Er du trygg på at avfallshåndteringen ikke bidrar til miljøkriminalitet?

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 03. desember 2019

Norsk-Gjenvinning_ulovlig-eksport-av-avfall_miljøkriminalitet_foto_shutterstock_756227482

Føler du deg trygg på at avfallet fra din bedrift havner der det skal? Det er dessverre ikke alltid gitt.  Her er noen tips for deg som vil være på den sikre siden!

For ikke mange ukene siden kunne vi gjennom Brennpunkts dokumentar «Søppelsmuglerne» se at det foregår en omfattende eksport av EE-avfall ved at biler fulle av stjålet EE-avfall blir sendt ut av Norge på ulovlig vis og ender opp i afrikanske land.

Håndtering av kasserte kunstgressbaner og ulovlig eksport har også vært i søkelyset i mediene dette året. Etter vår erfaring inneholder mange kunstgressbaner farlig avfall og må håndteres deretter. Det er alltid avfallsbesitter sitt ansvar at avfallet håndteres på riktig måte.

Miljøkriminalitet er en trussel både mot mennesker og miljøet rundt oss. Oppfordringen er at vi alle må bidra til at avfallet blir håndtert riktig enten det er her hjemme, eller et annet sted i verden. Om det er snakk om gjenvinning av noen få, brukte PCer, eller håndtering av store kunstgressbaner.

I dette blogginnlegget kan du lese om hvilke forholdsregler du kan ta for å redusere sannsynligheten for at avfall fra din bedrift bidrar til miljøkriminalitet

Regelverket er komplisert – still spørsmål!

Regelverket innenfor avfallshåndtering er komplekst og ulike typer avfall er omfattet av ulike krav. Eksempelvis er det strenge og kostnadskrevende regler til håndtering av farlig avfall.

Det å ikke følge reglene for håndtering av avfall kan være «god butikk» for mindre ansvarlige aktører som kun er ute etter profitt. Det er derfor viktig å være kjent med de lover og regler som gjelder og å tenke gjennom følgende:

 • Blir avfallet håndtert korrekt?
 • Hvordan foregår transporten?
 • Har avfallsaktøren de nødvendige tillatelsene og dokumentene som kreves?
 • Hvor havner avfallet til slutt?

Velger du en profesjonell og ansvarlig avfallsaktør som har oversikt over regelverket kan du være sikker på at avfallet håndteres riktig og at du ikke bidrar til miljøkriminalitet.

Og skulle du få et tilbud til din virksomhet som er «for godt til å være sant», - ja, da er det gjerne det! Sjekk tilbudet nøye og sammenlign med andre tilbud du har innhentet.

Les også: Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering

Slik reduserer du risiko for miljøkriminalitet

Miljøkriminalitet er alvorlig. Derfor bør bedriftens internkontroll også inkludere avfallshåndtering. I tillegg er det viktig å:

 • Vurdere avfallsleverandøren og stille krav til dokumentasjon og sporbarhet
 • Være oppmerksom ved bruk av agenter
 • Unngå kontant betaling

Last ned gratis guide: Dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

Vurder avfallsleverandøren 

Still krav til internkontroll, at regelverk som forurensningsloven, korrupsjonslovgivning, menneskerettigheter og lignende, blir fulgt.

 • Spør hvordan aktøren håndterer avfallet hele veien frem til sluttbehandling
 • Be om dokumentasjon knyttet til avfallet for å sikre sporbarhet
 • Sikre at eksporttillatelser og nødvendige sertifikater på plass
 • Be om at gyldige tillatelser til avfallshåndteringen blir lagt fram

Foretar leverandøren bakgrunnssjekk av sine samarbeidspartnere? Få også dette bekreftet.

Les også: Slik bruker du internkontrollen som et verktøy i avfallshåndteringen din

Jeg anbefaler å legge opp til samarbeid med en seriøs avfallsaktør som har kompetanse på gjeldende regelverk, fokus på sporbarhet og kontroll på avfallet. Da reduserer du risikoen for å medvirke til miljø- og økonomisk kriminalitet.

Vær oppmerksom ved bruk av agenter 

Ved eksport av avfall kan det være aktuelt for en avfallsaktør å benytte agenter. En agent er en person eller virksomhet som handler på vegne av avfallsselskapet i transaksjoner med en tredjepart.

Hvis avfallsaktøren din benytter agenter er det viktig at du får informasjon om hvor avfallet til slutt havner, samt at betalingen går mellom avfallsselskapet og de som til syvende og sist kjøper avfallet, og ikke mellom avfallsselskapet og agenten.

Unngå kontant betaling 

Stadig færre avfallsaktører håndterer kontanter i forbindelse med kjøp og salg av metaller. Dette er blant annet for å minimere risikoen knyttet til økonomisk kriminalitet.

I Norsk Gjenvinning konsernet betaler vi aldri kontant for metaller, kasserte kjøretøy eller andre avfallstyper som kjøpes på våre anlegg.

Les mer: Hvordan sikre compliance i avfallshåndteringen? 

Enkel forebygging

Økokrim skriver i sin trusselvurdering for 2018 at ulovlig avfallshåndtering vurderes å være den største trusselen innenfor forurensingskriminalitet: "Systemet med såkalt omvendt økonomi gjør at aktørene kan øke profitten betydelig ved ikke å etterleve regelverket i den videre behandlingen av avfallet".

Vi i Norsk Gjenvinning jobber innenfor denne "omvendte økonomien". Kunder betaler oss eller andre aktører for å ta hånd om avfallet sitt i henhold til regelverket. Det er ikke greit når noen aktører tar seg betalt for en jobb de ikke gjør skikkelig og dropper å følge regler. 

Ikke være redd for å stille spørsmål rundt avfallshåndteringen til din avfallsleverandør. Det er risikofylt å ikke gjøre det.

Last gjerne ned guiden vår om dokumentasjon og rapportering for å lese mer om dette temaet, og få flere tips om hvordan din virksomhet kan sikre seg best mulig! Vi har også en egen ressursside hvor vi har samlet mye nyttig informasjon.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

 Kilder: Økokrims trusselvurdering 2018

Temaer: avfallshåndtering, dokumentasjon, miljøkriminalitet, økonomisk kriminalitet


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er Compliance Manager i Norsk Gjenvinning-konsernet og har mange års erfaring innenfor Compliance, risikostyring, revisjoner, HMS- og kvalitetsarbeid. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim.

Epost

Skriv en kommentar:

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle