produseres, og i hvilke mengder.

Sett klare mål

Definer konkrete og målbare mål for avfallsreduksjon og resirkulering. Sørg for at målene er realistiske og kan nås innen en rimelig tidsramme.

Utvikle en handlingsplan

Lag en detaljert plan som beskriver tiltakene som skal gjennomføres. Inkluder tidslinjer og ansvarsområder for hver aktivitet.

Kommuniser og tren

Informer alle ansatte om den nye avfallsstrategien. Arranger opplæringsøkter for å sikre at alle vet hvordan de skal håndtere avfall korrekt.

Les også: Slik hjelper kildesortering deg med å nå bedriftens miljømål

3. Forankre løsningen hos de ansatte

For å sikre suksess, er det viktig at alle ansatte er med på laget.

Engasjer ledelsen

Sørg for at toppledelsen støtter avfallsstrategien og aktivt promoterer den. Ledelsen bør gå foran som gode eksempler i avfallshåndteringen.

Gjør det enkelt

Plasser avfallsbeholdere strategisk og merk dem tydelig. Tilby praktiske løsninger som gjør det enkelt for ansatte å følge avfallsrutinene.

Belønn og anerkjenn

Innfør belønningssystemer for ansatte som viser god avfallshåndtering. Gi jevnlig tilbakemelding og anerkjenn innsatsen som gjøres.

Skap en kultur

Fremhev viktigheten av miljøvennlig praksis i bedriftskulturen ved å arrangere miljøkampanjer og aktiviteter som involverer alle ansatte.

4. Måling og rapportering

For å kunne forbedre avfallshåndteringen, er det viktig å måle og rapportere resultatene kontinuerlig.

Registrer avfallsmengder

Sørg for å ha systemer på plass for nøyaktig registrering av mengden og typen avfall som produseres. Dette gir et godt grunnlag for å måle forbedringer over tid.

Analyser dataene

Bruk dataene til å identifisere trender og områder med forbedringspotensial. Analysen kan hjelpe deg med å justere strategier og tiltak for bedre resultater.

Rapporter regelmessig

Lag regelmessige rapporter som viser fremdriften i avfallshåndteringen. Del rapportene med ledelsen og de ansatte for å holde alle informert og engasjert.

Juster målene

Basert på data og analyser, sett nye, ambisiøse mål for avfallsreduksjon og resirkulering. Juster handlingsplanen etter behov for å nå disse målene.

Engage er et effektivt verktøy som hjelper deg å analysere og holde oversikt over alle aspekter knyttet til avfallet bedriften produserer.

Les mer: Gi de ansatte opplæring i avfallshåndtering og sirkulærøkonomi

Å ta ansvar for bedriftens avfallsløsning trenger ikke være en skremmende oppgave. Ved å velge riktig avfallsleverandør, implementere en godt gjennomtenkt avfallsstrategi og sikre at de ansatte er med på laget, kan du bidra til en mer bærekraftig fremtid for bedriften din. Husk, små endringer kan ha stor innvirkning og sammen kan vi gjøre en forskjell for miljøet.LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger, avfallsløsning


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all