Forurensningslovens krav til din virksomhet

Av Renate Heder 05. september 2017

Norsk_Gjenvninning_forurensingsloven_25745473838.jpg

Er du kjent med forurensningslovens krav til virksomheten din? Tror du at det bare gjelder de som produserer store mengder farlig avfall eller har utslippstillatelser? Det er i så tilfelle feil - den gjelder alle, både enkeltpersoner og virksomheter.

Hva sier forurensningsloven?

Jeg skal spare deg for en lang oppramsing – her er kortversjonen som gjelder oss alle: «Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter § 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.»

Enkelt fortalt: Du har ikke lov til å forurense!

Videre er følgende utdrag fra loven allmenngyldige i avfallssammenheng:

  • «Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.»
  • «Den som produserer næringsavfall, skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opphører å være avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt».

Dette innebærer at du som privatperson, næringsdrivende eller bedriftseier, har et klart ansvar for hvor og hvordan avfall oppbevares, og ikke minst, et ansvar for å sørge for at avfallet havner på rett plass i henhold til lovverket. 

Les også: Slik bruker du internkontrollforskriften som et verktøy i avfallshåndteringen

Selv om virksomheten din kanskje bare har små mengder med farlig avfall, skal det likevel behandles korrekt. Hvordan du skal imøtekomme disse kravene kan du lese mer om i blogginnlegget Produserer bedriften din farlig avfall? Dette bør du passe på

Forurensningsloven blir forøvrig ytterligere konkretisert i blant annet avfallsforskriften. Den må du også være kjent med.

Bevisste eller ubevisste lovbrudd?

Selv om lovverket vårt altså er ganske tydelig, kan vi fra tid til annen lese om hendelser i media som helt klart innebærer lovbrudd. Det kan handle om nedgravning av avfall, dumping av masser som har inneholdt andre ting enn det som var tillatt, og brenning av gamle byggematerialer for å nevne noe.

Den eller de som står bak har kanskje ikke (får vi håpe,) gjort det med hensikt om å forurense, men så har det blitt konsekvensen likevel. Kanskje har de ønsket å spare penger, og så har det blitt en uforutsett kostnad i stedet. 

Du står ikke sterkt i en eventuell sak hvis du hevder at du ikke visste bedre. Som ansvarlig skal du være kjent med relevante lover og regler.

Bøter i millionklassen

For i tillegg til de miljømessige konsekvensene, blir det gjerne økonomiske etterspill, både i form av kostnader knyttet til opprydning (som den ansvarlige må betale) og bøter.

Opp gjennom årene har også enkelte store virksomheter måttet punge ut flere millioner i bøter fordi de har gått utover utslippstillatelsene.

Dårlig rykte

Heldigvis hører slike hendelser til sjeldenhetene. Likevel bør du være klar over at det kan få konsekvenser for din bedrift hvis dere bryter loven, selv om det er i en langt mindre skala.

Det økonomiske er en ting, men omdømme er også viktig.«Evig eies kun et dårlig rykte» synger trubaduren Henning Kvitnes. Det er lett å si seg enig i det. En aldri så liten risikovurdering kan derfor være på sin plass.

Risikovurdering og beredskapsplaner

Risikovurderinger gjør det mulig å definere og planlegge tiltak for å forebygge og forberede for uønskede hendelser:

  •  Hva kan gå galt hos oss?
  •  Hva blir konsekvensene?
  •  Hvor er det størst risiko?
  •  Hvilke tiltak må vi iverksette?

Hvor omfattende en slik vurdering skal være, avhenger selvsagt av hva virksomheten produserer, og i hvilket omfang.

Er det risiko for akutt forurensning i form av oljeutslipp, lekkasjer eller annen forurensing, må dere også ha en beredskapsplan. En slik plan innebærer ofte også en beredskapsavtale med en samarbeidspartner man kan kontakte ved eventuelle uhell. Norsk Gjenvinning tilbyr opprydning ved utslipp og lekkasjer, dette kan du lese mer om på våre nettsider. 

Vil du vite mer om hvordan du kan sikre oppbevaring av farlig avfall, anbefaler jeg deg å laste ned guiden vår nedenfor. 

Du bør også holde deg oppdatert på gjeldende lovverk. Regelhjelp.no er en nyttig side.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall


* Unntak: hvis det er søkt om utslippstillatelse, står oppført som unntak i en av de nevnte paragrafene, eller i tilhørende forskrifter. Industribedrifter som driver virksomhet som kan medføre fare for forurensning, må søke om tillatelse hos Miljødirektoratet.

Temaer: farlig avfall, forurensningsloven


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all