Er du trygg på at avfallshåndteringen ikke bidrar til miljøkriminalitet?

Av Lin Sellevaag Nicolaysen 18. september 2018

Norsk-Gjenvinning_unngå-at-avfallshåndteringen-bidrar-til-miljøkriminalitet_shutterstock_1154200456

Økonomisk kriminalitet og korrupsjon opptar mange. Det samme gjelder miljøkriminalitet, som vi liker å tro at vi har lite av i Norge. Føler du deg trygg på at avfallet fra din bedrift havner der det skal? Her er noen tips for deg som vil være på den sikre siden - også når det gjelder avfallshåndtering.

For ikke mange ukene siden kunne vi lese at det var blitt dumpet 500 tonn med byggavfall i en skibakke i Skedsmo. I den senere tid har medier i Norge og miljøorganisasjoner også rettet søkelys mot rederier som velger å «beache» skipene sine på strender i Asia, med fare for store miljømessige og arbeidsmiljømessige konsekvenser. («Beaching» betyr at skipene kjøres opp på langgrunne strender ved høyvann for manuell opphugging). NGO Shipbreaking Platform  viser at det hittil i 2018 har vært 18 dødsfall forbindelse med «beaching» i Bangladesh, India og Pakistan.

Lasteskipet Harrier har vært mye omtalt. Det forliste utenfor Jærkysten juni 2017, men har nå blitt fraktet til et verft i Tyrkia for lovlig opphugging av skipet, såkalt «landing»..

Min oppfordring er at vi alle må bidra til at avfallet blir håndtert riktig enten det er her hjemme, eller et annet sted i verden. Om det er snakk om gjenvinning av noen få, brukte PCer, eller av store skip som Harrier.

I dette blogginnlegget kan du lese om hvilke forholdsregler du kan ta for å redusere sannsynligheten for at avfall fra din bedrift bidrar til miljøkriminalitet.

Les også: Harrier har gjennomført sin siste seilas. Nå venter forsvarlig gjenvinning

Avfall og plikter

Med avfall menes løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassert, har til hensikt å kassere eller er forpliktet til å kassere.

Merk formuleringen «har til hensikt å kassere», her trår mange feil. Har man til hensikt å kassere noe så er det omfattet av avfallsregelverket og da trenger man samarbeidspartnere som kjenner regelverket og kan sikre riktig håndtering.

Regelverket er komplisert – still spørsmål!

Regelverket innenfor avfallshåndtering er komplekst og ulike typer avfall er omfattet av forskjellige krav. Eksempelvis er det strenge og kostnadskrevende krav til håndtering av farlig avfall.

Det å ikke følge reglene for håndtering av avfall kan være «god butikk» for mindre ansvarlige aktører som kun er ute etter profitt. Det er derfor viktig å være kjent med de lover og regler som gjelder og å tenke gjennom følgende:

 • Blir avfallet korrekt håndtert?
 • Hvordan foregår transporten?
 • Har avfallsaktøren de nødvendige tillatelsene og dokumentene som kreves?
 • Hvor havner avfallet til slutt?

Har du oversikt over regelverket og velger en profesjonell og ansvarlig avfallsaktør kan du være sikker på at avfallet håndteres riktig og at du ikke bidrar til miljøkriminalitet.

Og skulle du få et tilbud til din virksomhet knyttet til håndtering av avfall som er «for godt til å være sant», - ja, da er det gjerne det! Sjekk tilbudet nøye og sammenlign med andre tilbud du har innhentet.

Les også: Hvilke lovkrav gjelder for avfallshåndtering

Slik reduserer du risiko for miljøkriminalitet

Miljøkriminalitet er alvorlig. Derfor bør bedriftens internkontroll også inkludere avfallshåndtering. I tillegg er det viktig å:

 • Vurdere avfallsleverandøren og stille krav
 • Være oppmerksom ved bruk av agenter
 • Unngå kontant betaling

Last ned gratis guide: Dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

Vurder avfallsleverandøren 

Still krav til internkontroll, at regelverk i forhold til forurensningsloven, korrupsjonslovgivning, menneskerettigheter og lignende, blir fulgt.

 • Spør om hvordan aktøren håndterer avfallet hele veien frem til sluttbehandling.
 • Be om dokumentasjon knyttet til avfallet for å sikre sporbarhet.
 • Er eksporttillatelser og nødvendige sertifikater på plass? 
 • Be om at gyldige tillatelser til avfallshåndteringen blir lagt fram.

Foretar leverandøren bakgrunnssjekk av sine samarbeidspartnere? Få dette bekreftet også.

Les også: Slik bruker du internkontrollen som et verktøy i avfallshåndteringen din

Jeg anbefaler deg å legge opp til samarbeid med en seriøs avfallsaktør som har kompetanse på gjeldende regelverk, fokus på sporbarhet og kontroll på avfallet. Og som i tillegg er nøye på valg av sine samarbeidspartnere. Da reduserer du garantert risikoen for å medvirke til miljø- og økonomisk kriminalitet.

Vær oppmerksom ved bruk av agenter 

Ved eksport av avfall kan det være aktuelt for en avfallsaktør å benytte agenter. En agent er en person eller virksomhet som handler på vegne av avfallsselskapet i transaksjoner med en tredjepart.

Hvis avfallsaktøren din benytter agenter er det viktig at du får informasjon om hvor avfallet til slutt havner, samt at betalingen går mellom avfallsselskapet og de som til syvende og sist kjøper avfallet, og ikke mellom avfallsselskapet og agenten.

Unngå kontant betaling 

Færre og færre avfallsaktører håndterer kontanter i forbindelse med kjøp og salg av metaller. Dette er blant annet for å minimere risikoen knyttet til økonomisk kriminalitet.

I Norsk Gjenvinning konsernet betaler vi aldri kontant for metaller, kasserte kjøretøy eller andre avfallstyper som kjøpes på våre anlegg.

Les mer: Hvordan sikre compliance i avfallshåndteringen? 

Enkel forebygging

Økokrim skriver i sin trusselvurdering for 2018 at ulovlig avfallshåndtering vurderes å være den største trusselen innenfor forurensningskriminalitet: "Systemet med såkalt omvendt økonomi gjør at aktørene kan øke profitten betydelig ved ikke å etterleve regelverket i den videre behandlingen av avfallet".

Vi i Norsk Gjenvinning jobber innenfor denne "omvendte økonomien". Kunder betaler oss eller andre aktører for å ta hånd om avfallet sitt i henhold til regelverket. Det er ikke greit når noen aktører tar seg betalt for en jobb de ikke gjør skikkelig og dropper å følge regler. 

Dette mener jeg det er mulig å gjøre noe med. En enkel måte å begynne på, er å bestille avfallstjenester hos en profesjonell avfallsaktør som tar regelverket på alvor.

Ikke være redd for å stille spørsmål rundt avfallshåndteringen til din avfallsleverandør. Det er risikofylt å ikke gjøre det.

Last gjerne ned guiden vår om dokumentasjon og rapportering for å lese mer om dette temaet, og få flere tips om hvordan din virksomhet kan sikre seg best mulig!

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av avfallshåndtering

 Kilder: Økokrims trusselvurdering 2018

Temaer: avfallshåndtering, miljøkriminalitet, dokumentasjon, økonomisk kriminalitet


Lin Sellevaag Nicolaysen's photo

Av: Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin er Compliance Manager i Norsk Gjenvinning-konsernet og er en del av den sentrale Compliance-avdelingen. Hun har kjemi-utdannelse fra NTNU i Trondheim og har vært i Norsk Gjenvinning de tre siste årene. Jobber særlig med kvalitetsarbeid, compliance og HMS.

Epost

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Våre tjenester omfatter bl.a. avfallshåndtering, metallgjenvinning, industriservice, farlig avfall, og mye mer. Hver uke publiserer vi nye innlegg her på Gjenvinningsbloggen. Følg oss gjerne!

Besøk også www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

se alle