Er impregnert trevirke farlig avfall?

Av Kjell Henrik Olsen 21. juli 2020

Norsk-Gjevinning_kreostoimpregnert-treverk-er-farlig-avfall_shutterstock_1107750236

Det stilles en del spørsmål rundt impregnert trevirke i forbindelse med bruk og avfallshåndtering. I dette blogginnlegget kan du lese om hva du bør være oppmerksom på når du bruker, eller skal kvitte deg med slikt treverk. 

Er impregnert treverk farlig avfall?

Som du kanskje er kjent med, skiller vi mellom to hovedtyper av impregnert treverk, og begge anses som farlig avfall.

 • Trykkimpregnert (det klassiske grønne)
 • Kreosotimpregnert (brunsort)

Trykkimpregnert trevirke er som regel innsatt med kobber, krom og arsen-salter (CCA), mens kreosotbehandlet trevirke er satt inn med tjære. 

Siden 2002 har det - med noen få unntak - vært forbudt å bruke trykkimpregnert tre med krom- og arsen-salter. Dette er tungmetaller som er giftige både for mennesker og miljø. Forbudet gjelder import, eksport og omsetting av trevirke og treprodukter som er behandlet med forbindelser av krom (her foreligger det noen unntak for enkelte bruksområder innenfor næringsvirksomhet).

Hva med Cu-impregnert trevirke?

Cu-impregnert trevirke, eller «ny-impregnert trevirke» som det gjerne kalles, er trevirke som er impregnert med kobbersalter (men ikke med krom og arsenikk som den gamle varianten). Dette er ikke definert som farlig avfall, og kan i teorien kastes sammen med annet behandlet treverk.

Utfordringen er at det i praksis er vanskelig å skille mellom CCA- og Cu-impregnering ved en visuell kontroll, da begge typene har den karakteristiske grønne fargen. Dette gjør at anleggene som forbrenner behandlet trevirke ikke godtar Cu-impregnert trevirke, da de ikke kan være sikre på innholdet uten omfattende kjemiske analyser.

Altså er det fra et kildesorteringsperspektiv som hovedregel ingen forskjell på CCA- og Cu-impregnert trevirke i dag.

Dersom du sitter med større partier impregnert trevirke hvor du kan dokumentere Cu-impregnering, ta kontakt med oss for å se om det finnes spesialløsninger tilgjengelige.

Det er verdt å merke seg at det finnes impregnert treverk på markedet som fint kan kastes sammen med annet behandlet treverk. Dette gjelder for eksempel Kebony, som er en naturlig impregnering som verken inneholder farlige stoffer, eller har den karakteristiske grønnlige fargen.

Avfallet skal deklareres

Både trykkimpregnert trevirke som inneholder CCA-salter og kreosotimpregnert treverk omfattes av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11, og må deklareres før du kaster det. Om det ikke er lagt opp spesielle løsninger skal både CCA- og Cu impregnert treverk deklareres og håndteres som farlig avfall.

Les også: Hvordan deklarere farlig avfall etter gjeldende regelverk?

Forhandlere har informasjonsplikt

Det er også verdt å få med seg at virksomheter som selger impregnert materiale, har informasjonsplikt. Det betyr at man er pålagt å informere om:

 • Regler som gjelder for bruk
 • At produktet kan være skadelig for helse og miljø
 • At produktet skal kasseres som farlig avfall

Kreosot: Dette bør du unngå

Kreosot er tjærestoff som består av flere kjemiske stoffer. Noen av disse er arvestoffskadelige, allergi- eller kreftfremkallende. Du bør derfor forsøke å unngå hudkontakt med kreosotbehandlet materiale.

Trykkimpregnert trevirke bør ikke brukes hvis det kommer i direkte kontakt med matvarer og drikkevann. Det gjelder også i forbindelse med dyrking av mat, bruk av kompostbinger og lignende produkter. 

Produktforskriften sier også noe om hvor kreosotbehandlet trevirke ikke skal brukes: 

 • Inne i bygninger
 • På lekeplasser
 • I leker
 • I parker, hager og anlegg for rekreasjon og fritidsaktiviteter dersom dette kan medføre en risiko for hyppig hudkontakt
 • I produksjon av utemøbler som f.eks. hagebord, stoler, benker m.m. 
 • Til produksjon, bruk og etterbehandling av
  • beholdere til dyrkingsformål 
  • emballasje som kan komme i kontakt med råmaterialer, halvfabrikata eller ferdige produkter beregnet til konsum for mennesker eller dyr 
  • andre materialer som kan forurense slike produkter
Les også: Hvordan lykkes med kildesortering på byggeplassen? 

Visste du at det ikke er lov å gjenbruke trykkimpregnert materiale?

Det er forbudt å gjenbruke impregnert trevirke. Det må heller ikke brennes, for både asken og gassen er svært giftig. Sørg derfor for å levere inn til et godkjent mottak slik at det blir behandlet i henhold til regelverket. 

Mer nyttig informasjon om trevirke og avfallssortering

Har du behov for ytterligere informasjon, kan du:

 • Besøke temasiden vår om farlig avfall
 • Sjekke dette faktaarket fra Miljødirektoratet.
 • Besøke våre nettsider hvor du kan lese mer om trevirke og avfallstyper.

Har du farlig avfall du er usikker på? Bestill en kjemiker da vel!

LAST NED GRATIS GUIDE:Bedriftens guide for farlig avfall

Dette blogginnlegget ble første gang publisert juni 2016 men har siden blitt oppdatert og redigert. 

Temaer: farlig avfall


Kjell Henrik Olsen's photo

Av: Kjell Henrik Olsen

Kjell Henrik Olsen er utdannet Sivilmarkedsfører og har fagansvar for trevirke, inkludert impregnert trevirke og kreosot. I Norsk Gjenvinning Downstream jobber han daglig med nedstrømsløsninger for brennbare fraksjoner, med hovedfokus på trevirke.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Last ned gratis: Bedriftens guide for farlig avfall

Siste innlegg

Temaer

se alle