Video: Få kontroll på kjemikaliene i bedriften med kjemiker på vei!

Av Renate Heder 11. september 2018

Har bedriften din kjemikalier stående rundt omkring? Da er dere ikke alene. Kanskje har dere ikke helt kontroll på hvilke lovkrav som gjelder? Dere er ikke alene om det heller. Et problem som også går igjen ved tilsyn, er at bedrifter mangler skriftlig informasjon om kjemikaliene som oppbevares. I videoen i dette blogginnlegget får du en kort innføring i hva tjenesten Kjemiker på vei kan gjøre for deg og din bedrift. I tillegg kan du lese om hva som skal til for å få kontroll på de farlige stoffene slik at du imøtekommer regelverk - og kanskje kan spare penger på det også!

Hva er kjemikalier?

Kjemikalier kan være så mangt - det kan for eksempel være rengjøringsmidler, maling, desinfeksjonsmidler eller sveiseeksos som oppstår under produksjon. Mange av kjemikaliene inneholder miljøgifter som kan føre til skade for både helse og miljø.

Selv om det finnes et lovverk som bestemmer hvordan kjemikalier skal håndteres, flyter det av kjemiske produkter rundt omkring på norske arbeidsplasser, uten hverken trygg oppbevaring eller dokumentasjon. Da øker risikoen for uhell også. Å få kontroll på kjemikaliene har flere (innlysende) fordeler:

  • Du imøtekommer regelverket
  • Ivaretar HMS-krav og sikrer et trygt arbeidsmiljø for ansatte
  • Du kan spare penger
  • Det er god omdømmebygging

Kjemikalier og regelverk

Først og fremst er det kjemikalieforskriften som gjelder. Er det snakk om utslipp og forurensning, blir andre lover også aktuelle, som for eksempel avfallsforskriften eller forurensningsloven. Akkurat hvilke regler som gjelder for din bedrift, kan du lett finne ved å gå til regelhjelp.no

Kjemikaliehåndtering og HMS

HMS-forskriften krever bl.a. at det utarbeides mål for helse, miljø og sikkerhet. Gjør dere en grundig jobb her, imøtekommer dere samtidig krav fra andre lover også. I denne sammenhengen innebærer det:

  • Kartlegging 
  • Risikovurdering 
  • Handlingsplaner

Penger å spare ved korrekt håndtering av kjemikalier

Tilsynsmyndighetene kan straffe med bøter hvis de oppdager at regelverket ikke blir fulgt, og gode HMS-rutiner kan være avgjørende for om virksomheten må ut med penger til bøter eller ikke.

Det samme gjelder ved ulykker og utslipp - det er prinsippet "Forurenser betaler" som ligger til grunn. Har dere ikke imøtekommet kravene i forkant av en eventuell ulykke, kan dere bli sittende igjen med opprydningskostnadene. Andre konsekvenser kan være stans i arbeidet, pålegg om opprydning, eller i verste fall, fengselsstraff. Ergo kan det være penger å spare ved å ha gode rutiner på plass.

Bedriftens omdømme - et konkurransefortrinn

Et godt omdømme er et viktig konkurransefortrinn. Du tenker kanskje ikke på det i det daglige, men hvis et uhell skulle skje, eller dere får tilsyn som avdekker feil, kommer nyhetene fort ut.

Ledelsens holdninger er avgjørende for at ansatte forstår viktigheten av, og føler ansvar for omdømmebygging. Det henger sammen med alt dere gjør - inkludert korrekt håndtering av kjemikalier. Har du ting på stell internt, styrker du også bedriftens omdømme. 

Les også: Hvem må deklarere farlig avfall?

Få kontroll på kjemikaliene

Det første du bør være klar over er at krav til oppbevaring av kjemikalier, også gjelder kjemisk avfall. Som jeg nevnte over, er mye av jobben gjort hvis du tar utgangspunkt i HMS-krav. Begynn med å skaffe deg en oversikt.

Oversikt over kjemikalier

Skaff deg en oversikt over hvilke kjemikalier dere har. Finn ut hva som er i bruk, og hva som er avfall. 

Stoffkartotek og risikovurdering

Alle virksomheter som har befatning med farlige kjemikalier, skal ifølge Arbeidstilsynet føre et stoffkartotek. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for nødvendig informasjon. Sikkerhetsdatabladene i kartoteket skal også inneholde en risikovurdering. Du finner enkel og grei forklaring om hva det innebærer her.

Handlingsplan

Basert på risikovurderingene må du lage en handlingsplan som inneholder tiltak som skal gjøres. Det kan innebære å lage prosedyrer for oppbevaring og håndtering, og en plan for hva som skal gjøres hvis lekkasjer og uhell oppstår. Kjennskap til dette er en viktig del av virksomhetens opplæring av ansatte.

Arbeidstilsynet har utarbeidet en utmerket veileder for hvordan du skal gå fram.

Behov for hjelp i kjemikaliehåndteringen?

Hvis du tenker at jobben er for krevende å ta fatt på selv, eller at dere har behov for veiledning på arbeidsplassen, er det hjelp å få. Da kan  Kjemiker på vei. være noe for deg! Har du ikke lastet ned guiden vår om farlig avfall tidligere, anbefaler jeg at du tar en titt på den også.

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Temaer: lovverk, avfall


Renate Heder's photo

Av: Renate Heder

Renate er utdannet kjemiingeniør og har jobbet med farlig avfall siden 2014. Tidligere har hun jobbet med kjemiske analyser innen miljø- og byggavfall i fem år for ALS. Renate er leder verdikjede farlig avfall i Norsk Gjenvinning, der hun blant annet har fagansvaret for farlig avfall og er leder for rådgivningstjenesten «Kjemiker På Vei».

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

See all