Farlig avfall: Digitalt grunnkurs for engelskspråklige ansatte

Av Carina Slåtta 02. mai 2023

Kurs i farlig avfall for engelskspråklige ansatte som jobber med farlig avfall. Sikrer riktig kompetanse og minsker risiko for farlige situasjoner.

Forsvarlig håndtering av farlig avfall er kritisk for alle virksomheter. Uten tydelig informasjon som følge av manglende språkkunnskap, kan det oppstå farlige situasjoner. Derfor har Norsk Gjenvinning fulgt opp vårt digitale kurs med en engelsk versjon om metoder, utstyr og regelverk knyttet til farlig avfall.

Etter stor etterspørsel fra bedrifter med engelskspråklige ansatte, er kurset vårt for riktig håndtering av farlig avfall endelig her i engelsk versjon. I likhet med den norske versjonen, vil også denne foregå digitalt. Det gjør kurset mer tilgjengelig for de som må gjennom nødvendig opplæring om farlige avfallstyper. 

Digitalt grunnkurs i farlig avfall på engelsk: Meld deg på her

Basert på det originale grunnkurset i farlig avfall

I utgangspunktet så Norsk Gjenvinning behovet for et kurs om behandling av farlig avfall, der innholdet er tilgjengelig digitalt på PC og mobil. Grunnen var manglende opplæring og kompetanse blant en større andel norske bedrifter med ansatte som håndterer farlig avfall som del av sitt arbeidsområde.

Da behovet for å nå ut til ansatte som ikke behersker norsk viste seg å være stort, var vår respons å sette opp et identisk kurs på engelsk. Kurset blir 

Les også: Optimal håndtering av farlig avfall i bedriften med disse 5 punktene

Lovpålagt kompetanse

Både kunnskap og regelverk knyttet til farlig avfall er dynamisk. Bedriften har derfor en plikt til å holde alle ansatte oppdatert om endringer, slik at det ikke oppstår avvik eller uønskede situasjoner. Det gjelder naturlig nok også hvis virksomheten har engelskspråklige ansatte, uavhengig av om det er privat eller offentlig sektor.

Grunnkurset i farlig avfall retter seg blant annet mot:

 • entreprenører
 • byggherrer
 • bilverksteder
 • kjøpesentre
 • kommuner
 • fylkeskommuner

Den engelske versjonen bidrar til at ingen faller utenfor og at alle som jobber praktisk med farlige avfallstyper besitter riktig kompetanse.

Les også: Rett og plikt til informasjon og opplæring om farlig avfall

Feil håndtering av farlig avfall påvirker hele verdikjeden

Etter mange års erfaring med farlig avfall, ser vi i Norsk Gjenvinning at det er noen generelle feil som går igjen. En av disse er sammenblanding av ulike typer farlig avfall – og det skjer ofte!

Hvis du ikke kjenner til hvilke kjemikalier som ikke skal blandes kan det føre til farlige kjemiske reaksjoner og konsekvenser, som i verste fall kan forplante seg til mottaksanlegget. Har ikke det farlige avfallet blitt sortert og håndtert riktig før det leveres inn, kan det være direkte helseskadelig eller til og med fatalt for de som jobber der. I tillegg vil dette være svært dårlig nytt for natur og miljø.

Derfor er det utrolig viktig at man besitter riktig kunnskap om sortering, emballering og deklarering av farlige avfallstyper. Ikke minst for å være sikker på at opplysningene man gir fra seg videre om avfallet er korrekte.

Les også: Slik skaper bedriften sikre løsninger for industriavfall

Slik fungerer kursetSkjermbilde 2023-04-21 153344

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at lover, regler og forskrifter knyttet til farlig avfall blir tolket riktig. Derfor er det også arbeidsgiver som melder på sine ansatte og det vil være mulig å sende kurset bredt ut i virksomheten.

Selve kurset varer én time totalt og krever ikke lange økter, verken i en hektisk arbeidsdag eller på fritiden. Deltakerne skal individuelt gjennom 10 moduler som kan gjennomføres i eget tempo, og som tar for seg temaer som omhandler:

 • regelverk
 • emballering
 • lagring
 • transport
 • kildesortering
Kurset er utformet som en multispråksversjon slik at det er enkelt å bytte mellom norsk og engelsk. Dette gir stor fleksibilitet dersom man er usikker på hvilket språk de enkelte kursdeltakerne foretrekker.

Ved endt kurs får man utdelt et digitalt diplom som bevis på fullført og bestått kurs. Dette kan bedriften benytte som dokumentasjon på at den ansatte er innforstått med kravene i avfallsforskriften. Diplomet gir også uttrykk for at kursdeltakeren nå besitter den nødvendige kompetansen for å utføre arbeidsoppgaver knyttet til farlig avfallshåndtering.

Digitalt grunnkurs i farlig avfall: Meld deg på her

Temaer: farlig avfall, håndtering av farlig avfall


Carina Slåtta's photo

Av: Carina Slåtta

Carina Slåtta er fagleder for farlig avfall i Norsk Gjenvinning, avdeling øst. Hun har fem års erfaring i selskapet, der hun har jobbet som kjemiker på vei med kartlegging, rådgivning, klassifisering, merking, riktig emballering og deklarering ute hos kunder. Carina er utdannet innen molekylærbiologi og har tidligere erfaring fra ALS Laboratory Group med miljøanalyser.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no

Siste innlegg

Temaer

See all