Farlig avfall på verksted: Dette må du vite for å ha en god og sikker avfallsløsning

Av Renate Heder 12. desember 2017

Norsk_Gjenvinning_farlig_avfall_bilverksted_foto_shutterstock_706181470.jpg

Jobber du på et verksted vet du at det oppstår mye farlig avfall; som for eksempel gamle bilbatterier, kjemikalier, oljer og oljefilter. Men vet du godt nok hva du skal gjøre med de forskjellige avfallstypene, og passer du på at alt blir trygt oppbevart? Her er noen tips til hvordan du kan få til en god og sikker avfallsløsning.

Farlig avfall på verksted

Farlige avfallstyper som typisk oppstår på et verksted er:

 • Spillolje
 • Oljefilter
 • Spraybokser
 • Løsemidler
 • Bilbatterier
 • EE-avfall

Listen kunne vært lenger. Poenget er at et verksted må ha en sikker løsning for farlig avfall. Det vil si at avfallet skal oppbevares:

 • Utilgjengelig for uvedkommende
 • Adskilt fra andre avfallstyper
 • I tett - og merket - emballasje som hindrer lekkasjer og skader på miljø eller mennesker

Det finnes flere løsninger som er laget spesielt for å sikre krav til oppbevaring. Skaff deg en oversikt over avfallet. Da er det lettere å se hva som trengs av oppsamlings- og oppbevaringsutstyr.

Deklarering av farlig avfall 

Alt farlig avfall må deklareres. Dette gjør du på avfallsdeklarering.no. 

Les også: Hvordan deklarere farlig avfall etter gjeldende regelverk?

Har alle medarbeidere god nok kunnskap om det farlige avfallet?

Hvis de som jobber med det farlige avfallet ikke er klar over hvordan det skal håndteres, hjelper det ikke så mye om dere har fine skap stående som ikke blir brukt.

Alle involverte må ha nødvendig kunnskap og informasjon. Dette er forøvrig også krav som stilles i internkontrollforskriften med tanke på helse, sikkerhet og miljø.

Et omfattende regelverk 

Fra myndighetenes side er det mer enn 40 lover og forskrifter bilbransjen må forholde seg til. Det skal en del til for å holde oversikt over alt sammen.

I blogginnlegget Hvilke lover og regler gjelder for deg som produserer farlig avfall?, kan du lese om det viktigste.

Hvis du trenger du hjelp 

I Norsk Gjenvinning har vi også rådgivere som kan hjelpe deg i arbeidet, blant annet når det gjelder:

 • Oppbevaringsløsninger for farlig avfall
 • Avfallsdeklarering
 • Miljørisikoanalyser, stoffkartotek mm
 • Myndighetsrapportering 

Vi kan også hjelpe til med kontroll og tømming av sandfang og oljeutskillere, beredskap, vask og rengjøring, og henting av refusjonsberettiget olje.

Det er altså ingen grunn til at ditt verksted ikke skal kunne drive korrekt og miljøvennlig.

Alle virksomheter som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende, er pålagt å ha en oljeutskiller. Den skal tømmes og kontrolleres minst en gang i året. Har du en rutine for det? Ta gjerne en titt på blogginnlegget På tide å tømme oljeutskilleren? Ikke glem dette!

Guiden vår om farlig avfall inneholder også mye nyttig stoff for deg som jobber med farlig avfall. Den kan du laste ned gratis.

Oppsummering i 6 punkter

1. Du må være kjent med relevant regelverk knyttet til farlig avfall

2. Ha oversikt over hvilke avfallstyper dere produserer

3. Sørg for at alle brukere får nødvendig opplæring og informasjon

4. Oppbevar farlig avfall trygt og adskilt fra andre avfallstyper

5. Oljeutskiller med tilhørende tillatelse og tømmeavtale med godkjent aktør, må være på plass

6. Deklarer farlig avfall og lever det til godkjent mottak
 

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet Kjemiingeniør, og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i 5 år for ALS. Renate jobber som fagleder farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

se alle