Farlig avfallskonferansen 2017: Forventninger

Av Renate Heder 12. september 2017

Norsk_Gjenvinning_lakk-og-skademessen_foto_smugmug.com.jpgFra Lakk- og skademessen tidligere i år

Denne uka er det igjen duket for den årlige Farlig avfallskonferansen. Arrangøren NFFA har som ambisjon å "belyse bransjeforhold av spesiell praktisk verdi for deltakerne", i år. Det lover godt. Farlig avfall er et viktig tema, og praktisk kunnskap kan være avgjørende for å forhindre at uhell skjer. Det er en av flere grunner til at jeg ser fram til årets konferanse.

Et viktig treffpunkt

Farlig avfallskonferansen er et nyttig treffpunkt for bransjeaktører innen farlig avfall for kompetanse- og erfaringsutveksling. Her møter man alle med spisskompetanse innen farlig avfall; alt fra kolleger, konkurrenter, Miljødirektoratet, Fylkesmenn, og ikke minst kunder innen ulike bransjer som har sine utfordringer innen håndtering av farlig avfall.

For meg er det alltid interessant å høre hva som rører seg rundt farlig avfall innen de forskjellige bransjene. Hvor er det skoen trykker, og hvordan kan vi finne best mulig løsninger som fungerer?

Det er selvfølgelig viktig å være oppdatert på regelverk. Konferansen er derfor også en mulighet til å få med seg aktuelle endringer på området, samtidig som det sikrer en felles forståelse for hva endringene betyr i praksis.

Aktuelle temaer for årets konferanse

Det er et forholdsvis tettpakket program vi skal gjennom 13. og 14. september, og det er mange relevante temaer. Jeg har blant annet merket meg disse:

  • 10 bud som bidrar til enklere og tryggere hverdag for oss som håndterer farlig avfall
  • Hva gjør avfall farlig?
  • Ansvars- og rollebevissthet knyttet til håndtering av farlig avfall
  • Kompetansekrav for transport av farlig avfall 

10 bud
Jeg har stor sans for konkrete råd. Er jeg heldig, blir jeg presentert for 10 bud som jeg kan dele videre. Bud som er enkle å forstå, og greie å forholde seg til i hverdagen. 

Hva gjør avfall farlig?
Alt farlig avfall skal deklareres og leveres til godkjente mottak. Ja, jeg vet at jeg har sagt det noen ganger, men det er viktig, og da kan det ikke gjentas for ofte - tenker jeg.

Mange synes det er vanskelig å vite hva som gjør avfall farlig, og å bestemme hva det farlige avfallet er. Og det er jo nettopp det avfallsdeklarering handler om - å slå fast, eller å klassifisere, hvilke avfallstyper som skal leveres til avfallsmottaket.

Ansvars- og rollebevissthet knyttet til håndtering av farlig avfall
Bra at det settes fokus på dette også. Hvis uhell skjer, er det ledelsen i en virksomhet som til syvende og sist sitter med ansvaret.

Men uansett hvilken rolle en har, er det knyttet et ansvar til den. Enten det handler om noe så praktisk som å sørge for sikker oppbevaring av farlig avfall, å sørge for at brukere har fått tilstrekkelig opplæring, eller å vite hvem som skal gjøre hva når ulykken er ute. Det må være klart.

Les også: Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall? 

Kompetansekrav for transport av farlig avfall 
Det er snart to år siden kompetansekrav for transport av farlig avfall ble innført. Den gangen var det ganske stor usikkerhet knyttet til hva disse kravene egentlig innebar. Og jeg tror mye av usikkerheten fortsatt er der ute. Jeg ser derfor fram til å høre om dette kan bli mer klart. Farlig avfall på veien skal tas på alvor.

Forventninger til Farlig avfallskonferansen 2017 

Som sagt, det er mye jeg ser fram til. Og jeg håper i ettertid å kunne dele noe av det videre, blant annet her på bloggen, men først og fremst i form av praktiske råd til dere som jobber med farlig avfall hver dag. 

Avslutningsvis vil jeg gjerne oppfordre deg til å bruke bloggen vår praktisk også - er det problem og utfordringer der ute som vi bør ta opp? Del det gjerne!

Vil du lese mer om farlig avfall, kan du også laste ned guiden vår nedenfor. Vi har jo alle et ansvar - eller?

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: farlig avfall, håndtering av farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

See all