Flytte til nye kontorlokaler? Slik planlegger du kildesortering og avfallshåndtering

Av Rune Jahnsen 20. september 2022

Flytte til nye kontorlokaler_Slik planlegger du kildesortering og avfallshåndtering i nye kontorlokaler 1000x563

Flytting til nye kontorlokaler innebærer stort fokus på valg av møbler, plassering og logistikk. Kildesortering blir enten helt glemt eller sjeldent nevnt. For at det skal bli lettere å huske på avfallshåndtering i prosessen, har jeg samlet noen råd som kan være nyttige, både før og etter at dere flytter.

Jeg mener at enhver virksomhet med respekt for seg selv – og miljøet – bør tenke på kildesortering som en naturlig del av både planlegging og rutiner. Behovet for planlegging avhenger av flere faktorer, som for eksempel om dere har gode rutiner som kan videreføres i de nye lokalene.

Og det igjen henger sammen med hvilke løsninger som finnes i bygget dere flytter til. Er avfallsløsningen relativt lik den dere er vant til? Hva er eventuelt annerledes? Kanskje må rutinene justeres, men det kommer jeg tilbake til. Det er uansett alltid lurt å orientere seg først.

Les mer: Hvor godt har du planlagt avfallslogistikken i bygget ditt?

Orienter deg i bygget

Gjør deg kjent med avfallshåndteringen i bygget dere skal flytte til, ved å finne svar på følgende spørsmål:

  • Hvordan ser avfallsrommet i bygget ut?
  • Hvilke muligheter finnes?
  • Er det heis som gjør det lett å frakte avfall ned?
  • Er det lang avstand til felles avfallsrom?
  • Er det lagt opp til felles kildesortering?

Jeg kunne lett laget spørsmålslisten lenger. Poenget er at du må gjøre deg kjent med muligheter og eventuelle begrensninger som følger med de nye lokalene. Det vil legge føringer for hvordan avfallshåndteringen må tilrettelegges.

Hva slags avfall oppstår hos dere?

De vanligste avfallstypene som blir kildesortert i kontorbygg er gjerne papir, papp, plast og EE-avfall. Utsortering av for eksempel drikkeflasker, batterier og matavfall foregår vanligvis i mindre skala.

Den kildesorteringen som gjøres i bygget, er ikke nødvendigvis i samsvar med det dere trenger, eller ønsker. Er det nødvendig å gjøre tilpasninger fordi dere har andre avfallstyper, eller kanskje andre krav?

Egne krav til kildesortering

Noen har krav fra eiere eller samarbeidspartnere som kan kreve ekstra kildesortering utover den løsningen byggeier tilbyr. Da er det nødvendig å finne ut hvordan dette kan løses, slik at opplegget dere trenger fungerer så smidig som mulig med eksisterende fellesløsning.

Les også: Skal bedriften flytte? – Her er 7 flyttetips!

Miljøstasjoner i lokalene

I forbindelse med flyttingen lager dere sikkert en oversikt over hvor utstyr, inventar – og ikke minst personer - skal være. Avfallshåndteringen må med i den samme oversikten. Få med plassering av oppsamlingsutstyr basert på det dere skal kildesortere. Utstyret bør plasseres mest mulig hensiktsmessig.

Kanskje dere har et ekstra lite rom som kan brukes? I moderne lokaler er det også ofte felles møteplass eller åpne områder hvor det er lagt til rette for miljøstasjoner. Hvis lokalene er store, og dere er mange mennesker, er det kanskje behov for flere.

Erfaring viser at oppsamlingsutstyr bør være i nærheten av der brukere henter kaffe, te, frukt og lignende. Finnes det ingen egnede større fellesområder, er kjøkkenet derfor et naturlig sted for å kaste avfall.

Forsøk å unngå at medarbeiderne ender opp med hver sin avfallsdunk under skrivebordet. Det vil være et langt skritt i feil retning med tanke på miljø og økt kildesortering.

Er det noen som åpenbart viser motvilje (enkelte arbeidsplasser har jo en og annen av dem) er det viktig å være tydelig om hensikten med valgene som er tatt. Det skal være vanskelig å argumentere mot løsninger som bidrar til bedre miljø i 2022.

Les også: Hvorfor skal bedriften bruke ressurser på kildesortering?

Behov for makulering av sensitiv informasjon

Norge må innrette seg etter den europeiske lovgivningen GDPR, som kort fortalt styrker enkeltmenneskets rett til personvern. Alt som har med personopplysninger å gjøre, skal behandles etter strenge rutiner.

Dere må også ta høyde for at mange opplysninger fortsatt havner på papir. Det slurves fremdeles mye rundt i norske bedrifter, og mange kaster ofte det de har printet i vanlig papiravfall.

Utskrifter som kan inneholde sensitiv informasjon skal ikke være tilgjengelig for alle og enhver. Beholdere for papir hører naturlig hjemme på rom for rekvisita og skrivere, sammen med en eller flere makuleringsbeholdere. Bruk dem riktig - ta GDPR på alvor.

Design og interiør

Nye kontorlokaler betyr ofte også nye møbler og moderne design. Da bør du være klar over at dere kan få spesialtilpassede miljøskap som passer med det øvrige inventaret.

Les mer: Design av løsning for kildesortering i moderne kontorlandskap.

Nye lokaler – nye rutiner?

Uansett om dere tar med dere gamle rutiner videre eller tar i bruk nye, er det viktig at de blir praktisert fra første dag. Sikre at alle er kjent med rutinene som gjelder. Heng gjerne opp plakater om nødvendig, og merk utstyret slik at alle vet hvor de skal kaste hva.

Hva gjør du forresten med avfallet fra de gamle lokalene?

Helt til slutt – husk å bestille container og eventuelt bur for EE-avfall i tide når dere skal flytte ut av de gamle lokalene. Det er som regel en del som skal kastes i forbindelse med flytting. Undersøk også muligheter for å selge eller gi bort brukte møbler. Alt for mye fint utstyr havner i restavfallet.

Lykke til med flyttingen!

Les mer om les mer om avfallsløsninger på denne siden. Her har vi samlet mye informasjon om temaet - med spørsmål og svar mange lurer på. 

Og last gjerne ned guiden vår:  

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for effektive og miljøriktige avfallsløsninger

Temaer: kildesortering på kontor, flytte til nye lokaler


Rune Jahnsen's photo

Av: Rune Jahnsen

Rune har jobbet i Norsk Gjenvinning siden 1994. Først som selger for avdeling Oslo og fra 1998 som Key Account Manager for konsernavtaler. Han jobber med utvikling av utstyr, merkeprogram og konsepter for våre kunder. Rune har ansvar for flere store nasjonale kunder og har lang erfaring med tilrettelegging av avfallsløsninger med høy gjenvinningsgrad.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all