Valg av riktig leverandør til håndtering av farlig avfall

Av Renate Heder 16. januar 2024

Ansatt i Norsk Gjenvinning står foran tønner med farlig avfall

Hvilke egenskaper kjennetegner en ideell avfallsleverandør? Og hva er viktig å tenke over når du skal velge en samarbeidspartner for håndtering av farlig avfall? Det er særlig tre krav du ikke kan utelate og som er viktig at du kjenner til.

God service vil garantert kommet høyt opp på listen dersom du blir bedt om å ramse opp foretrukne kriterier for en avfallsleverandør. Det er et selvsagt krav. Allikevel er det andre kritiske områder leverandøren din må kunne levere på – der håndtering av farlig avfall er ett av de desidert viktigste.

La oss se på hvordan leverandøren må innfri på dette området:

1. Gyldige tillatelser for å håndtere farlig avfall

Det aller første du må forsikre deg om, er at avfallsleverandøren har de nødvendige tillatelsene for å håndtere det farlige avfallet. Det kommer foran alt annet. På avfallsdeklarering.no finner du en oversikt over alle godkjente mottak i Norge.

Du kan selvfølgelig be den aktuelle leverandøren om å få se godkjenningen fra statsforvalteren, også.

Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

2. Fokus på compliance

Det er strenge krav knyttet til håndtering av farlig avfall, der kompetanse og kvalitet går hånd i hånd. Vil du være på den sikre siden, bør du spørre om hva leverandøren gjør for å sikre compliance i avfallshåndteringen.

Hvordan blir avfallet håndtert inne på mottaket, og hva skjer med det videre? Forsikre deg om at tjenestene som bedriften blir tilbudt er i henhold til lovverket og at dere får dokumentasjon på alt. Dette er krav som ikke kan utelates når farlig avfall er involvert. Undersøk gjerne muligheten for å besøke avfallsmottaket for å se hvordan det farlige avfallet håndteres av leverandøren dere ønsker å bruke.

Nedstrømsløsningen videre fra mottak til destruksjon er også noe myndighetene er opptatt av. For å være sikker, bør du også etterspørre leverandørens nedstrømsløsning for farlig avfall. Det stilles stadig strengere krav til materialgjenvinning, og minst mulig skal havne på deponi.

Les mer: Lover og regler for bedrifter som genererer farlig avfall

3. Hva slags tjenester kan avfallsleverandøren tilby?

Én ting er at denne aktøren kan hente og håndtere det farlige avfallet som bedriften produserer. Men hvilke tjenester kan de tilby utover dette? Rådgivning, kurs og kartlegging bør stå på tilbyderlista, slik at dere kan få den hjelpen dere trenger.

En god leverandør for farlig avfall skal ha kompetanse til å hjelpe deg med å finne den optimale løsningen, og komme med innspill og informasjon om hvordan det farlige avfallet skal håndteres videre. Blir det sendt til energigjenvinning, materialgjenvinning eller deponi? Her skal det settes tydelige krav.

Farlig avfall er et eget fag, og for at din bedrift skal håndtere dette på lovlig vis og med best mulig praksis, kan en god sparringspartner være avgjørende. Det kan få store konsekvenser både for miljø og mennesker om farlig avfall kommer på avveie eller håndteres feil. Derfor bør du være nøye i valget.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Dette blogginnlegget ble sist publisert 21. august 2018 og er senere oppdatert. 

Temaer: håndtering av farlig avfall, å velge rett avfallsleverandør


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all