Har håndverksbedriften din en løsning for farlig avfall?

Av Renate Heder 26. juni 2018

INorsk-Gjenvinning_farlig-avfall_håndverksbedrifter_foto_shutterstock_795675910

Industri og større virksomheter har gjerne faste avtaler som ivaretar riktig håndtering av farlig avfall som oppstår i produksjonen eller under byggeprosjekt. Men hva gjør du som driver for deg selv, eller kanskje har en liten eller mellomstor bedrift? Har du rutiner som inkluderer at restene fra produkter som lim, lakk og maling blir behandlet korrekt? Her er noen tips om hva du bør gjøre!

Regler du må kjenne til

Selv om du har en liten bedrift hvor du er eneste ansatte, må du som avfallsprodusent kjenne til avfallsforskriftens kapittel 11 og forurensningsloven. I tillegg til HMS og krav til internkontroll, så klart. Disse tilsammen legger føringer for hvordan avfallet skal håndteres.

Les også: Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?

Informer medarbeidere og sørg for opplæring om farlig avfall 

Det hjelper ikke så mye om du selv vet hvordan du skal håndtere det farlige avfallet hvis du har ansatte som ikke gjør det. Da kan det lett bli feilsortering, og i verste fall kan det oppstå uhell og skader. Derfor er det viktig med tydelig merking og nødvendig opplæring. Skrevne rutiner som alle er kjent med - gjerne slått opp på synlige steder - kan være til god hjelp.

Les mer: Rett og plikt til informasjon og opplæring om farlig avfall

Avklar med eventuelle samarbeidspartnere - hva gjør de med det farlige avfallet?

Inngår du avtaler med andre for å gjennomføre et oppdrag, er det lurt å avklare med dem også. Hva gjør de med det farlige avfallet sitt? Hvis du selv har tydelige krav og rutiner knyttet til dette, er det ikke greit om andre slurver med det. Det kan gå ut over både miljøet, og ditt gode navn og rykte som håndverker.

Få oversikt over hvilke typer farlig avfall som oppstår

I mindre håndverkerbedrifter er det maling, lakk, lim, fugemasse etc. som utgjør de vanligste farlig avfallstypene.  Dette er produkter som kan inneholde flere ulike miljøgifter som er skadelig for helse og miljø. I tillegg kommer gjerne ee-avfall som skal leveres for seg.

Er det snakk om oppussing eller rehabilitering av bygg, oppstår også farlig avfall som gamle gulvbelegg, isolerglass, ledninger, kabler o.l. 

Når du vet hva slags avfall dere produserer, blir det også enklere å lage en god, tilpasset oppbevaringsløsning.

Ta gjerne en titt på denne plakaten fra Miljødirektoratet: Farlig avfall fra nybygg og rehabilitering, eller blogginnlegget Håndtering av farlig avfall på byggeplassen.

Skaff til veie nødvendig oppsamlingsutstyr

Farlig avfall skal oppbevares slik at det ikke oppstår fare for lekkasjer, og det skal være utilgjengelig for uvedkommende. Har du originalemballasjen, er det det beste, for da er det allerede merket med hva innholdet er. Tomme fat kan også brukes, men ikke bland forskjellige produkter, det kan forårsake kjemiske reaksjoner. Avfallet bør kunne låses inn, for eksempel i egne skap.

Du kan også forhøre deg med avfallsleverandøren du bruker om de har større beholdere hvor du enkelt kan kaste malingsspann med rester i. Det vil sannsynligvis inkludere en avtale om henting med egen bil også, slik at det blir trygt transportert.

Deklarer avfallet

Alle som produserer mer enn én kilo farlig avfall per år må levere det inn til godkjent mottak. Emballasje som er tom og tørr kan leveres som restavfall. Du er vel forresten kjent med ordningen Tomt og tørt? Den innebærer at du kan levere tom og tørr emballasje gratis på en del mottak rundt omkring i landet. På nettsidene til tomogtort.no finner du også gode argumenter for hvorfor du bør sortere avfallet - som for eksempel reduserte kostnader og troverdig miljøprofil!

Men alle rester skal altså behandles som farlig avfall. Som næringsdrivende innebærer det at du må deklarere avfallet elektronisk før det leveres til et godkjent mottak.

Husk også på at hvis du leverer avfallet selv, må du følge reglene som gjelder for transport av farlig gods: Emballasjen skal være egnet for transport, være tett og merket med innhold og deklarasjonsnummer. Utskrift av deklarasjonsskjemaet skal følge med på turen.

Last ned: Bedriftens guide for farlig avfall

Krevende oppgave?

Er du ukjent med hvordan du skal gå fram for å deklarere, kan du for eksempel ta en titt på dette lynkurset på våre nettsider. Det er også mulig å sette bort deklareringen hvis du synes det er for krevende. Da må du imidlertid gi noen fullmakt til å gjøre jobben for deg. 

Synes du det er vanskelig å bestemme - eller klassifisere - avfallet, kan du kontakte en avfallsleverandør og be om hjelp. I Norsk Gjenvinning tilbyr vi tjenesten Kjemiker på vei ™. Denne tjenesten innebærer både rådgivning, klassifisering av avfall, opplæring mm. 

Du finner også god veiledning inne på avfallsdeklarering.no. Og er du usikker på hvilke regler som egentlig gjelder for deg, kan regelhjelp.no være et nettsted du bør gjøre deg kjent med. Her kan du legge inn enten bransje eller organsiasjonsnummer, og få opp alle lover og regler din bedrift må forholde seg til.

Lurer du på noe om håndtering av farlig avfall i din bedrift? Still oss gjerne spørsmål her på bloggen! Du kan også laste ned guiden vår for å lære mer om farlig avfall, og hvordan du skal håndtere det best mulig.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: håndtering av farlig avfall i håndverksbedrifter


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all