Farlig avfall: Derfor må bedriften gi de ansatte opplæring

Av Renate Heder 10. januar 2023

Håndtering av farlig avfall krever dokumentert kompetanse, og de ansatte kan gjennomføre digitalt kurs i dette.

En stor andel bedrifter gir sine ansatte mangelfull opplæring i håndtering av farlig avfall. Klassifisering, lagring og transport av kjemikalier, eksplosiver og radioaktivt avfall omfattes av strenge regler. Feil behandling kan få fatale konsekvenser. Mangelfull sortering gir unødvendige ekstrakostnader og høy risiko.

Alle som håndterer farlig avfall i yrkessammenheng må ha dokumentert kunnskap om hva de driver med. Ikke bare store kjemikalieleverandører, men også mindre renseribedrifter, dagligvarebutikker med mottak av brukte batterier og et gårdsbruk som bruker maursyre til rundballer. Løsningen er å gi medarbeiderne dokumentert opplæring.

Når jeg er ute hos virksomheter, er det dessverre mer regelen enn unntaket at jeg finner feil håndtering av farlig avfall. Et typisk eksempel er et umerket fat på hjørnet av et verkstedbygg. Da har vi umiddelbart to avvik:

  1. Kjemikalien er lagret utendørs
  2. Fatet er ikke merket med hva det inneholder

Mer tilsyn av farlig avfall

I tiden etter korona-pandemien er det ventet økt omfang av tilsyn fra miljømyndighetene. Hvis de oppdager avvik, vanker det gebyrer som kan være ganske store. I tillegg kommer risikoen for at mennesker blir skadet som følge av uforsvarlig lagring. Lekende barn som velter et fat med etsende væske gir ufattelige konsekvenser.

Og det sier seg selv at både ulykker og avvik gir bedriften et dårlig omdømme. Husk at tilsynsrapporter er offentlig tilgjengelig informasjon som journalister aktivt sjekker.

Siden konsekvensene av feil håndtering er så åpenbare, er det etablert klare regler for alle som jobber med dette. Og her legger avfallsforskriftens §11.5 stor vekt på at du skal kunne dokumentere kunnskap:

«Den som håndterer farlig avfall […] skal på forespørsel fremvise skriftlig dokumentasjon som viser at vedkommende har tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om avfallet. Dette gjelder også for den som ervervsmessig transporterer farlig avfall».

Har dine medarbeidere behov for kurs om farlig avfall? Her finner du påmelding.

Emballering, lagring og transport av farlig avfall

La oss se på konkrete ting en medarbeider må kjenne til når arbeidsoppgavene gir nærkontakt med farlig avfall:

  • Emballering
  • Merking
  • Transport
  • Lagring
  • Klassifisering
  • Sortering

Du må vite hva slags beholder ulike typer farlig avfall skal oppbevares i. Etsende stoffer i feil type kanne kan gi uønskede konsekvenser. Det samme gjelder feil eller mangelfull merking av emballasjen.

Logistikken er et omfattende kapittel i seg selv: Av sikkerhetshensyn skal lagring skje innendørs. Og transport fordrer grundige kunnskaper om håndtering.

For transport har vi i tillegg ADR-regelverket som krever egen sertifisering for å frakte farlig avfall. Her handler det igjen om sikkerhet. Hvis det skjer et uhell underveis, vil tydelig merking av emballasjen gi sjåføren informasjonen han eller hun trenger for å sette i verk relevante sikkerhetstiltak.

Litt grunnleggende: Hva er farlig avfall?

Kildesortering av farlig avfall

Når bedriften skal levere inn farlig avfall til mottaket, er det vesentlig å foreta riktig sortering i forkant. Mange velger dessverre en snarvei og dumper alt mulig oppi en felles IBC-tank. Det er ikke trygt, og det krever manuell sortering av medarbeiderne ved mottaket. Og ikke minst fører det til en ekstraregning for virksomheten det gjelder.

Dette er et ganske omfattende fenomen. I oktober 2022 alene fakturerte vi for 400 timer ved ett av våre mottak fordi bedrifter ikke tok seg bryet med å sortere og deklarere det farlige avfallet på riktig måte.

Les mer om deklarering av farlig avfall.

Kurs i håndtering av farlig avfall

Norsk Gjenvinning kjører kurs i håndtering av farlig avfall. Hensikten er å gjøre bedriftene gode på dette, slik at denne typen avfall blir håndtert riktig og at bedriftene slipper å få problemer ved tilsyn.

Nå har vi også utarbeidet en digital kurspakke, slik at hver medarbeidere enklere kan tilpasse opplæringen i en hektisk hverdag. Kurset består av 10 moduler som krever en samlet innsats på rundt 1 time. Alt foregår på internett, og du kan selv velge om du vil ta kurset under ett eller ta én og én modul når det passer deg..

Målet er å gjøre hver medarbeider bedre til å håndtere farlig avfall, slik at bedriften opplever økt trygghet rundt både miljø, sikkerhet og budsjett.

Husk at slik kunnskap er ferskvare: Vi anbefaler at de ansatte kurses én gang i året.

Klikk her for påmelding

Temaer: håndtering av farlig avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all