Gebyr for feilsorterte batterier

Av Morten Frøid 05. september 2023

Brukte batterier i miniatyr-søppelkasse.

Virksomheter som feilsorterer brukte batterier, risikerer nå et gebyr på 10 000 kroner. Årsaken er et økende problem med batterier i restavfall og returpapir med påfølgende branner ved avfallsmottakene.

Til tross for omfattende kommunikasjon og veiledning om riktig sortering av spesielt litiumbatterier, ser vi ikke tegn til at forholdene blir bedre. Hver eneste dag havner slikt farlig avfall sammen med restavfall og i returpapir. Det har vært forbudt å kaste batterier i restavfallet siden 2012, men altfor mange ser ut til å gi blaffen i dette.

Utgåtte batterier forårsaker ofte tilløp til brann ved avfallsmottakene over hele landet. Årsaken er at både bedrifter og private ikke tar hensyn til at disse kan ta fyr. Og det er nettopp det som skjer hvis batterier kastes sammen med annet avfall.

Mye blir manuelt sortert ut i mottakskontrollen, men mannskapet klarer ikke å avdekke alt. Dermed havner batterier i maskineriet ved mottaket, med brann og branntilløp som resultat.

Les mer: Batterier i avfallet er en brannfelle

 

Batterier et problem for hele avfallsbransjen

Dette er bakgrunnen for vi innfører en gebyrordning fra 1. oktober 2023. Norsk Gjenvinning er ikke alene om et slikt virkemiddel. Dette er et problem for alle gjenvinningsanlegg, og flere andre aktører i bransjen har innført gebyrer for å understreke at feilsortering av batterier er både ulovlig og farlig.

Vi snakker om et samfunnsproblem, og da har vi ikke annet valg enn å bruke mer konkrete virkemidler enn bare veiledning og informasjon.

Last ned gratis guide: Dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

 

Slik fungerer batterigebyret

Vi har gjort en grundig vurdering av hvordan dette skal fungere:

Bransjen opererer allerede med ulike gebyrsatser for ulike typer feilsortering, men ikke på nivå med «batterigebyret».

På grunn av konsekvens og alvorlighetsgrad, velger vi å sette dette til 10 000 kroner for å tydeliggjøre alvoret for offentlige og private virksomheter som bryter med sorteringsplikten.

Gebyret vil bli ilagt for hvert tilfelle av feilsortert levering av batterier. Det vil si at bedriften ikke må betale for hvert enkelt batteri, men for hver forekomst. Ordningen gjelder ikke privatpersoner.

Så du denne? Hvordan kaste batterier på riktig måte

 

Rutiner og utstyr for brukte batterier

Årsaken til feil og manglende sortering av brukte batterier kan ligge i både rutiner og utstyr, noe som henger sammen. Eksempel på nødvendige rutiner, er at virksomheter som tar imot brukte batterier, må deklarere (https://www.norskgjenvinning.no/edeklarering/) disse som farlig avfall.

Det handler også om å håndtere batteriene på riktig måte for å lagre og transportere dem trygt: De skal holdes adskilt fra andre typer avfall. Sett gjerne en tapebit på batteripolene for å hindre gnister og brannfare.

Med riktig utstyr, er det enklere å etablere gode rutiner for å sortere batteriene. I vår nettbutikk finner du beholdere for oppbevaring av batterier før de skal transporteres til mottak.

Her er et utvalg.

Les også: Har bedriften en sikker og lovlig løsning for brukte batterier?

 

Lønnsomme kostnader

Kostnadene for anskaffelse og drift av slikt utstyr tjenes fort inn, samtidig som virksomheten innfrir kravene til kildesortering.

Lykke til!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: batterier


Morten Frøid's photo

Av: Morten Frøid

Morten er markedssjef i Norsk Gjenvinning. Han har vært i gjenvinningsbransjen siden 1987, først som selvstendig næringsdrivende og senere med flere roller i Norsk Gjenvinning-konsernet siden 2000. Morten har vært leder for Norges Råvaregjenvinningsforening og deltar kontinuerlig i arbeid med å utvikle rammevilkår for gjenvinningsbransjen.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all