En sikker arbeidsplass er et sikkert utført oppdrag

Av Kenneth Macrae 07. mai 2024

En_sikker_arbeidsplass_Norsk_Gjenvinning

I 2023 var det 26 arbeidsulykker i Norge som hadde fatalt utfall. Dette er alvorlig og urovekkende, og viser hvor nødvendig det er at selskaper jobber systematisk med risikokartlegging og HMS.

Gjenvinningsbransjen byr på risikoer og utfordringer som gjør det kritisk viktig å prioritere HMS og bygge en sterk sikkerhetskultur. Siden 2017 har Norsk Gjenvinning jobbet målrettet med en proaktiv og helhetlig plan for å heve sikkerhetsstandarden. Målet er at alle våre ansatte skal komme trygt hjem hver dag.

For å nå målet er vi helt avhengig av involvering fra alle nivåer i konsernet. Hos oss starter alle møter med sikkerhet på agendaen og sikkerhet vurderes rundt alt vi gjør. Alle ansatte har rett og plikt til å melde fra om sikkerhetsfarer på anleggene våre og stoppe alt arbeid hvis ikke sikkerheten er skikkelig ivaretatt. Det skal ikke være nødvendig med nestenulykker for at vi skal forbedre rutinene våre.

Sikkerhet ute på oppdrag

De fleste hendelsene skjer faktisk når vi er ute hos kundene våre. Du som kunde er ansvarlig for at vi trygt kan hente avfallet ditt. Vi har instruert sjåførene våre til å ikke ta unødvendig risiko, så hvis du ikke har gode sikkerhetsrutiner risikerer du at avfallet ikke blir hentet.

Sikkerhetsrisikoen øker om vinteren. Glatt føre gjør at både bilene og sjåførene våre kan skli, som kan føre til store skader på personer, biler og bygninger. I tillegg kan snø og is på avfallsbeholdere falle på sjåførene, og i verste fall medføre hodeskader. Pass derfor på å måke, strø og fjerne snø og is fra avfallsbeholdere før vi skal hente avfallet.

Et annet viktig sikkerhetstiltak er å ha riktig avfallsløsninger. Det inkluderer å sørge for riktig utstyr og containerstørrelser for den avfallstypen som skal håndteres. En vanlig feil er for eksempel når tunge materialer som betong fylles i beholdere ment for lettere avfall som papp. Dette kan føre til overbelastning og risiko for skade under håndteringen.

Sørg også for å ikke overfylle containere og beholdere. Det kan føre til farlige situasjoner under tømming eller hvis sjåførene våre må klatre på containere for å komprimere avfallet. Opplever du ofte at avfallsbeholderne blir overfylte bør du vurdere å anskaffe noen større. Vi hjelper deg gjerne hvis du er usikker på hvilke avfallsløsninger du trenger!

Les om ulike typer containere og beholdere her

Sikkerhetsfarer på anleggene våre

Det finnes også mange farer på våre egne anlegg. Uforsiktighet eller uoppmerksomhet hos de ansatte er et faremoment vi tar på største alvor. For å unngå påkjørsler er derfor flere av kjøretøyene våre utstyrt med sensorer som reagerer på reflekser alle på anleggene våre skal ha på. I tillegg må alle som skal inn på et anlegg se en sikkerhetsvideo og ha på tilstrekkelig verneutstyr.

Fordelt på våre 26 anlegg opplever vi rundt 160 branntilløp hvert år. Det skyldes som oftest feilsorterte litiumbatterier, men vi har også opplevd å finne granater, ammunisjon, røykgranater og nødbluss gjemt blant annet avfall. Vi har derfor sørget for god opplæring for de ansatte, så de er i stand til å holde brannen i sjakk til brannvesenet kommer.

For å unngå farlige situasjoner er det helt avgjørende at batterier, eksplosiver og annet farlig avfall blir riktig sortert. Er du usikker på hvordan du skal legge opp et godt system for sortering har vi skrevet en artikkel om det som du kan lese her. Trenger du hjelp til å finne den beste løsningen for deg kan du selvfølgelig ta kontakt med oss, så hjelper vi deg hele veien!

Les også: Derfor skal ikke litiumbatterier kastes i søpla

Våre forpliktelser og din sikkerhet

Heldigvis ser vi at sikkerhetsfokuset vårt hjelper. Antallet ulykker, hendelser og sykemeldinger er redusert. Vi er selvfølgelig aldri helt fornøyde, og kommer alltid til å jobbe for å forbedre sikkerheten for våre ansatte.

For deg som kunde er det viktig å velge leverandører som prioriterer de ansattes sikkerhet, spesielt i lys av innføringen av åpenhetsloven. Loven pålegger virksomheter å drive ansvarlig og å sikre at leverandørene de bruker respekterer menneskerettighetene. Å samarbeide med leverandører som tar ansvar for de ansatte, bidrar ikke bare til å beskytte menneskene som jobber i kjeden, men styrker også bedriftens omdømme.

Velger du Norsk Gjenvinning som din partner, skal du vite at vi tar sikkerheten til alle ansatte på alvor. Vår forpliktelse til sikkerhet reflekteres i alt vi gjør, og støttes oppunder av vår kontinuerlige investering i både menneskelige og teknologiske ressurser for å opprettholde og forbedre våre sikkerhetsstandarder.

"Vi gir oss aldri på sikkerhet."

LAST NED GRATIS GUIDE: Guide for dokumentasjon og rapportering av  avfallshåndtering

 

Temaer: krav til avfallshåndtering, HMS, Sikkerhet


Kenneth Macrae's photo

Av: Kenneth Macrae

Kenneth er Direktør for HMSK og kontinuerlig forbedring i Norsk Gjenvinning.

Epost

I Gjenvinningsbloggen ønsker vi å gi både virksomheter og privatpersoner interessant og relevant innhold om temaer som avfallshåndtering, kildesortering, materialgjenvinning og farlig avfall. Vi er en engasjert gjeng med ulik fagkompetanse som bidrar til bloggartikler som publiseres hver uke. Er det temaer du mener vi bør ta tak i, så gi oss et tips!

Bruk gjerne skjemaet til å melde deg på Gjenvinningsbloggen, så får du varsler om nytt innhold.

Besøk også vår hjemmeside www.ngn.no
Guide for Effektive og Miljøriktige Avfallsløsninger

Siste innlegg

Temaer

See all