En sikker arbeidsplass er sikkert utført oppdrag

Av Ingrid Bjørdal 15. oktober 2019

Norsk-Gjenvinning_avfallshåndtering_sikker-arbeidsplass_foto-Thomas-Ekstrøm_29925419426

Er du opptatt av sikkerhet på jobben? I 2018 var det 29 arbeidsulykker i Norge som hadde fatalt utfall. Industri og transportvirksomheter peker seg ut i statistikken i negativ forstand. Dette er alvorlig og urovekkende, og viser hvor viktig og nødvendig det er at selskaper jobber systematisk og grundig med risikokartlegging og HMS.

Sikkerhetskultur i avfallshåndteringen

Det er ikke til å stikke under en stol at aktiviteten til Norsk Gjenvinning kan være både risikofylt og krevende. Derfor er det avgjørende at vi setter HMS i høysete og bygger en sikkerhetskultur som skal sørge for at alle medarbeidere kommer trygt hjem fra arbeid – hver dag.

I 2017 startet vi et større arbeid med å utvikle en helhetlig plan for å styrke sikkerhetskulturen i konsernet. Dette er et langsiktig arbeid som har flere faser og tiltak som strekker seg over flere år. Det handler om å integrere HMS og risikovurderinger 100 prosent med driften, og å sikre at det er bred involvering og forankring. Fra toppledelse, mellomledelse og driftsledelse til verneombud, tillitsvalgte og øvrige medarbeidere.

Vi ser at innsatsen allerede gir avkastning. HMS og drift samarbeider tettere. Vi måler forbedring, har færre uønskede hendelser og en H-verdi* totalt i konsernet som har gått ned fra 8,9 i 2017 til 4,3 i 2018. Det er en H-verdi som ligger langt under resultatene fra resten av gjenvinningsbransjen**.

Systematisk HMS-arbeid – en investering

Systematisk arbeid med HMS er pålagt gjennom en rekke lover og forskrifter, blant annet arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Det er i tillegg en investering og en prioritering som varierer fra virksomhet til virksomhet; hva skal kjennetegne virksomheten, hva er viktigst i driften og hvordan er det synlig i hverdagen?

I Norsk Gjenvinning er arbeidet med og prioriteringen av HMS udiskutabel. Det skal skje i nært samspill mellom ledelsen, medarbeiderne og verneombudet. Vi skal jobbe utrettelig med å skape sikre arbeidsplasser, også når vi er ute på oppdrag hos kundene våre.

Jeg regner med at du er opptatt av det samme på din arbeidsplass? I blogginnlegget Slik bruker du internkontrollforskriften som et verktøy i avfallshåndteringen din, finner du råd og tips som kan hjelpe deg å skape en tryggere hverdag for deg og kollegaene dine – og for avfallsleverandøren dere samarbeider med.

Når du skal velge leverandør av gjenvinningstjenester, bør det ikke være tilfeldig hvem du velger når det kommer til HMS. Velger du Norsk Gjenvinning som samarbeidspartner, skal du vite at vi setter sikkerheten til ansatte og omgivelser i høysete, og at dette er en prioritering som er forankret fra medarbeiderne, til verneombudene, ledelsen og helt til styret. Gjennom råd, opplæring og gode rutiner bidrar vi mer enn gjerne til å trygge din arbeidsplass også.

 «-Vi gir oss aldri på sikkerhet».

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

*Måletall som viser frekvensen av arbeidsrelaterte personskader med fravær per million arbeidstimer.

** Statistikk utarbeidet av Norsk Industri.

 

Temaer: krav til avfallshåndtering, HMS, Sikkerhet


Ingrid Bjørdal's photo

Av: Ingrid Bjørdal

Ingrid Bjørdal er administrerende direktør i Norsk Makulering og direktør for Compliance og organisasjonsutvikling i Norsk Gjenvinning, en stilling hun har hatt siden 2016. Ingrid begynte i NG i 2001 og har siden den gang hatt stillinger innen nedstrøm/logistikk, vært konserntrainee, HMSK-sjef for NG Industri. HR-sjef for konsernet fra 2007. Ingrid har en Bachelor of Science (BSc) fra Universitet i Oslo og Bergen, og en Master of Science (MSc) i Human Resource Management and Organisational Analysis fra King’s College i London. Hun har hatt flere verv i bransjen, og sitter bl.a. i forhandlingsutvalget på Miljøoverenskomsten og er oppnevnt av NHO som meddommer i arbeidsrettssaker i Oslo Tingrett.

Epost

Skriv en kommentar:

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all