Grill, wiener og kildesortering på bensinstasjonen

Av Morten Frøid 26. februar 2019

Norsk-Gjenvinning_avfallsløsning-bensinstasjon_shell_26780623460

Bensinstasjonene har vært gjennom store endringer de siste tiårene og gått fra å være bilverksteder med betjente bensinpumper, til å bli serveringssteder som tilbyr langt mer enn grill og wiener. Sammen med økte sorteringskrav har det påvirket behovet for avfallsutstyr. Så hva kjennetegner egentlig en miljø- og brukervennlig avfallsløsning på en bensinstasjon i 2019?

I likhet med mange andre virksomheter, bør en bensinstasjon i dag ha en tydelig miljøprofil. Det innebærer blant annet å ha avfallsløsninger som er sikre og som gjør det lett å kildesortere for både kunder og ansatte - ute og inne – og som ser bra ut.

Sikre avfallsløsninger

Det aller viktigste er beholdere for brennbart avfall ved pumpene. I tillegg må det være separate innsamlingsløsninger for spylevæskekanner, poser, oljekanner og farlig avfall. Ellers kan dette fort havne i det brannfarlige avfallet eller i beholderen for restavfall hvor det tar opp unødig plass. Det betyr også unødvendige kostnader når avfallet skal leveres.

Viktige avfallstyper på bensinstasjoner

Plast, papp, matavfall og restavfall er de største avfallsgruppene. I tillegg kommer farlig avfall – inkludert spillolje, bilbatterier, EE-avfall og dekk. Og alt krever eget oppsamlingsutstyr, hvis en ser bort fra bildekk som inngår i egen returavtale; Dekkretur.

Farlig avfall

Farlig avfall kan være brukte produkter fra vaskehall eller verksted, spillolje, salgsprodukter som spraybokser, frostvæske, batterier og lignende. Når mengden farlig avfall overgår én kilo i året, skal avfallet deklareres og leveres inn til godkjent mottak.

Det er svært viktig at bensinstasjoner har en egen sorterings- og oppbevaringsløsning for det farlige avfallet. Det gjelder både avfallet ansatte kaster og det kundene ønsker å kvitte seg med.

Les mer: Farlig avfall på verksted: Dette må du vite for å ha en god og sikker avfallsløsning

Merk deg at dette også gjelder brukte elektriske produkter, elektriske verktøy, lysstoffrør og lignende.

Hva er status på din bensinstasjon? Ville du fått godkjent hvis myndighetene kom innom? I Norsk Gjenvinning anbefaler vi Miljøsafe , låsbare skap som kan tilpasses individuelle behov, og som sikrer trygg oppbevaring.

Papp- og plastemballasje

I forbindelse med vareinnkjøp oppstår det gjerne mye emballasje. Kanskje holder det å kaste pappen og plasten i egne beholdere og retursekker, men blir det store volum, kan en emballasjepresse redusere antall tømminger. Bur for brukte spylevæskekanner og poser er også et must på alle stasjoner hvor dette selges.

Matavfall

Matavfallet utgjør en stadig større andel av avfallet på bensinstasjonene. Jeg vet at mange stasjoner har løsninger for dette, men tror nok også at matrester ofte havner i restavfallet. Minner derfor om at det er både nødvendig og smart å ha egne beholdere for matavfallet. Lovverket stiller krav til oppbevaring og hyppige tømmerrutiner for matavfall. Der det produseres mat, må rutiner til hygiene og ryddighet være på plass.

Hva skjer med oljen fra oljeutskillere og sandfang?

Bensinstasjoner som har enten vaskehall, smørehall, verksted eller lignende, er pålagt å ha oljeutskillere med sandfang. Disse skal tømmes og kontrolleres minst en gang i året.

Når prøvene skal tas bør det gjøres av personer med relevant erfaring og kompetanse, for resultatene kan bli usikre hvis jobben ikke blir riktig gjort. Det samme gjelder når resultatene skal tolkes. Kyndige fagfolk oppdager feil og kan bruke svarene til å komme med nødvendige eller mulige forbedringstiltak knyttet til oljeutskilleren.

Vil du lese mer om krav og rutiner rundt kontroller og tømming, bør du ta en titt på  blogginnlegget På tide å tømme oljeutskilleren? Ikke glem dette!

Jeg vil også minne om at alle tanker skal kontrolleres med jevne mellomrom. Gamle tanker som ruster, kan fort bli potensielle miljøbomber. Noe jeg er ganske sikker på at du ikke ønsker å ha på din bensinstasjon.

Med tjenesten Kjemiker på Vei kan du få hjelp til dette arbeidet og være trygg på at alt blir riktig utført.

Skreddersydd avfallsløsning for bensinstasjon

For å kunne lage en sikker og brukervennlig avfallsløsning for en bensinstasjon, må en tenke skreddersøm. Selv om dagens bensinstasjoner ligner stadig mer på dagligvarebutikker eller restauranter, er det fortsatt en del spesielle behov som må ivaretas med tanke på lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.

Det samme gjelder ulike behov for tjenester, dokumentasjon, rapportering og valg av relevante KPIer for avfallshåndteringen. Dette kan du lese mer om på nettsidene våre under bransjeløsning for bensinstasjon.

Derfor er det både hensiktsmessig og nødvendig å samarbeide med en avfallsaktør med bransjeinnsikt. En rådgiver bør gå gjennom hele stasjonen og vurdere lokaler, avfallstyper, volum, brukerbehov og intern kompetanse, for så å utarbeide et godt løsningsforslag. Det hjelper vi selvsagt gjerne til med!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: avfallsløsninger, bransjeløsning for avfall, avfallshåndtering på bensinstasjoner


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all