Slik forebygger bedriften at avfall ikke bidrar til miljøkriminalitet

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 07. juni 2022

Avfall som ikke håndteres etter reglene kan bidra til miljøkriminalitet.

Avfallet fra virksomheten skal håndteres etter ganske strenge regler. Er du trygg på at ting blir gjort på riktig måte? Her er noen tips for deg som vil være på den sikre siden.

Vi ser dessverre jevnlig eksempler på at avfall ikke blir håndtert riktig og at det ikke havner der det skal. I dokumentarer som «Søppelsmuglerne» har vi sett at det foregår omfattende ulovlig eksport ved at biler fulle av stjålet EE-avfall blir sendt ut av Norge og ender opp i afrikanske land.

Miljødirektoratet har anmeldt flere eksportører for forsøk på ulovlig utførsel av EE-avfall og produkter til Vest-Afrika.

Håndtering av kasserte kunstgressbaner og ulovlig eksport har også vært i søkelyset i mediene. Etter vår erfaring kan kunstgressbaner inneholde farlig avfall og må håndteres deretter. Det er alltid avfallsbesitter sitt ansvar at avfallet håndteres på riktig måte.

Les også: Hva gjør du med kunstgress og gummigranulat?

Miljøtrussel

Ulovlig avfallshåndtering er en form for miljøkriminalitet og utgjør en betydelig trussel både mot mennesker og miljøet rundt oss. Oppfordringen er at vi alle må bidra til at avfallet blir håndtert riktig, enten det er her hjemme eller et annet sted i verden – eller om det er snakk om gjenvinning av noen få, brukte pc-er eller håndtering av store kunstgressbaner.

La oss se på hvilke forholdsregler du bør ta for å redusere sannsynligheten for at avfall fra din bedrift bidrar til miljøkriminalitet.

Last ned gratis guide: Dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

Regelverket er komplisert

Regelverket innenfor avfallshåndtering er komplekst, og ulike typer avfall er omfattet av ulike krav. Eksempelvis er det strenge og kostnadskrevende regler til håndtering av farlig avfall.

Det å ikke følge regelverket for håndtering av avfall kan være «god butikk» for mindre ansvarlige aktører som kun er ute etter profitt. Det er derfor viktig å være kjent med de lover og regler som gjelder og tenke gjennom følgende:

 • Blir avfallet håndtert korrekt?
 • Har avfallsaktøren de nødvendige tillatelsene og dokumentene som kreves?
 • Hvordan foregår transporten?
 • Hvor havner avfallet til slutt?
 • Velger du en profesjonell og ansvarlig avfallsaktør som har oversikt over regelverket, kan du være sikker på at avfallet håndteres riktig og at du ikke bidrar til miljøkriminalitet.

Skulle du få et tilbud til din virksomhet som er «for godt til å være sant», så er det gjerne det. Sjekk tilbudet nøye og sammenlign med andre tilbud du har innhentet.

Les også: Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering

Slik reduserer du risiko for miljøkriminalitet

Miljøkriminalitet er alvorlig. For å sikre at avfallet håndteres i henhold til det regelverket som gjelder, bør bedriftens internkontroll også inkludere avfallshåndtering.

I tillegg er det viktig å:

 • vurdere avfallsleverandøren og stille krav til dokumentasjon og sporbarhet
 • være oppmerksom ved bruk av agenter
 • unngå kontant betaling

Last ned gratis guide: Dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

Vurder avfallsleverandøren

Still krav til internkontroll, at regelverk som forurensningsloven, avfallsforskriften, korrupsjonslovgivning, menneskerettigheter og lignende, blir fulgt.

 • Spør hvordan aktøren håndterer avfallet hele veien frem til sluttbehandling
 • Be om dokumentasjon knyttet til avfallet for å sikre sporbarhet
 • Sikre at eksporttillatelser og nødvendige sertifikater på plass
 • Be om at gyldige tillatelser til avfallshåndteringen blir lagt fram

Foretar leverandøren bakgrunnssjekk av sine samarbeidspartnere? Få også dette bekreftet.

Les også: Slik bruker du internkontrollen som et verktøy i avfallshåndteringen din

Jeg anbefaler å legge opp til samarbeid med en seriøs avfallsaktør som har kompetanse på gjeldende regelverk, fokus på sporbarhet og kontroll på avfallet. Da reduserer du risikoen for å medvirke til miljø- og økonomisk kriminalitet.

Vær oppmerksom ved bruk av agenter

Ved eksport av avfall kan det være aktuelt for en avfallsaktør å benytte agenter. En agent er en person eller virksomhet som handler på vegne av avfallsselskapet i transaksjoner med en tredjepart.

Hvis avfallsaktøren din benytter agenter, er det viktig at du får informasjon om hvor avfallet til slutt havner. I tillegg skal du få dokumentert at betalingen går mellom avfallsselskapet og de som til syvende og sist kjøper avfallet, og ikke mellom avfallsselskapet og agenten.

Unngå kontant betaling

Stadig færre avfallsaktører håndterer kontanter i forbindelse med kjøp og salg av metaller. Dette er blant annet for å minimere risikoen knyttet til økonomisk kriminalitet.

I Norsk Gjenvinning-konsernet betaler vi aldri kontant for metaller, kasserte kjøretøy eller andre avfallstyper som kjøpes på våre anlegg.

Les mer: Hvordan sikre compliance i avfallshåndteringen

Enkel forebygging

Økokrim skriver i sin trusselvurdering for 2022 at avfallsmarkedet tiltrekker seg kriminelle aktører og at ulovlig avfallshåndtering vurderes å være en betydelig trussel innenfor forurensingskriminalitet:

"Fortsatt økning i vareforbruket vil gi mer avfall. Kombinert med økt verdi på avfall og økt pris på lovlig avfallshåndtering, er det meget sannsynlig at kriminelle aktører i inn- og utland vil begå avfallskriminalitet fremover".

Vi i Norsk Gjenvinning jobber innenfor denne "omvendte økonomien". Kunder betaler oss eller andre aktører for å ta hånd om avfallet sitt i henhold til regelverket. Det er ikke greit når noen aktører tar seg betalt for en jobb de ikke gjør skikkelig og dropper å følge regler. 

Ikke være redd for å stille spørsmål rundt avfallshåndteringen til din avfallsleverandør. Det er risikofylt å ikke gjøre det.

Vi har en egen ressursside med mye nyttig informasjon. Og last gjerne ned guiden om dokumentasjon og rapportering for å lese mer om dette temaet, og få flere tips om hvordan din virksomhet kan sikre seg best mulig!.

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

Dette blogginnlegget ble opprinnelig publisert 3.12.2019 og er siden oppdatert og revidert.

Temaer: avfallshåndtering, dokumentasjon, miljøkriminalitet, økonomisk kriminalitet


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er compliance manager i Norsk Gjenvinning-konsernet og har mange års erfaring innenfor compliance, risikostyring, revisjoner, HMS- og kvalitetsarbeid. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all