Farlig avfall: Å velge rett leverandør

Av Renate Heder 21. august 2018

Norsk-Gjenvinning_velge-rett-levarandør_farlig-avfall_28424729477

Hva kjennetegner en ideell leverandør i dine øyne? Jeg regner med at god service garantert ville kommet høyt opp på lista di hvis du ble bedt om å ramse opp foretrukne kriterier. Når det kommer til farlig avfall, er det enkelte krav du ikke kan utelate. Krav som det er viktig at du kjenner til. I dette blogginnlegget kan du lese om hvordan du bør gå fram når du skal velge en samarbeidspartner for håndtering av farlig avfall, og hva som er spesielt viktig å tenke på. 

1. Nødvendige tillatelser for å håndtere farlig avfall

Selvfølgelig skal du kunne kreve god service. Men det aller første du må forsikre deg om, er at de har de nødvendige tillatelsene for å håndtere det farlige avfallet. Det kommer foran alt annet. På avfallsdeklarering.no finner du en oversikt over alle godkjente mottak i Norge. Du kan selvfølgelig be den aktuelle leverandøren om å få se godkjenningen fra fylkesmannen også.

2. Fokus på compliance og etterlevelse

Vil du være på den sikre siden, bør du i tillegg spørre om hva de gjør for å sikre compliance i avfallshåndteringen. Hvordan blir avfallet håndtert inne på mottaket, og hva skjer med det videre? Forsikre deg om at tjenestene dere blir tilbudt er i henhold til lovverket. Og at dere får dokumentasjon på alt. Dette er krav som ikke kan utelates når en har med farlig avfall å gjøre.

Det er strenge krav knyttet til håndtering av farlig avfall, og kompetanse og kvalitet går hånd i hånd. Undersøk gjerne muligheten for å besøke avfallsmottaket for å se hvordan det farlige avfallet håndteres av leverandøren dere ønsker å bruke.

Nedstrømsløsningen videre fra mottak til destruksjon er også noe myndighetene er opptatt av. Det stilles stadig strengere krav til materialgjenvinning, og minst mulig skal havne på deponi. For å være på den sikre siden bør du derfor også etterspørre leverandørens nedstrømsløsning for farlig avfall.

3. Hva slags tjenester kan avfallsleverandøren tilby?

Én ting er at de kan hente og håndtere det farlige avfallet dere produserer i bedriften. Men hvilke tjenester kan de tilby utover dette? Rådgivning, kurs, kartlegging bør stå på tilbyderlista. Slik at dere kan få den hjelpen dere trenger.

En god leverandør for farlig avfall skal hjelpe deg med å finne den optimale løsningen, og komme med innspill og informasjon om hvordan det farlige avfallet skal håndteres videre; går det til energigjenvinning, materialgjenvinning eller deponi? Dette krever god kompetanse, og bør være tydelige krav når man skal velge best mulig leverandør.

Farlig avfall er et eget fag, og for at din bedrift skal håndtere dette på lovlig vis og med best mulig praksis, kan en god sparringspartner være avgjørende. Det kan få store konsekvenser både for miljø og mennesker om farlig avfall kommer på avveie eller håndteres feil. Derfor bør du være nøye i valget.

Du finner forøvrig flere tips og gode råd både på temasiden vår om farlig avfall og i guiden vår som du kan laste ned her:

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

 

Temaer: håndtering av farlig avfall, å velge rett avfallsleverandør


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

See all