Flytte? Slik planlegger du kildesortering og avfallshåndtering i nye kontorlokaler

Av Rune Jahnsen 09. januar 2018

Norsk_Gjenvinning_kildesortering_flytte_til_nye_kontorlokaler_foto_shutterstock_503970700.jpg

Mange har fokus på valg av møbler, plassering og logistikk i selve prosessen når bedriften skal flytte til nye lokaler. Kildesortering kommer gjerne langt ned på lista, hvis den i det hele tatt blir nevnt. Jeg mener at enhver virksomhet med respekt for seg selv – og miljøet – bør tenke på kildesortering som en naturlig del av både planlegging og rutiner. Derfor har jeg samlet noen råd som kan være nyttige, både før og etter at dere har flyttet til nye lokaler.

Behovet for planlegging avhenger av flere faktorer, som for eksempel om dere har gode rutiner som kan videreføres i de nye lokalene. Og det igjen henger sammen med hvilke løsninger som finnes i bygget dere flytter til. Har de avfallsløsninger som ligner på det dere er vant til? Hva er eventuelt annerledes? Kanskje må rutinene justeres, men det kommer jeg tilbake til. Det er alltid lurt å orientere seg først.

Orienter deg i bygget

Hvordan ser avfallsrommet i bygget ut? Hvilke muligheter finnes? Er det heis som gjør det lett å frakte avfall ned? Er det lang avstand til felles avfallsrom? Er det lagt opp til felles kildesortering? Jeg kunne lett laget spørsmålslisten lenger. Poenget er at du må gjøre deg kjent med muligheter og eventuelle begrensninger som følger med de nye lokalene. Det vil legge føringer for hvordan avfallshåndteringen må tilrettelegges.

Hva slags avfall oppstår hos dere?

De vanligste avfallstypene som blir kildesortert i kontorbygg er gjerne papir, papp, plast og EE-avfall. Utsortering av for eksempel drikkeflasker, batterier og matavfall foregår vanligvis i mindre skala. Den kildesorteringen som gjøres i bygget, er ikke nødvendigvis i samsvar med det dere trenger, eller ønsker. Er det nødvendig å gjøre tilpasninger fordi dere har andre avfallstyper, eller kanskje andre krav?

Egne krav til kildesortering

Noen har krav fra eiere eller samarbeidspartnere som kan kreve ekstra kildesortering utover den løsningen byggeier tilbyr. Da er det nødvendig å finne ut hvordan dette kan løses slik at det opplegget dere må ha, funger mest mulig smidig sammen med eksisterende fellesløsning.

Les også: Skal bedriften flytte? Disse 7 tipsene bør du lese

Miljøstasjoner i lokalene

I forbindelse med flyttingen lager dere sikkert en oversikt over hvor utstyr, inventar – og ikke minst personer - skal være. Avfallshåndteringen må med i den samme oversikten. Få med plassering av oppsamlingsutstyr basert på det dere skal kildesortere. Utstyret bør plasseres mest mulig hensiktsmessig.

I moderne lokaler er det ofte lagt opp til felles møteplass eller åpne områder hvor det er lagt til rette for miljøstasjoner. Hvis lokalene er store, og dere er mange mennesker, er det kanskje behov for flere.

Erfaring viser at oppsamlingsutstyr bør være i nærheten av der brukere henter kaffe, te, frukt og lignende. Finnes det ingen egnede større fellesområder, er kjøkkenet derfor et naturlig sted for å kaste avfall.

Forsøk å unngå at medarbeiderne ender opp med hver sin avfallsdunk under skrivebordet. Det er i så tilfelle et langt skritt i feil retning med tanke på miljø og økt kildesortering. Er det noen som tydelig viser sin motvilje mot dette, (enkelte arbeidsplasser har jo en og annen av dem), er det viktig å være tydelig med hensikten med valgene som er tatt. Det skal være vanskelig å argumentere mot løsninger som bidrar til bedre miljø i 2018.

Behov for makulering

2018 er også året hvor Norge må innrette seg etter den europeiske lovgivningen GDPR, som kort fortalt styrker enkeltmenneskets rett til personvern. Alt som har med personopplysninger å gjøre, skal behandles etter strenge rutiner. Mange opplysninger havner fortsatt på papir, og det må dere ta høyde for.

Beholdere for papir hører naturlig hjemme på rom for rekvisita og skrivere – sammen med en eller flere makuleringsbeholdere. Det slurves fortsatt mye rundt i norske bedrifter, og mange kaster ofte det de har printet i vanlig papiravfall. Utskrifter som kan inneholde sensitiv informasjon som ikke skal være tilgjengelig for alle og enhver. Ta GDPR på alvor.

Design og interiør

Nye kontorlokaler betyr ofte også nye møbler og moderne design. Da bør du være klar over at dere kan få spesialtilpassede miljøskap som passer med det øvrige inventaret. Dette kan du lese mer om i blogginnlegget Design av løsning for kildesortering i moderne kontorlandskap.

Nye lokaler – nye rutiner?

Uansett om dere tar med dere gamle rutiner videre eller tar i bruk nye, er det viktig at de blir praktisert fra første dag. Sikre at alle er kjent med rutinene som gjelder– heng gjerne opp plakater om nødvendig, og merk utstyret slik at alle vet hvor de skal kaste hva.

Hva gjør du forresten med avfallet der du flytter fra?

Helt til slutt – husk å bestille container og eventuelt bur for EE-avfall i tide når dere skal flytte ut av de gamle lokalene. Det er som regel en del som skal kastes i forbindelse med flytting. Undersøk også muligheter for å selge eller gi bort brukte møbler. Alt for mye fint utstyr havner i restavfallet.

Lykke til med flyttingen!

Last gjerne ned guiden vår nedenfor eller les mer om avfallsløsninger på denne siden. Her har vi samlet mye informasjon om temaet - med spørsmål og svar mange lurer på.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: kildesortering på kontor, flytte til nye lokaler


Rune Jahnsen's photo

Av: Rune Jahnsen

Rune Jahnsen har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 1994. Først som selger for avdeling Oslo, og fra 1998 som Key Account Manager for konsernavtaler. Han jobber med utvikling av utstyr, merkeprogram og konsepter for våre kunder. Rune har ansvar for flere store nasjonale kunder, og har lang erfaring med tilrettelegging av avfallsløsninger med høy gjenvinningsgrad.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle